آمار کل " صادرات به" کشور "داغستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 داغستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 81,840 20,807,461,854 Rls. 819,451 $
2 1392 داغستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 33,898 3,373,535,800 Rls. 135,592 $
مجموع کل
24,180,997,654 ريال
مجموع کل
955,043 دلار
[1]