آمار کل " صادرات به" کشور "تايلند" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 تايلند 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 32,000,000 324,928,000,000 Rls. 13,056,134 $
2 1392 تايلند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 32,000,000 324,924,680,565 Rls. 13,056,000 $
3 1392 تايلند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 8,030,873 153,421,170,070 Rls. 6,188,084 $
4 1392 تايلند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,861,619 89,403,548,440 Rls. 3,606,000 $
5 1392 تايلند 03061700 ساير انواع ميگو. 238,092 26,581,806,340 Rls. 1,071,986 $
6 1392 تايلند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 630,300 23,441,479,050 Rls. 946,058 $
7 1392 تايلند 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 673,740 20,680,631,403 Rls. 823,233 $
8 1392 تايلند 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 136,718 19,811,505,062 Rls. 758,389 $
9 1392 تايلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 455,400 18,573,038,653 Rls. 740,453 $
10 1392 تايلند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 82,600 17,061,526,820 Rls. 688,001 $
11 1392 تايلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 16,953,667,038 Rls. 682,653 $
12 1392 تايلند 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 107,988 14,394,759,125 Rls. 583,135 $
13 1392 تايلند 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 794,060 12,189,235,001 Rls. 491,067 $
14 1392 تايلند 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 76,569 10,279,327,392 Rls. 413,472 $
15 1392 تايلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 190,670 9,923,129,437 Rls. 388,870 $
16 1392 تايلند 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 50,857 9,840,232,495 Rls. 374,197 $
17 1392 تايلند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 300,000 8,903,496,000 Rls. 359,939 $
18 1392 تايلند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 11,102 4,543,150,557 Rls. 183,183 $
19 1392 تايلند 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 111,500 4,144,287,750 Rls. 167,250 $
20 1392 تايلند 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 942 3,052,525,420 Rls. 123,270 $
21 1392 تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 157,781 2,448,531,588 Rls. 98,290 $
22 1392 تايلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,100 2,257,480,200 Rls. 90,600 $
23 1392 تايلند 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 478,735 1,958,401,275 Rls. 78,949 $
24 1392 تايلند 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 8,000 1,947,629,400 Rls. 78,600 $
25 1392 تايلند 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 26,000 1,615,965,000 Rls. 65,000 $
26 1392 تايلند 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 36,650 1,371,626,250 Rls. 54,975 $
27 1392 تايلند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 23,790 1,317,203,815 Rls. 53,101 $
28 1392 تايلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,000 1,166,934,600 Rls. 46,800 $
29 1392 تايلند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 83,470 934,614,983 Rls. 37,561 $
30 1392 تايلند 29223100 آمفيرامون (INN)، متادون (INN) و نورمتادون (INN)؛ املاح اين محصولات 75 767,811,300 Rls. 30,774 $
31 1392 تايلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 744,450,000 Rls. 30,000 $
32 1392 تايلند 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,000 693,812,000 Rls. 28,000 $
33 1392 تايلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 94,157 583,853,325 Rls. 23,538 $
34 1392 تايلند 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 62,708 529,214,748 Rls. 21,318 $
35 1392 تايلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,115 495,694,309 Rls. 19,913 $
36 1392 تايلند 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 510 359,527,500 Rls. 14,500 $
37 1392 تايلند 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 5,000 353,098,807 Rls. 14,171 $
38 1392 تايلند 69089060 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا زيک درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده 6,180 306,974,634 Rls. 12,391 $
39 1392 تايلند 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,850 269,619,120 Rls. 10,890 $
40 1392 تايلند 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 950 266,830,460 Rls. 10,770 $
41 1392 تايلند 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,649 163,442,284 Rls. 6,596 $
42 1392 تايلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,000 159,400,412 Rls. 6,436 $
43 1392 تايلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 850 157,652,580 Rls. 6,371 $
44 1392 تايلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 790 151,570,111 Rls. 6,083 $
45 1392 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,360 141,480,480 Rls. 5,696 $
46 1392 تايلند 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 103 133,124,930 Rls. 5,374 $
47 1392 تايلند 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 25,680 127,095,456 Rls. 5,136 $
48 1392 تايلند 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 20,000 123,865,000 Rls. 5,000 $
49 1392 تايلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,493 123,835,000 Rls. 5,000 $
50 1392 تايلند 94038100 ساير مبلمان ها (Furniture)ازبامبو يانخل رونده . 1,650 118,540,998 Rls. 4,782 $
51 1392 تايلند 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,012 112,884,552 Rls. 4,554 $
52 1392 تايلند 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 3,430 112,499,921 Rls. 4,529 $
53 1392 تايلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,250 108,408,125 Rls. 4,375 $
54 1392 تايلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,630 107,998,308 Rls. 4,356 $
55 1392 تايلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 310 86,510,471 Rls. 3,491 $
56 1392 تايلند 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 582 43,264,134 Rls. 1,746 $
57 1392 تايلند 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 570 42,433,650 Rls. 1,710 $
58 1392 تايلند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 38,798,833 Rls. 1,559 $
59 1392 تايلند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 22,760 28,198,502 Rls. 1,138 $
60 1392 تايلند 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 315 22,631,444 Rls. 913 $
61 1392 تايلند 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 160 11,891,040 Rls. 480 $
62 1392 تايلند 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 28 10,904,080 Rls. 440 $
63 1392 تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 870 8,445,940 Rls. 340 $
64 1392 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 97 7,210,689 Rls. 291 $
65 1392 تايلند 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 100 3,221,270 Rls. 130 $
66 1392 تايلند 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 32 743,370 Rls. 30 $
مجموع کل
1,135,586,521,512 ريال
مجموع کل
45,608,070 دلار
[1]