آمار کل " صادرات به" کشور "شرکت خدمات فرودگاهي فراجم" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 شرکت خدمات فرودگاهي فراجم 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 87 9,061,206,416 Rls. 364,939 $
2 1392 شرکت خدمات فرودگاهي فراجم 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 58 2,346,344,360 Rls. 94,684 $
مجموع کل
11,407,550,776 ريال
مجموع کل
459,623 دلار
[1]