آمار کل " صادرات به" کشور "تاجيکستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 تاجيکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,774,665 470,253,096,512 Rls. 18,913,410 $
2 1392 تاجيکستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 216,978,395 394,238,730,164 Rls. 15,899,034 $
3 1392 تاجيکستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 15,806,219 285,384,189,924 Rls. 11,487,873 $
4 1392 تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,437,061 228,771,055,555 Rls. 9,201,822 $
5 1392 تاجيکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 10,410,489 204,070,796,019 Rls. 8,208,403 $
6 1392 تاجيکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,461,425 196,927,057,213 Rls. 7,921,995 $
7 1392 تاجيکستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 876,058 176,571,808,965 Rls. 7,093,689 $
8 1392 تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,718,173 153,932,310,682 Rls. 6,207,283 $
9 1392 تاجيکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,208,990 152,730,504,843 Rls. 6,129,097 $
10 1392 تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,894,809 144,821,773,007 Rls. 5,823,441 $
11 1392 تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,139,518 135,794,691,228 Rls. 5,466,535 $
12 1392 تاجيکستان 27132000 قيرنفت 10,286,474 135,013,956,449 Rls. 5,409,480 $
13 1392 تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,705,338 121,683,972,684 Rls. 4,900,623 $
14 1392 تاجيکستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,329,918 94,258,751,014 Rls. 3,801,941 $
15 1392 تاجيکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 15,732,193 90,695,010,646 Rls. 3,635,900 $
16 1392 تاجيکستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 11,552,540 88,936,723,542 Rls. 3,582,851 $
17 1392 تاجيکستان 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,756,097 88,678,321,332 Rls. 3,553,240 $
18 1392 تاجيکستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,928,756 76,634,275,056 Rls. 3,092,202 $
19 1392 تاجيکستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 2,469,757 74,885,019,716 Rls. 3,011,916 $
20 1392 تاجيکستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,137,000 74,701,620,741 Rls. 3,013,359 $
21 1392 تاجيکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 3,606,037 72,267,195,883 Rls. 2,912,104 $
22 1392 تاجيکستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 10,942,416 70,517,710,627 Rls. 2,835,491 $
23 1392 تاجيکستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 862,067 70,311,930,868 Rls. 2,830,207 $
24 1392 تاجيکستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,408,756 66,245,864,843 Rls. 2,676,636 $
25 1392 تاجيکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 1,025,579 64,352,558,689 Rls. 2,598,836 $
26 1392 تاجيکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,223,703 56,084,077,506 Rls. 2,246,040 $
27 1392 تاجيکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 81,770 51,325,360,703 Rls. 2,070,293 $
28 1392 تاجيکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 752,478 47,280,843,936 Rls. 1,898,836 $
29 1392 تاجيکستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 1,441,886 46,481,785,863 Rls. 1,877,005 $
30 1392 تاجيکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 687,852 45,946,560,155 Rls. 1,854,615 $
31 1392 تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,602,621 45,176,688,197 Rls. 1,821,514 $
32 1392 تاجيکستان 15029090 ساير 516,578 44,862,973,187 Rls. 1,808,283 $
33 1392 تاجيکستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 7,018,123 44,695,887,434 Rls. 1,801,490 $
34 1392 تاجيکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 896,864 43,539,973,056 Rls. 1,754,185 $
35 1392 تاجيکستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 601,915 42,343,400,709 Rls. 1,703,921 $
36 1392 تاجيکستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 671,767 38,362,743,105 Rls. 1,544,007 $
37 1392 تاجيکستان 70193910 پشم شيشه 563,816 34,548,787,631 Rls. 1,392,669 $
38 1392 تاجيکستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 700,510 33,430,831,424 Rls. 1,335,740 $
39 1392 تاجيکستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 423,040 31,491,712,932 Rls. 1,269,309 $
40 1392 تاجيکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 418,476 30,903,388,432 Rls. 1,235,401 $
