آمار کل " صادرات به" کشور "سوئد" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سوئد 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 218,430 184,189,153,173 Rls. 7,418,107 $
2 1392 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,108,242 51,765,198,454 Rls. 2,062,449 $
3 1392 سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 843 23,766,432,024 Rls. 952,285 $
4 1392 سوئد 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 204 7,958,352,276 Rls. 320,567 $
5 1392 سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 156 7,373,677,157 Rls. 296,300 $
6 1392 سوئد 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 13,172 7,265,178,906 Rls. 293,227 $
7 1392 سوئد 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 100 6,358,497,360 Rls. 242,265 $
8 1392 سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 117,948 5,832,201,619 Rls. 234,913 $
9 1392 سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 66,401 5,586,797,743 Rls. 225,057 $
10 1392 سوئد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 120,565 5,209,832,859 Rls. 209,886 $
11 1392 سوئد 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 79,732 3,566,135,863 Rls. 143,457 $
12 1392 سوئد 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 4,290 2,507,018,332 Rls. 99,928 $
13 1392 سوئد 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 15,600 2,319,314,400 Rls. 93,600 $
14 1392 سوئد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 26,676 2,203,671,097 Rls. 88,842 $
15 1392 سوئد 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 3,600 1,965,164,508 Rls. 79,092 $
16 1392 سوئد 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 38,082 1,847,576,624 Rls. 74,428 $
17 1392 سوئد 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 168,057 1,763,618,925 Rls. 71,150 $
18 1392 سوئد 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 28,485 1,733,786,310 Rls. 69,834 $
19 1392 سوئد 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 22,270 1,656,234,750 Rls. 66,810 $
20 1392 سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,876 1,540,838,087 Rls. 62,064 $
21 1392 سوئد 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,070 1,492,485,480 Rls. 60,210 $
22 1392 سوئد 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 14,276 1,257,769,094 Rls. 50,674 $
23 1392 سوئد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 33,616 1,148,720,786 Rls. 46,356 $
24 1392 سوئد 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,206 1,147,577,356 Rls. 46,209 $
25 1392 سوئد 08109010 انار تازه 41,142 1,060,327,310 Rls. 42,714 $
26 1392 سوئد 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 25 1,020,772,500 Rls. 41,250 $
27 1392 سوئد 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 20,652 969,384,522 Rls. 39,098 $
28 1392 سوئد 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 16,138 947,148,174 Rls. 38,170 $
29 1392 سوئد 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 17,286 868,955,010 Rls. 35,035 $
30 1392 سوئد 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 28,368 797,909,310 Rls. 32,157 $
31 1392 سوئد 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,380 687,381,963 Rls. 27,633 $
32 1392 سوئد 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 340 656,062,400 Rls. 26,473 $
33 1392 سوئد 08109020 زرشك تازه 2,643 588,050,799 Rls. 23,727 $
34 1392 سوئد 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 13,820 561,315,360 Rls. 22,560 $
35 1392 سوئد 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 4,767 529,907,033 Rls. 21,353 $
36 1392 سوئد 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 7,956 529,331,986 Rls. 21,310 $
37 1392 سوئد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,197 467,426,341 Rls. 18,882 $
38 1392 سوئد 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,758 410,626,426 Rls. 16,566 $
39 1392 سوئد 08071100 هندوا نه , تازه 59,114 401,624,387 Rls. 16,213 $
40 1392 سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 6,000 395,752,195 Rls. 15,895 $
41 1392 سوئد 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 18,416 367,183,102 Rls. 14,802 $
42 1392 سوئد 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 3,509 367,077,442 Rls. 14,791 $
43 1392 سوئد 20079100 مركبات 6,101 332,800,589 Rls. 13,420 $
44 1392 سوئد 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,939 313,460,713 Rls. 12,635 $
45 1392 سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,500 286,382,250 Rls. 11,550 $
46 1392 سوئد 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 5,523 267,672,865 Rls. 10,771 $
47 1392 سوئد 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 4,896 242,320,328 Rls. 9,784 $
48 1392 سوئد 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,279 230,159,375 Rls. 9,289 $
49 1392 سوئد 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,450 215,490,300 Rls. 8,700 $
50 1392 سوئد 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,415 212,309,703 Rls. 8,566 $
51 1392 سوئد 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,050 182,618,280 Rls. 7,377 $
52 1392 سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 950 181,931,365 Rls. 7,315 $
53 1392 سوئد 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 3,480 171,897,450 Rls. 6,930 $
54 1392 سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 4,009 170,712,681 Rls. 6,879 $
55 1392 سوئد 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 870 143,683,400 Rls. 5,800 $
56 1392 سوئد 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 1,187 133,523,841 Rls. 5,326 $
57 1392 سوئد 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,326 126,889,356 Rls. 5,116 $
58 1392 سوئد 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,980 125,255,249 Rls. 5,035 $
59 1392 سوئد 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 8,430 116,171,547 Rls. 4,686 $
60 1392 سوئد 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 3 108,878,926 Rls. 4,394 $
