آمار کل " صادرات به" کشور "بنين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 بنين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,086,700 131,691,240,630 Rls. 5,312,265 $
2 1392 بنين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 40,332 10,904,080,000 Rls. 440,000 $
مجموع کل
142,595,320,630 ريال
مجموع کل
5,752,265 دلار
[1]