آمار کل " صادرات به" کشور "صربستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 صربستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,845 2,428,335,055 Rls. 98,765 $
2 1392 صربستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 63,000 2,347,285,500 Rls. 94,500 $
3 1392 صربستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 41,200 1,123,074,920 Rls. 45,309 $
4 1392 صربستان 27101930 گريس 40,600 724,727,562 Rls. 28,959 $
5 1392 صربستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 63,530 565,369,032 Rls. 22,746 $
مجموع کل
7,188,792,069 ريال
مجموع کل
290,279 دلار
[1]