آمار کل " صادرات به" کشور "ترکيه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 73,818,276 2,473,820,693,723 Rls. 99,704,955 $
2 1392 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 53,972,240 2,220,041,180,038 Rls. 89,132,037 $
3 1392 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 48,967,001 2,199,211,771,878 Rls. 88,684,286 $
4 1392 ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,103,701 1,789,812,443,261 Rls. 72,204,733 $
5 1392 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 37,617,690 1,768,244,394,152 Rls. 71,192,875 $
6 1392 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 58,952,875 1,715,216,070,783 Rls. 69,081,931 $
7 1392 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 49,695,075 1,527,715,561,336 Rls. 61,510,588 $
8 1392 ترکيه 27132000 قيرنفت 104,725,608 1,226,260,686,923 Rls. 49,162,323 $
9 1392 ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 130,103,640 1,124,808,842,587 Rls. 45,304,384 $
10 1392 ترکيه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,278,641 1,073,261,974,608 Rls. 43,031,127 $
11 1392 ترکيه 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 35,410,491 904,606,223,636 Rls. 36,545,952 $
12 1392 ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,693,632 826,880,288,958 Rls. 33,255,903 $
13 1392 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 22,713,625 806,041,360,754 Rls. 32,495,903 $
14 1392 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,035,527 773,344,169,097 Rls. 31,139,439 $
15 1392 ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 73,616,936 699,472,221,144 Rls. 28,177,925 $
16 1392 ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,391,799 570,282,120,969 Rls. 22,917,344 $
17 1392 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 19,531,250 552,780,808,485 Rls. 22,277,394 $
18 1392 ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 13,461,966 542,202,096,477 Rls. 21,855,195 $
19 1392 ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 2,400,454 515,721,855,962 Rls. 20,756,723 $
20 1392 ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,923,981 511,043,259,245 Rls. 20,543,314 $
21 1392 ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 19,268,724 497,862,827,133 Rls. 20,054,270 $
22 1392 ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 9,141,005 481,555,106,049 Rls. 19,352,401 $
23 1392 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 13,750,000 473,069,652,201 Rls. 18,972,525 $
24 1392 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 2,156,270 464,421,502,425 Rls. 18,692,247 $
25 1392 ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 13,987,500 428,243,902,062 Rls. 17,288,659 $
26 1392 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,735,272 412,345,875,742 Rls. 16,561,949 $
27 1392 ترکيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 9,612,679 381,339,342,215 Rls. 15,323,193 $
28 1392 ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,310,128 337,662,309,032 Rls. 13,620,775 $
29 1392 ترکيه 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 30,079,720 304,079,390,026 Rls. 12,278,085 $
30 1392 ترکيه 74031300 شمش کوچک ا زمس تصفيه شده. 1,466,019 266,120,381,955 Rls. 10,727,691 $
31 1392 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 521,000 263,803,838,054 Rls. 10,608,529 $
32 1392 ترکيه 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 6,015,324 262,172,853,240 Rls. 10,577,137 $
33 1392 ترکيه 15029090 ساير 2,846,805 252,599,145,602 Rls. 10,156,479 $
34 1392 ترکيه 29173500 انيدريد فتاليك 6,281,250 251,162,055,100 Rls. 10,134,450 $
35 1392 ترکيه 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,139,694 248,380,640,640 Rls. 10,021,080 $
36 1392 ترکيه 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 9,546,280 237,690,299,811 Rls. 9,571,491 $
37 1392 ترکيه 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 13,785,190 227,308,020,476 Rls. 9,120,000 $
38 1392 ترکيه 08105000 کيوي, تازه 12,437,481 222,551,785,098 Rls. 8,951,202 $
39 1392 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,187,298 220,062,424,757 Rls. 8,887,764 $
40 1392 ترکيه 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 1,185,529 215,460,162,808 Rls. 8,680,887 $
41 1392 ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 253,144 212,610,487,467 Rls. 8,547,335 $
42 1392 ترکيه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 1,449,238 210,240,499,300 Rls. 8,475,728 $
43 1392 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,804,568 204,480,486,786 Rls. 8,241,085 $
44 1392 ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 18,122,098 204,195,586,723 Rls. 8,190,725 $
45 1392 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 10,041,781 198,351,772,811 Rls. 7,985,983 $
46 1392 ترکيه 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 44,518,927 187,666,700,348 Rls. 7,557,794 $
47 1392 ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 17,311,403 186,050,340,389 Rls. 7,482,330 $
48 1392 ترکيه 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,484,194 184,866,454,953 Rls. 7,441,498 $
49 1392 ترکيه 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 4,039,000 184,652,881,680 Rls. 7,353,358 $
50 1392 ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,383,444 178,800,714,351 Rls. 7,185,392 $
