آمار کل " صادرات به" کشور "رواندا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 رواندا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 23,000 488,417,650 Rls. 19,457 $
2 1392 رواندا 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 3,643 246,805,400 Rls. 9,892 $
3 1392 رواندا 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 100 7,485,000 Rls. 300 $
مجموع کل
742,708,050 ريال
مجموع کل
29,649 دلار
[1]