41 1392 تاجيکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,278,192 30,774,723,947 Rls. 1,241,907 $
42 1392 تاجيکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 151,363 29,911,324,056 Rls. 1,204,602 $
43 1392 تاجيکستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 845,500 29,633,636,167 Rls. 1,181,547 $
44 1392 تاجيکستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 590,000 29,454,562,560 Rls. 1,161,842 $
45 1392 تاجيکستان 27101910 روغن موتور 1,072,829 28,694,569,097 Rls. 1,145,046 $
46 1392 تاجيکستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 373,181 27,890,685,446 Rls. 1,121,435 $
47 1392 تاجيکستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 580,289 27,285,636,710 Rls. 1,100,102 $
48 1392 تاجيکستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 75,304 27,107,939,163 Rls. 1,092,499 $
49 1392 تاجيکستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 839,000 27,052,890,800 Rls. 1,082,798 $
50 1392 تاجيکستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 200,854 26,546,365,000 Rls. 1,064,190 $
51 1392 تاجيکستان 55091100 نخ يک لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 397,884 25,685,455,723 Rls. 1,034,497 $
52 1392 تاجيکستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 560,073 25,188,183,016 Rls. 1,016,385 $
53 1392 تاجيکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 355,063 24,725,147,792 Rls. 997,279 $
54 1392 تاجيکستان 15122900 روغن پنبه دا نه (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده تغييرنيافته شيميائي 511,324 24,101,665,287 Rls. 971,515 $
55 1392 تاجيکستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 861,225 23,860,496,075 Rls. 962,358 $
56 1392 تاجيکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 532,318 23,314,767,674 Rls. 939,140 $
57 1392 تاجيکستان 34011150 صابون رختشويي 1,036,791 23,151,617,052 Rls. 932,839 $
58 1392 تاجيکستان 39269060 پريفرم (PET) 522,340 21,994,901,360 Rls. 887,933 $
59 1392 تاجيکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 294,119 21,435,843,759 Rls. 855,928 $
60 1392 تاجيکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 282,456 20,995,724,565 Rls. 845,637 $
61 1392 تاجيکستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 417,235 20,993,981,053 Rls. 847,215 $
62 1392 تاجيکستان 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شکال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيک غيرا زپلي پروپيلن 318,743 20,527,243,026 Rls. 828,950 $
63 1392 تاجيکستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 469,121 19,831,922,364 Rls. 800,104 $
64 1392 تاجيکستان 08105000 کيوي, تازه 1,195,761 19,628,379,414 Rls. 789,213 $
65 1392 تاجيکستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 378,846 19,586,289,092 Rls. 781,912 $
66 1392 تاجيکستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 256,956 19,104,244,032 Rls. 770,922 $
67 1392 تاجيکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 191,976 19,087,545,632 Rls. 764,683 $
68 1392 تاجيکستان 08081000 سيب , تازه 1,227,067 18,861,136,332 Rls. 763,267 $
69 1392 تاجيکستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 179,278 18,677,479,332 Rls. 753,588 $
70 1392 تاجيکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 607,250 18,472,790,757 Rls. 749,160 $
71 1392 تاجيکستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 434,116 18,026,925,602 Rls. 726,309 $
72 1392 تاجيکستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 226,570 17,153,528,574 Rls. 691,016 $
73 1392 تاجيکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 16,765,508 16,609,132,977 Rls. 669,969 $
74 1392 تاجيکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 796,183 15,789,165,672 Rls. 636,864 $
75 1392 تاجيکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 292,439 15,669,176,765 Rls. 621,368 $
76 1392 تاجيکستان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 232,121 15,040,565,779 Rls. 602,760 $
77 1392 تاجيکستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 617,400 14,795,543,079 Rls. 596,821 $
78 1392 تاجيکستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 191,485 14,263,040,191 Rls. 571,694 $
79 1392 تاجيکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 209,893 14,040,886,179 Rls. 563,339 $
80 1392 تاجيکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 674,336 13,905,675,838 Rls. 556,317 $