51 1392 ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,360,332 166,259,205,088 Rls. 6,691,946 $
52 1392 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 5,256,004 164,178,479,851 Rls. 6,630,346 $
53 1392 ترکيه 29336100 ملامين 4,875,000 161,480,540,496 Rls. 6,501,225 $
54 1392 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 26,514,535 158,097,023,216 Rls. 6,394,232 $
55 1392 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 2,821,093 152,717,489,688 Rls. 6,128,976 $
56 1392 ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 803,755 152,506,893,242 Rls. 6,143,040 $
57 1392 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 4,746,224 148,003,705,293 Rls. 5,975,625 $
58 1392 ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,920,922 143,115,815,561 Rls. 5,753,559 $
59 1392 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,484,125 139,826,505,481 Rls. 5,622,121 $
60 1392 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 4,072,500 131,817,825,497 Rls. 5,304,942 $
61 1392 ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,065,156 127,691,270,362 Rls. 5,007,391 $
62 1392 ترکيه 04090000 عسل طبيعي 2,108,131 127,543,593,888 Rls. 5,140,200 $
63 1392 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,134,369 124,555,625,885 Rls. 5,014,205 $
64 1392 ترکيه 29152100 اسيد استيك 8,885,040 122,433,878,036 Rls. 4,935,902 $
65 1392 ترکيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 4,526,505 115,258,748,830 Rls. 4,607,839 $
66 1392 ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 709,828 115,067,873,738 Rls. 4,645,578 $
67 1392 ترکيه 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 710,751 112,421,875,973 Rls. 4,536,347 $
68 1392 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 91,032,799 110,812,246,747 Rls. 4,468,734 $
69 1392 ترکيه 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 3,498,755 109,403,102,561 Rls. 4,434,279 $
70 1392 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 19,621,739 101,733,313,707 Rls. 4,080,404 $
71 1392 ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,736,360 98,802,147,471 Rls. 3,984,489 $
72 1392 ترکيه 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 362,435 96,238,367,065 Rls. 3,852,264 $
73 1392 ترکيه 27101920 روغن صنعتي 2,931,524 86,835,591,676 Rls. 3,495,930 $
74 1392 ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 362,225 84,647,391,323 Rls. 3,396,037 $
75 1392 ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 988,900 84,593,025,125 Rls. 3,371,299 $
76 1392 ترکيه 31055100 کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها 51,204 84,583,605,000 Rls. 3,405,000 $
77 1392 ترکيه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 2,634,431 83,614,328,575 Rls. 3,372,701 $
78 1392 ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 601,196 82,447,979,604 Rls. 3,323,509 $
79 1392 ترکيه 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,487,846 78,787,563,048 Rls. 3,180,252 $
80 1392 ترکيه 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 2,222,000 77,385,784,740 Rls. 3,123,057 $
81 1392 ترکيه 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 15,095,770 75,678,050,341 Rls. 3,037,719 $
82 1392 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 263,948 71,962,666,608 Rls. 2,909,444 $
83 1392 ترکيه 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 495,449 71,129,544,580 Rls. 2,865,070 $
84 1392 ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 573,470 70,987,692,870 Rls. 2,867,350 $
85 1392 ترکيه 28141000 آمونياک بدون آ ب 5,237,130 69,674,484,910 Rls. 2,793,559 $
86 1392 ترکيه 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 1,323,255 68,974,479,990 Rls. 2,766,378 $
87 1392 ترکيه 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 3,877,000 67,826,582,800 Rls. 2,732,727 $
88 1392 ترکيه 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 9,066,976 67,202,287,134 Rls. 2,693,915 $
89 1392 ترکيه 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,202,680 65,232,201,512 Rls. 2,632,209 $
90 1392 ترکيه 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 2,427,336 62,170,022,083 Rls. 2,500,179 $
91 1392 ترکيه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 25,636 61,394,920,371 Rls. 2,471,094 $
92 1392 ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 7,545,000 58,689,330,213 Rls. 2,368,509 $
93 1392 ترکيه 07032000 سير 2,000,526 54,982,818,165 Rls. 2,212,998 $
94 1392 ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 2,071,820 54,559,615,783 Rls. 2,205,012 $
95 1392 ترکيه 08025030 مغز پسته 131,517 54,213,859,490 Rls. 2,159,743 $
96 1392 ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,149,253 52,557,658,957 Rls. 2,120,854 $
97 1392 ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 1,394,425 50,991,092,622 Rls. 2,054,469 $
98 1392 ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 111,972 50,717,601,579 Rls. 2,043,858 $
99 1392 ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 678,622 50,510,647,202 Rls. 2,031,439 $
100 1392 ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,576,936 50,209,147,667 Rls. 2,019,543 $
101 1392 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,969,620 48,786,761,805 Rls. 1,967,216 $
102 1392 ترکيه 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 26,825 47,878,585,338 Rls. 1,932,725 $
