آمار کل " صادرات به" کشور "سودان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سودان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,265,057 367,468,244,512 Rls. 14,949,888 $
2 1392 سودان 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 20,320 285,178,833,541 Rls. 11,371,738 $
3 1392 سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 1,205,447 132,980,978,000 Rls. 5,344,279 $
4 1392 سودان 90051000 دوربين دوچشمي 7,415 85,754,861,127 Rls. 3,418,628 $
5 1392 سودان 27132000 قيرنفت 4,050,331 53,431,346,379 Rls. 2,089,648 $
6 1392 سودان 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 55,000 46,828,752,845 Rls. 1,875,152 $
7 1392 سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,107,888 46,037,202,125 Rls. 1,854,404 $
8 1392 سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 892,312 44,568,640,862 Rls. 1,792,798 $
9 1392 سودان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 569,543 42,285,027,044 Rls. 1,706,040 $
10 1392 سودان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 5,240 39,491,752,641 Rls. 1,588,502 $
11 1392 سودان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 476,780 24,907,972,257 Rls. 1,001,238 $
12 1392 سودان 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 188,550 21,554,128,000 Rls. 867,330 $
13 1392 سودان 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 192,870 21,111,012,000 Rls. 858,000 $
14 1392 سودان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 364,470 18,085,919,020 Rls. 730,179 $
15 1392 سودان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 86,672 13,321,257,979 Rls. 537,224 $
16 1392 سودان 84137010 پمپ کولر آبي 91,200 9,060,435,320 Rls. 364,753 $
17 1392 سودان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 73,850 8,449,284,600 Rls. 339,710 $
18 1392 سودان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 1,840 7,467,900,000 Rls. 300,338 $
19 1392 سودان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 63,420 6,316,433,040 Rls. 253,680 $
20 1392 سودان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 282 5,961,578,700 Rls. 239,700 $
21 1392 سودان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 183,750 5,701,354,430 Rls. 229,890 $
22 1392 سودان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 61,500 5,328,298,500 Rls. 215,250 $
23 1392 سودان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 15,157 4,883,416,507 Rls. 197,037 $
24 1392 سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 40,115 4,589,067,433 Rls. 184,529 $
25 1392 سودان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 47,706 3,548,261,916 Rls. 143,220 $
26 1392 سودان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 24,093 3,438,368,155 Rls. 138,791 $
27 1392 سودان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 84,000 3,108,840,000 Rls. 126,000 $
28 1392 سودان 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 29,495 2,938,645,840 Rls. 117,980 $
29 1392 سودان 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 25,120 2,905,149,252 Rls. 117,107 $
30 1392 سودان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 45,098 2,891,654,940 Rls. 116,668 $
31 1392 سودان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,300 2,510,578,107 Rls. 100,015 $
32 1392 سودان 84138200 بالابرهاي آبگونها 21,412 2,498,883,120 Rls. 100,596 $
33 1392 سودان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 127,000 2,485,832,750 Rls. 100,250 $
34 1392 سودان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 24,380 2,417,520,800 Rls. 97,520 $
35 1392 سودان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 147,000 2,213,808,120 Rls. 89,778 $
36 1392 سودان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 92,100 2,071,910,225 Rls. 83,375 $
37 1392 سودان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 19,200 1,903,641,600 Rls. 76,800 $
38 1392 سودان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 150 1,861,125,000 Rls. 75,000 $
39 1392 سودان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,500 1,777,893,250 Rls. 71,750 $
40 1392 سودان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,355 1,494,062,418 Rls. 60,039 $
41 1392 سودان 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 15 1,488,900,000 Rls. 60,000 $
42 1392 سودان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 22,000 1,364,825,000 Rls. 55,000 $
43 1392 سودان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 12,600 1,250,676,000 Rls. 50,400 $
44 1392 سودان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 27,171 1,213,954,105 Rls. 48,953 $
45 1392 سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15,618 1,192,725,848 Rls. 47,974 $
46 1392 سودان 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و کمتر 9,229 1,039,965,290 Rls. 41,951 $
47 1392 سودان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 14,270 919,869,886 Rls. 37,102 $
48 1392 سودان 28332960 سولفات کروم 42,000 886,859,400 Rls. 35,700 $
49 1392 سودان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,500 879,426,583 Rls. 35,034 $
50 1392 سودان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,000 860,545,000 Rls. 35,000 $
51 1392 سودان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 120 780,905,500 Rls. 31,500 $
52 1392 سودان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 7,640 762,472,000 Rls. 30,560 $
53 1392 سودان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 14,800 571,622,360 Rls. 23,080 $
54 1392 سودان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 11,593 516,824,130 Rls. 20,866 $
55 1392 سودان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 3,688 495,524,000 Rls. 20,000 $
56 1392 سودان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,723 469,633,857 Rls. 18,953 $
57 1392 سودان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 4,512 449,539,584 Rls. 18,048 $
58 1392 سودان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 3,784 377,007,488 Rls. 15,136 $
59 1392 سودان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 2,000 296,928,000 Rls. 11,990 $
60 1392 سودان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 21,000 260,295,000 Rls. 10,500 $
61 1392 سودان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,270 245,448,500 Rls. 9,900 $
62 1392 سودان 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,830 226,672,950 Rls. 9,150 $
63 1392 سودان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,130 202,286,400 Rls. 8,160 $
64 1392 سودان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 4,900 150,568,860 Rls. 6,045 $
65 1392 سودان 87119000 موتورسيکلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتورکمکي ،با يا بدون سايدکارباسايد كار . 1,050 122,049,200 Rls. 4,900 $
66 1392 سودان 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,050 104,223,000 Rls. 4,200 $
67 1392 سودان 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 900 89,204,400 Rls. 3,600 $
68 1392 سودان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,500 75,980,905 Rls. 3,055 $
69 1392 سودان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 1,520 67,759,776 Rls. 2,736 $
70 1392 سودان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 4,400 54,516,050 Rls. 2,200 $
71 1392 سودان 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 800 39,828,800 Rls. 1,600 $
72 1392 سودان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 790 39,296,180 Rls. 1,580 $
73 1392 سودان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 250 24,765,000 Rls. 1,000 $
74 1392 سودان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 960 11,414,900 Rls. 460 $
75 1392 سودان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 150 11,147,850 Rls. 450 $
76 1392 سودان 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 5,955,600 Rls. 240 $
77 1392 سودان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 75 1,486,380 Rls. 60 $
78 1392 سودان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 25 992,720 Rls. 40 $
مجموع کل
1,358,381,968,857 ريال
مجموع کل
54,631,945 دلار
[1]