آمار کل " صادرات به" کشور "سورينام" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سورينام 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 118,826 19,004,928,000 Rls. 768,000 $
مجموع کل
19,004,928,000 ريال
مجموع کل
768,000 دلار
[1]