81 1392 تاجيکستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 234,719 13,687,614,773 Rls. 550,243 $
82 1392 تاجيکستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 43,045 13,485,558,372 Rls. 543,750 $
83 1392 تاجيکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 453,807 13,254,511,793 Rls. 534,167 $
84 1392 تاجيکستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 642,835 13,216,746,041 Rls. 532,786 $
85 1392 تاجيکستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 96,512 12,869,581,139 Rls. 515,419 $
86 1392 تاجيکستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,706,560 12,700,364,304 Rls. 512,185 $
87 1392 تاجيکستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 39,133 12,519,790,096 Rls. 504,257 $
88 1392 تاجيکستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 279,750 12,481,125,084 Rls. 503,460 $
89 1392 تاجيکستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 123,254 12,195,302,352 Rls. 492,094 $
90 1392 تاجيکستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 162,692 12,059,007,913 Rls. 485,358 $
91 1392 تاجيکستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 125,271 11,788,687,830 Rls. 474,758 $
92 1392 تاجيکستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 153,694 11,417,226,090 Rls. 460,890 $
93 1392 تاجيکستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 151,798 11,276,008,806 Rls. 448,687 $
94 1392 تاجيکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 5,841,890 11,151,838,161 Rls. 450,970 $
95 1392 تاجيکستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 159,988 10,429,745,002 Rls. 418,222 $
96 1392 تاجيکستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 568,960 10,285,879,959 Rls. 415,587 $
97 1392 تاجيکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 138,698 10,259,477,387 Rls. 413,289 $
98 1392 تاجيکستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 10,800 10,102,968,463 Rls. 407,792 $
99 1392 تاجيکستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 95,865 9,603,056,286 Rls. 386,691 $
100 1392 تاجيکستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 159,020 9,421,435,744 Rls. 380,224 $
101 1392 تاجيکستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 119,476 9,026,135,118 Rls. 364,186 $
102 1392 تاجيکستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 491,924 8,818,825,180 Rls. 355,790 $
103 1392 تاجيکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 73,190 8,796,030,698 Rls. 354,186 $
104 1392 تاجيکستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 114,565 8,534,770,700 Rls. 343,863 $
105 1392 تاجيکستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 63,980 8,490,341,875 Rls. 342,995 $
106 1392 تاجيکستان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 84,750 8,453,035,000 Rls. 338,014 $
107 1392 تاجيکستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 155,271 8,317,694,936 Rls. 335,383 $
108 1392 تاجيکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 121,968 8,070,863,000 Rls. 325,048 $
109 1392 تاجيکستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 253,560 7,971,710,563 Rls. 322,186 $
110 1392 تاجيکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 85,108 7,897,433,825 Rls. 318,046 $
111 1392 تاجيکستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 157,228 7,787,999,610 Rls. 314,456 $
112 1392 تاجيکستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 387,256 7,663,291,244 Rls. 309,804 $
113 1392 تاجيکستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 82,100 7,648,805,525 Rls. 309,003 $
114 1392 تاجيکستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 170,012 7,609,501,423 Rls. 306,019 $
115 1392 تاجيکستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 133,610 7,591,664,020 Rls. 306,231 $
116 1392 تاجيکستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 100,488 7,405,444,637 Rls. 298,248 $
117 1392 تاجيکستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 341,337 7,340,097,045 Rls. 294,035 $
118 1392 تاجيکستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 79,637 7,257,964,178 Rls. 292,386 $
119 1392 تاجيکستان 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 207,370 7,218,698,382 Rls. 290,814 $
120 1392 تاجيکستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 100,818 7,210,506,337 Rls. 290,597 $
