آمار کل " صادرات به" کشور "سيرالئون" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سيرالئون 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,057 381,778,044 Rls. 15,385 $
2 1392 سيرالئون 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 957 153,560,124 Rls. 6,194 $
3 1392 سيرالئون 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,340 52,357,266 Rls. 2,106 $
4 1392 سيرالئون 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 788 38,804,847 Rls. 1,563 $
5 1392 سيرالئون 20029010 رب گوجه فرنگي 480 23,866,560 Rls. 960 $
6 1392 سيرالئون 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 552 13,772,994 Rls. 554 $
7 1392 سيرالئون 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 86 10,317,315 Rls. 415 $
مجموع کل
674,457,150 ريال
مجموع کل
27,177 دلار
[1]