103 1392 ترکيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 1,496,000 47,778,559,769 Rls. 1,927,368 $
104 1392 ترکيه 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 613,710 46,851,350,660 Rls. 1,876,601 $
105 1392 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 326,322 45,045,240,383 Rls. 1,816,646 $
106 1392 ترکيه 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 241,982 44,917,116,196 Rls. 1,775,330 $
107 1392 ترکيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 346,924 44,497,156,092 Rls. 1,792,354 $
108 1392 ترکيه 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 1,320,000 44,345,911,414 Rls. 1,784,785 $
109 1392 ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 78,044 41,939,364,321 Rls. 1,690,225 $
110 1392 ترکيه 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 337,485 41,830,887,131 Rls. 1,687,457 $
111 1392 ترکيه 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 929,280 41,518,277,946 Rls. 1,666,395 $
112 1392 ترکيه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 780,974 39,605,375,238 Rls. 1,595,845 $
113 1392 ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 908,223 39,376,126,946 Rls. 1,587,134 $
114 1392 ترکيه 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 1,274,525 39,312,296,463 Rls. 1,567,609 $
115 1392 ترکيه 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 2,375,645 38,490,548,952 Rls. 1,551,438 $
116 1392 ترکيه 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 912,083 37,203,781,066 Rls. 1,501,107 $
117 1392 ترکيه 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 1,512,056 36,434,799,738 Rls. 1,470,687 $
118 1392 ترکيه 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,249,677 36,422,485,055 Rls. 1,466,732 $
119 1392 ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 734,116 36,105,251,170 Rls. 1,457,594 $
120 1392 ترکيه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 183,395 35,626,936,647 Rls. 1,436,016 $
121 1392 ترکيه 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 1,214,191 33,979,005,756 Rls. 1,372,986 $
122 1392 ترکيه 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 6,349,600 32,416,819,248 Rls. 1,307,195 $
123 1392 ترکيه 39269060 پريفرم (PET) 768,405 32,387,947,255 Rls. 1,303,222 $
124 1392 ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 433,793 32,255,670,333 Rls. 1,301,246 $
125 1392 ترکيه 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 1,477,801 31,961,418,336 Rls. 1,289,277 $
126 1392 ترکيه 29171400 انيدريد مالئيك 607,500 31,557,660,750 Rls. 1,275,750 $
127 1392 ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 1,004,838 29,513,928,331 Rls. 1,185,196 $
128 1392 ترکيه 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 1,584,858 29,513,220,351 Rls. 1,188,858 $
129 1392 ترکيه 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 742,500 29,246,518,971 Rls. 1,179,338 $
130 1392 ترکيه 41071900 چرم پوست کامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 44,455 29,157,065,669 Rls. 1,177,631 $
131 1392 ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 778,919 29,009,904,385 Rls. 1,168,336 $
132 1392 ترکيه 08025010 انواع پسته خندان 131,893 28,386,543,462 Rls. 1,131,456 $
133 1392 ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 5,676,628 28,078,418,140 Rls. 1,133,646 $
134 1392 ترکيه 70109080 شيشه شربت (دا رو) 3,534,670 27,200,350,915 Rls. 1,091,009 $
135 1392 ترکيه 27122010 موم پارا فين باگريد دا رويي داراي روغن كمتراز75درصد وزني (توليد داخل ) 1,056,003 27,132,177,665 Rls. 1,095,330 $
136 1392 ترکيه 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 300,095 26,472,866,826 Rls. 1,050,156 $
137 1392 ترکيه 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 288,000 26,452,193,920 Rls. 1,065,600 $
138 1392 ترکيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 356,957 25,917,231,590 Rls. 1,042,551 $
139 1392 ترکيه 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,810,045 25,666,415,995 Rls. 1,033,327 $
140 1392 ترکيه 55051000 آخال الياف سنتيك (همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 563,026 25,582,809,609 Rls. 1,028,509 $
141 1392 ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 339,994 24,986,205,774 Rls. 1,006,460 $
142 1392 ترکيه 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 99,532 24,580,932,142 Rls. 993,635 $
143 1392 ترکيه 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 2,548,495 23,863,911,996 Rls. 960,197 $
144 1392 ترکيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 1,080,700 23,482,152,869 Rls. 946,741 $
145 1392 ترکيه 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 554,181 23,370,232,335 Rls. 942,143 $
146 1392 ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 284,139 23,312,334,084 Rls. 946,050 $
147 1392 ترکيه 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 2,725,580 22,887,919,739 Rls. 918,088 $
148 1392 ترکيه 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 204,233 22,774,964,539 Rls. 919,047 $
149 1392 ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 693,858 22,348,566,469 Rls. 901,851 $
150 1392 ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 157,549 22,143,466,051 Rls. 892,279 $
151 1392 ترکيه 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 843,482 22,049,148,637 Rls. 886,540 $
