آمار کل " صادرات به" کشور "جزيره من" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 جزيره من 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 4,999,750 6,819,927,786 Rls. 274,986 $
مجموع کل
6,819,927,786 ريال
مجموع کل
274,986 دلار
[1]