آمار کل " صادرات به" کشور "فروشگاه آزاد شاهد" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فروشگاه آزاد شاهد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 3 140,906,360 Rls. 5,684 $
2 1392 فروشگاه آزاد شاهد 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 2 68,841,830 Rls. 2,777 $
مجموع کل
209,748,190 ريال
مجموع کل
8,461 دلار
[1]