آمار کل " صادرات به" کشور "تايوان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 تايوان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 46,123,384 1,543,426,090,312 Rls. 62,119,162 $
2 1392 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 31,547,291 1,411,498,660,081 Rls. 56,607,669 $
3 1392 تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 103,772,144 904,801,784,623 Rls. 36,462,853 $
4 1392 تايوان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,125,030 246,492,588,675 Rls. 9,814,753 $
5 1392 تايوان 27132000 قيرنفت 8,844,338 116,585,392,737 Rls. 4,685,271 $
6 1392 تايوان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 219,569 43,264,252,768 Rls. 1,744,065 $
7 1392 تايوان 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 889,896 42,853,424,811 Rls. 1,725,597 $
8 1392 تايوان 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 2,000 38,746,890,000 Rls. 1,560,000 $
9 1392 تايوان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 8,168,060 37,704,872,483 Rls. 1,519,169 $
10 1392 تايوان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 967 34,551,399,811 Rls. 1,386,214 $
11 1392 تايوان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 496,678 26,535,634,012 Rls. 1,072,733 $
12 1392 تايوان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 100,148 11,195,505,954 Rls. 440,353 $
13 1392 تايوان 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 70,362 10,182,688,238 Rls. 409,990 $
14 1392 تايوان 72051000 دا نه هاي کوچک (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 576,000 10,016,613,600 Rls. 397,777 $
15 1392 تايوان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 247,500 9,804,524,626 Rls. 395,057 $
16 1392 تايوان 29391110 كدئين فسفات 500 8,799,385,000 Rls. 355,000 $
17 1392 تايوان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 32,317 6,315,739,124 Rls. 254,498 $
18 1392 تايوان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 69,050 6,126,720,702 Rls. 246,765 $
19 1392 تايوان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 24,675 5,021,090,630 Rls. 202,178 $
20 1392 تايوان 26201900 خاکسترو رسوبات حاوي عمدتا "فلز روي (باستثناي ماتهاي گالوانيزاسيون ) 304,521 4,406,848,815 Rls. 177,231 $
21 1392 تايوان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 142,314 3,797,204,697 Rls. 152,899 $
22 1392 تايوان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 3,008,000 3,567,356,904 Rls. 143,996 $
23 1392 تايوان 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 73,120 3,260,594,646 Rls. 131,616 $
24 1392 تايوان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 73 2,779,823,547 Rls. 112,119 $
25 1392 تايوان 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 13,650 2,644,632,914 Rls. 106,334 $
26 1392 تايوان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 85,600 2,599,811,660 Rls. 104,836 $
27 1392 تايوان 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 25,945 2,570,111,700 Rls. 103,780 $
28 1392 تايوان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 46,000 2,507,634,800 Rls. 101,200 $
29 1392 تايوان 29173700 ترفتالات دي متيل 100,000 2,403,078,000 Rls. 97,000 $
30 1392 تايوان 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 12,500 2,242,710,000 Rls. 90,000 $
31 1392 تايوان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,200 2,239,290,000 Rls. 90,000 $
32 1392 تايوان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,000 2,089,444,000 Rls. 84,000 $
33 1392 تايوان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 38 1,671,052,700 Rls. 67,300 $
34 1392 تايوان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 7,152 1,585,792,809 Rls. 63,939 $
35 1392 تايوان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,492 1,548,672,075 Rls. 61,334 $
36 1392 تايوان 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 10,065 1,499,250,500 Rls. 60,500 $
37 1392 تايوان 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 35,340 1,487,609,038 Rls. 60,078 $
38 1392 تايوان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 9,719 1,336,812,154 Rls. 53,930 $
39 1392 تايوان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 60,635 1,269,993,473 Rls. 51,136 $
40 1392 تايوان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 199,940 1,240,103,015 Rls. 49,985 $
41 1392 تايوان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 20,020 991,630,640 Rls. 40,040 $
42 1392 تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,818 940,514,250 Rls. 37,743 $
43 1392 تايوان 03027400 مارماهي (Anguila spp.) باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 21,660 913,075,134 Rls. 36,822 $
44 1392 تايوان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 695,380,000 Rls. 28,000 $
45 1392 تايوان 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 45,731 684,578,100 Rls. 27,438 $
46 1392 تايوان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,200 556,304,000 Rls. 22,400 $
47 1392 تايوان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 54,800 477,105,750 Rls. 19,350 $
48 1392 تايوان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 70,112 344,758,914 Rls. 14,022 $
49 1392 تايوان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 43,710 335,292,919 Rls. 13,637 $
50 1392 تايوان 08109020 زرشك تازه 6,000 327,822,000 Rls. 13,200 $
51 1392 تايوان 06049100 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت , تازه 470 298,716,000 Rls. 12,000 $
52 1392 تايوان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 480 206,180,580 Rls. 8,292 $
53 1392 تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 170 183,859,200 Rls. 7,424 $
54 1392 تايوان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 210 156,766,634 Rls. 6,322 $
55 1392 تايوان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,160 144,001,000 Rls. 5,830 $
56 1392 تايوان 25261000 سنگ صابون (steatite) طبيعي ,تالک ,بصورت خرد نشده يا پودر نشده 49,500 117,707,040 Rls. 4,752 $
57 1392 تايوان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 485 101,022,978 Rls. 4,074 $
58 1392 تايوان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 25 97,424,404 Rls. 3,924 $
59 1392 تايوان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,100 35,459,710 Rls. 1,430 $
60 1392 تايوان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 1,365 23,658,215 Rls. 955 $
61 1392 تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 60 8,672,650 Rls. 350 $
62 1392 تايوان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 372 2,477,300 Rls. 100 $
مجموع کل
4,570,313,493,052 ريال
مجموع کل
183,670,421 دلار
[1]