152 1392 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,057,785 21,795,421,903 Rls. 875,450 $
153 1392 ترکيه 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 121,000 21,614,695,200 Rls. 871,200 $
154 1392 ترکيه 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 513,118 21,542,545,115 Rls. 869,263 $
155 1392 ترکيه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 48,202 21,248,170,658 Rls. 855,421 $
156 1392 ترکيه 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 694,202 20,856,125,908 Rls. 831,448 $
157 1392 ترکيه 08025090 --- ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 50,000 20,610,975,000 Rls. 821,089 $
158 1392 ترکيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 574,400 20,362,618,200 Rls. 822,509 $
159 1392 ترکيه 29221310 تري اتانول آمين 586,080 20,346,185,552 Rls. 808,316 $
160 1392 ترکيه 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 11,076,316 20,085,175,424 Rls. 812,398 $
161 1392 ترکيه 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 335,066 19,645,459,800 Rls. 785,534 $
162 1392 ترکيه 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 603,744 19,008,271,362 Rls. 764,070 $
163 1392 ترکيه 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 404,993 18,850,938,703 Rls. 739,567 $
164 1392 ترکيه 72029940 فروسيليکومنيزيم 451,000 18,831,408,400 Rls. 759,077 $
165 1392 ترکيه 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 506,748 18,465,393,808 Rls. 741,604 $
166 1392 ترکيه 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 3,468,931 18,064,559,329 Rls. 728,542 $
167 1392 ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 51,940 17,992,431,800 Rls. 727,160 $
168 1392 ترکيه 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 140,215 17,424,342,090 Rls. 699,995 $
169 1392 ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 236,430 17,324,266,035 Rls. 698,192 $
170 1392 ترکيه 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 134,440 16,974,357,959 Rls. 683,120 $
171 1392 ترکيه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 550,000 16,814,651,930 Rls. 678,530 $
172 1392 ترکيه 27011200 زغال سنگ قيري, بهم فشرده نشده 26,875,608 16,640,847,995 Rls. 669,364 $
173 1392 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 333,210 16,549,244,803 Rls. 666,639 $
174 1392 ترکيه 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 311,400 16,525,078,156 Rls. 665,071 $
175 1392 ترکيه 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 9,437,566 16,270,889,845 Rls. 656,471 $
176 1392 ترکيه 28365000 کربنات کلسيم 1,095,360 15,971,439,416 Rls. 644,046 $
177 1392 ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 207,375 15,911,189,792 Rls. 642,476 $
178 1392 ترکيه 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 855,000 15,900,418,125 Rls. 641,498 $
179 1392 ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 272,179 15,841,270,213 Rls. 639,637 $
180 1392 ترکيه 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 337,500 15,342,864,144 Rls. 617,040 $
181 1392 ترکيه 54034100 نخ ا زريون ويسکوزچندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 129,271 15,089,226,640 Rls. 608,040 $
182 1392 ترکيه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 109,932 14,981,311,202 Rls. 604,579 $
183 1392 ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 441,804 14,841,891,102 Rls. 597,449 $
184 1392 ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 280,707 14,611,867,132 Rls. 588,920 $
185 1392 ترکيه 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,898,000 14,597,574,952 Rls. 586,116 $
186 1392 ترکيه 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 339,200 14,404,992,960 Rls. 578,760 $
187 1392 ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,645,955 14,393,721,097 Rls. 579,703 $
188 1392 ترکيه 26209950 خاکسترورسوبات حاوي عمدتا موليبدن 20,000 14,125,170,000 Rls. 570,000 $
189 1392 ترکيه 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 4,909,105 13,768,557,177 Rls. 554,401 $
190 1392 ترکيه 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,444,714 13,745,107,377 Rls. 536,935 $
191 1392 ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 108,245 13,692,310,065 Rls. 552,585 $
192 1392 ترکيه 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 2,730,335 13,565,723,968 Rls. 545,829 $
193 1392 ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 444,693 13,370,583,988 Rls. 535,319 $
194 1392 ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 358,444 13,243,766,543 Rls. 533,319 $
195 1392 ترکيه 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 294,788 13,184,943,418 Rls. 531,956 $
196 1392 ترکيه 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر . 89,817 12,958,301,560 Rls. 521,556 $
197 1392 ترکيه 15020090 چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزکه درجاي ديگر مذکور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000) 143,562 12,547,300,738 Rls. 499,853 $
198 1392 ترکيه 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 1,873,488 12,530,040,817 Rls. 501,348 $
199 1392 ترکيه 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 2,807,308 12,385,449,212 Rls. 499,725 $
200 1392 ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 50,373 11,879,178,660 Rls. 468,618 $
مجموع کل
39,471,484,034,636 ريال
مجموع کل
1,588,718,520 دلار