121 1392 تاجيکستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 214,037 7,161,259,383 Rls. 289,086 $
122 1392 تاجيکستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 79,494 6,663,664,408 Rls. 268,832 $
123 1392 تاجيکستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 92,080 6,584,983,480 Rls. 265,720 $
124 1392 تاجيکستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 588,856 6,536,114,073 Rls. 263,153 $
125 1392 تاجيکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 308,867 6,516,325,959 Rls. 262,581 $
126 1392 تاجيکستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 77,854 6,502,914,542 Rls. 261,598 $
127 1392 تاجيکستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 634,500 5,968,761,759 Rls. 240,344 $
128 1392 تاجيکستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 118,058 5,868,443,369 Rls. 236,481 $
129 1392 تاجيکستان 28352500 هيدروژنواورتوفسفات كلسيم (فسفات دي كلسيك) 314,682 5,851,396,784 Rls. 236,027 $
130 1392 تاجيکستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 228,984 5,843,762,295 Rls. 235,589 $
131 1392 تاجيکستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 96,577 5,839,672,865 Rls. 235,589 $
132 1392 تاجيکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 123,377 5,631,986,296 Rls. 226,854 $
133 1392 تاجيکستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 76,025 5,630,613,803 Rls. 227,147 $
134 1392 تاجيکستان 84335119 كمباين (ماشين برداشت ) مخصوص گندم با قدرت كمتر از 140 اسب بخار 47,323 5,548,960,000 Rls. 224,000 $
135 1392 تاجيکستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 83,714 5,396,119,264 Rls. 217,832 $
136 1392 تاجيکستان 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 215,904 5,385,732,951 Rls. 217,904 $
137 1392 تاجيکستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,128,760 5,316,559,800 Rls. 214,018 $
138 1392 تاجيکستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 51,519 5,120,354,376 Rls. 204,700 $
139 1392 تاجيکستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 68,061 5,091,261,746 Rls. 203,967 $
140 1392 تاجيکستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 41,000 5,082,975,000 Rls. 205,000 $
141 1392 تاجيکستان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 65,743 5,079,400,943 Rls. 203,989 $
142 1392 تاجيکستان 28365000 کربنات کلسيم 2,437,205 4,938,196,225 Rls. 198,982 $
143 1392 تاجيکستان 39059920 رزين پلي وينيل بوتيرا ل گريد غذا يي وبهدا شتي 113,400 4,801,610,016 Rls. 192,597 $
144 1392 تاجيکستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 108,868 4,775,784,991 Rls. 192,653 $
145 1392 تاجيکستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 64,478 4,709,199,368 Rls. 189,629 $
146 1392 تاجيکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 157,500 4,616,507,465 Rls. 186,706 $
147 1392 تاجيکستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 103,712 4,611,188,034 Rls. 185,638 $
148 1392 تاجيکستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 426,426 4,599,544,237 Rls. 184,690 $
149 1392 تاجيکستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 19,904 4,447,219,572 Rls. 179,136 $
150 1392 تاجيکستان 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 21,085 4,395,095,418 Rls. 177,114 $
151 1392 تاجيکستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 8,901 4,230,918,023 Rls. 170,580 $
152 1392 تاجيکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 256,581 4,177,375,861 Rls. 168,642 $
153 1392 تاجيکستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 32,109 3,980,663,985 Rls. 160,522 $
154 1392 تاجيکستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 88,625 3,979,945,214 Rls. 160,298 $
155 1392 تاجيکستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 414,394 3,973,536,044 Rls. 160,357 $
156 1392 تاجيکستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 185,985 3,927,501,848 Rls. 158,088 $
157 1392 تاجيکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 115,891 3,859,002,178 Rls. 154,900 $
158 1392 تاجيکستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 650 3,843,225,000 Rls. 155,000 $
159 1392 تاجيکستان 29419050 سفترياكسون سديم 3,750 3,837,830,826 Rls. 154,658 $
160 1392 تاجيکستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 24,894 3,702,801,873 Rls. 149,468 $
161 1392 تاجيکستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 397,536 3,646,977,159 Rls. 144,789 $