61 1392 سوئد 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 2,436 97,066,476 Rls. 3,897 $
62 1392 سوئد 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 155 96,157,408 Rls. 3,884 $
63 1392 سوئد 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 871 92,392,330 Rls. 3,727 $
64 1392 سوئد 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 1,800 88,708,820 Rls. 3,580 $
65 1392 سوئد 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 863 85,547,464 Rls. 3,452 $
66 1392 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,669 76,894,826 Rls. 3,100 $
67 1392 سوئد 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,008 74,931,696 Rls. 3,024 $
68 1392 سوئد 33012500 روغن هاي اسانسي از ساير نعناع ها(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 855 74,251,335 Rls. 2,993 $
69 1392 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 700 69,381,200 Rls. 2,800 $
70 1392 سوئد 20079910 کپوره موز، انبه، پشنکفروت، ليچي و آناناس 1,770 68,616,360 Rls. 2,760 $
71 1392 سوئد 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 750 67,151,700 Rls. 2,700 $
72 1392 سوئد 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,320 65,511,600 Rls. 2,640 $
73 1392 سوئد 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 230 63,730,728 Rls. 2,568 $
74 1392 سوئد 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 58 61,952,500 Rls. 2,500 $
75 1392 سوئد 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 10,600 59,667,832 Rls. 2,408 $
76 1392 سوئد 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 777 55,163,115 Rls. 2,227 $
77 1392 سوئد 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 200 53,492,400 Rls. 2,160 $
78 1392 سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 431 53,457,745 Rls. 2,155 $
79 1392 سوئد 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 230 52,455,640 Rls. 2,116 $
80 1392 سوئد 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 1,000 49,574,000 Rls. 2,000 $
81 1392 سوئد 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,326 49,285,431 Rls. 1,989 $
82 1392 سوئد 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 507 41,890,215 Rls. 1,691 $
83 1392 سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 855 38,081,016 Rls. 1,538 $
84 1392 سوئد 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 2,309 34,075,114 Rls. 1,373 $
85 1392 سوئد 57025000 ساير، مخملي باف ، آماده مصرف نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up ) 179 31,170,764 Rls. 1,254 $
86 1392 سوئد 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 2,070 30,820,230 Rls. 1,242 $
87 1392 سوئد 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 400 29,692,800 Rls. 1,199 $
88 1392 سوئد 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 787 29,228,600 Rls. 1,180 $
89 1392 سوئد 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,130 27,985,580 Rls. 1,130 $
90 1392 سوئد 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 1,123 27,830,186 Rls. 1,123 $
91 1392 سوئد 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 300 26,910,360 Rls. 1,080 $
92 1392 سوئد 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 250 24,790,000 Rls. 1,000 $
93 1392 سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 321 23,986,404 Rls. 963 $
94 1392 سوئد 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 610 22,667,295 Rls. 915 $
95 1392 سوئد 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 704 22,640,760 Rls. 914 $
96 1392 سوئد 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 300 22,383,900 Rls. 900 $
97 1392 سوئد 20098010 آب ميوه تغليظ شده (کنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 1,100 21,886,480 Rls. 880 $
98 1392 سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 675 21,811,867 Rls. 877 $
99 1392 سوئد 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 600 21,520,512 Rls. 864 $
100 1392 سوئد 08132000 آلو ,خشک کرده 400 20,219,664 Rls. 816 $
101 1392 سوئد 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 130 19,336,200 Rls. 780 $
102 1392 سوئد 06049900 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه 500 18,657,000 Rls. 750 $
103 1392 سوئد 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 266 16,539,215 Rls. 665 $
104 1392 سوئد 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 390 14,555,385 Rls. 585 $
105 1392 سوئد 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 360 14,269,248 Rls. 576 $
106 1392 سوئد 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 622 13,093,125 Rls. 529 $
107 1392 سوئد 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 600 12,489,624 Rls. 504 $
108 1392 سوئد 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 249 12,339,942 Rls. 498 $
109 1392 سوئد 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 60 11,895,360 Rls. 480 $
110 1392 سوئد 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 158 11,745,246 Rls. 474 $
111 1392 سوئد 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 153 11,381,823 Rls. 459 $
112 1392 سوئد 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 299 9,611,924 Rls. 388 $
113 1392 سوئد 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 700 9,234,084 Rls. 371 $
114 1392 سوئد 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 237 8,826,926 Rls. 355 $
115 1392 سوئد 33051000 شامپوها 108 6,705,450 Rls. 271 $
116 1392 سوئد 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 144 5,360,688 Rls. 216 $
117 1392 سوئد 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 104 5,146,752 Rls. 208 $
118 1392 سوئد 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 52 2,303,889 Rls. 93 $
119 1392 سوئد 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 16 2,180,288 Rls. 88 $
120 1392 سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 85 1,981,840 Rls. 80 $
121 1392 سوئد 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 6 1,189,920 Rls. 48 $
122 1392 سوئد 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 18 248,350 Rls. 10 $
مجموع کل
348,827,702,293 ريال
مجموع کل
14,007,960 دلار
[1]