آمار کل " صادرات به" کشور "توکلائو" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 توکلائو 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 22,898 4,232,411,712 Rls. 170,903 $
2 1392 توکلائو 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 7,550 679,994,077 Rls. 27,449 $
مجموع کل
4,912,405,789 ريال
مجموع کل
198,352 دلار
[1]