162 1392 تاجيکستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 117,595 3,643,968,611 Rls. 147,220 $
163 1392 تاجيکستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 281,342 3,627,202,097 Rls. 146,170 $
164 1392 تاجيکستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 110,000 3,593,270,508 Rls. 145,042 $
165 1392 تاجيکستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 63,332 3,525,235,281 Rls. 142,128 $
166 1392 تاجيکستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 87,892 3,490,184,901 Rls. 140,626 $
167 1392 تاجيکستان 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 53,012 3,417,329,813 Rls. 137,832 $
168 1392 تاجيکستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 357,870 3,289,634,619 Rls. 132,899 $
169 1392 تاجيکستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 58,561 3,230,288,306 Rls. 130,104 $
170 1392 تاجيکستان 01022110 گاو شيري 22,910 3,200,192,000 Rls. 129,040 $
171 1392 تاجيکستان 01051170 جوجه يكروزه تخمگذار ،ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر . 15,850 3,140,615,200 Rls. 126,800 $
172 1392 تاجيکستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 25,595 3,127,571,990 Rls. 125,940 $
173 1392 تاجيکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 71,828 3,021,215,942 Rls. 122,214 $
174 1392 تاجيکستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 15,053 2,986,848,240 Rls. 120,402 $
175 1392 تاجيکستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 12,500 2,966,731,250 Rls. 118,187 $
176 1392 تاجيکستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 14,080 2,947,267,616 Rls. 118,650 $
177 1392 تاجيکستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 21,316 2,909,954,343 Rls. 115,559 $
178 1392 تاجيکستان 09021000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده در بستهکهاي اوليه كه محتوي آن از 3 كيلوگرم بيشتر نباشد. 50,810 2,907,579,368 Rls. 116,848 $
179 1392 تاجيکستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 66,283 2,857,406,278 Rls. 115,012 $
180 1392 تاجيکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 107,143 2,811,333,112 Rls. 113,699 $
181 1392 تاجيکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 89,836 2,782,333,820 Rls. 112,289 $
182 1392 تاجيکستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 37,114 2,770,973,226 Rls. 110,712 $
183 1392 تاجيکستان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 138,375 2,752,361,498 Rls. 110,374 $
184 1392 تاجيکستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 47,936 2,726,562,986 Rls. 109,716 $
185 1392 تاجيکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 36,485 2,718,161,482 Rls. 109,457 $
186 1392 تاجيکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 115,754 2,670,357,454 Rls. 107,560 $
187 1392 تاجيکستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 35,733 2,648,769,741 Rls. 106,903 $
188 1392 تاجيکستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 45,085 2,606,170,940 Rls. 105,076 $
189 1392 تاجيکستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 115,440 2,578,964,616 Rls. 103,896 $
190 1392 تاجيکستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 5,800 2,520,904,000 Rls. 101,600 $
191 1392 تاجيکستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 54,724 2,495,631,775 Rls. 100,603 $
192 1392 تاجيکستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 7,364 2,493,472,509 Rls. 100,166 $
193 1392 تاجيکستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 117,597 2,469,009,373 Rls. 99,577 $
194 1392 تاجيکستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 22,064 2,452,770,254 Rls. 98,675 $
195 1392 تاجيکستان 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 38,015 2,443,487,462 Rls. 98,839 $
196 1392 تاجيکستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 60,900 2,418,338,400 Rls. 97,669 $
197 1392 تاجيکستان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 2,000 2,402,971,200 Rls. 96,894 $
198 1392 تاجيکستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 83,921 2,395,031,951 Rls. 96,658 $
199 1392 تاجيکستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 70,000 2,391,766,582 Rls. 96,299 $
200 1392 تاجيکستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 59,970 2,382,967,920 Rls. 95,952 $
مجموع کل
5,950,831,689,399 ريال
مجموع کل
239,455,888 دلار