آمار کل " صادرات به" کشور "قزاقستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 قزاقستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 10,823,420 2,185,654,405,970 Rls. 87,816,827 $
2 1392 قزاقستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 345,874,323 613,704,375,273 Rls. 24,750,555 $
3 1392 قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,790,425 155,148,883,525 Rls. 6,197,555 $
4 1392 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,405,721 148,930,141,697 Rls. 5,997,321 $
5 1392 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,265,835 96,509,192,307 Rls. 3,891,369 $
6 1392 قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,749,026 85,658,119,292 Rls. 3,453,321 $
7 1392 قزاقستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 1,123,871 80,815,634,356 Rls. 3,257,927 $
8 1392 قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,904,160 70,957,142,100 Rls. 2,856,522 $
9 1392 قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 769,330 66,533,346,065 Rls. 2,649,334 $
10 1392 قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 8,005,253 65,193,278,575 Rls. 2,626,981 $
11 1392 قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 570,941 56,679,820,596 Rls. 2,284,751 $
12 1392 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 2,421,520 51,102,613,956 Rls. 2,047,350 $
13 1392 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 737,989 46,801,933,812 Rls. 1,892,039 $
14 1392 قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,319,470 43,462,208,143 Rls. 1,757,858 $
15 1392 قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 580,158 43,254,561,744 Rls. 1,740,214 $
16 1392 قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 1,582,495 35,327,791,303 Rls. 1,417,548 $
17 1392 قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 454,036 33,838,699,683 Rls. 1,361,955 $
18 1392 قزاقستان 08025010 انواع پسته خندان 165,700 33,691,174,412 Rls. 1,342,171 $
19 1392 قزاقستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 449,433 33,368,597,226 Rls. 1,348,299 $
20 1392 قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 171,385 31,760,829,557 Rls. 1,264,513 $
21 1392 قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,439,581 31,316,173,436 Rls. 1,259,479 $
22 1392 قزاقستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 431,880 27,381,297,587 Rls. 1,104,377 $
23 1392 قزاقستان 70193910 پشم شيشه 474,584 26,989,347,039 Rls. 1,085,365 $
24 1392 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 213,430 26,553,678,530 Rls. 1,069,530 $
25 1392 قزاقستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,308,554 26,441,801,408 Rls. 1,056,283 $
26 1392 قزاقستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 1,217,514 25,646,837,836 Rls. 1,034,422 $
27 1392 قزاقستان 08081000 سيب , تازه 2,337,403 24,598,064,466 Rls. 991,370 $
28 1392 قزاقستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,008,763 23,009,093,581 Rls. 926,487 $
29 1392 قزاقستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 11,561,995 22,401,851,216 Rls. 903,555 $
30 1392 قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 275,190 22,218,680,617 Rls. 894,493 $
31 1392 قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 480,541 21,779,955,916 Rls. 874,969 $
32 1392 قزاقستان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 163,740 20,294,091,600 Rls. 818,700 $
33 1392 قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 302,995 18,528,752,061 Rls. 746,125 $
34 1392 قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 244,770 17,940,813,519 Rls. 723,045 $
35 1392 قزاقستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 97,830 16,970,961,420 Rls. 684,810 $
36 1392 قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 214,897 15,823,541,176 Rls. 638,274 $
37 1392 قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 212,986 15,731,758,292 Rls. 631,447 $
38 1392 قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 6,225,203 15,659,638,396 Rls. 631,692 $
39 1392 قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 998,230 15,535,913,591 Rls. 622,452 $
40 1392 قزاقستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,583,778 14,983,561,617 Rls. 605,081 $
41 1392 قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 132,576 14,822,071,216 Rls. 596,101 $
42 1392 قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 195,965 14,484,859,919 Rls. 579,875 $
43 1392 قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 191,012 14,368,538,465 Rls. 578,504 $
44 1392 قزاقستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 2,446,917 13,015,072,620 Rls. 524,938 $
45 1392 قزاقستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 163,710 12,163,325,580 Rls. 491,130 $
46 1392 قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 542,355 11,969,350,130 Rls. 482,128 $
47 1392 قزاقستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 34,580 11,904,016,864 Rls. 480,389 $
48 1392 قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 240,000 11,900,950,000 Rls. 480,000 $
49 1392 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 253,027 11,614,641,421 Rls. 465,195 $
50 1392 قزاقستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 244,210 11,189,073,914 Rls. 450,742 $
51 1392 قزاقستان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 170,985 11,090,242,258 Rls. 445,329 $
52 1392 قزاقستان 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 185,240 10,856,312,760 Rls. 434,792 $
53 1392 قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 115,341 10,711,660,553 Rls. 431,811 $
54 1392 قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 117,100 10,481,721,840 Rls. 421,560 $
55 1392 قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 83,686 10,389,605,540 Rls. 417,944 $
56 1392 قزاقستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,392,071 10,344,339,334 Rls. 417,236 $
57 1392 قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 138,060 10,295,465,700 Rls. 414,180 $
58 1392 قزاقستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 134,772 10,026,479,925 Rls. 404,316 $
59 1392 قزاقستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 27,405 9,956,279,025 Rls. 401,925 $
60 1392 قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 149,096 9,814,464,412 Rls. 397,030 $
61 1392 قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 803,356 9,220,853,945 Rls. 369,836 $
62 1392 قزاقستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 514,872 9,150,477,436 Rls. 368,506 $
63 1392 قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 230,669 8,891,818,185 Rls. 358,493 $
64 1392 قزاقستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 236,728 8,824,204,807 Rls. 355,107 $
65 1392 قزاقستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 210,859 8,798,288,817 Rls. 354,973 $
66 1392 قزاقستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 380,611 8,616,324,887 Rls. 345,540 $
67 1392 قزاقستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 2,426,790 8,584,740,264 Rls. 345,795 $
68 1392 قزاقستان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 116,647 8,515,743,911 Rls. 341,737 $
69 1392 قزاقستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 809,811 8,445,608,106 Rls. 337,906 $
70 1392 قزاقستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 92,558 8,176,663,148 Rls. 329,013 $
71 1392 قزاقستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,331,180 7,986,490,931 Rls. 322,263 $
72 1392 قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 881,387 7,976,897,417 Rls. 321,225 $
73 1392 قزاقستان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 360,893 7,974,976,295 Rls. 319,919 $
74 1392 قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 799,773 7,921,927,148 Rls. 316,209 $
75 1392 قزاقستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 105,374 7,833,913,146 Rls. 316,122 $
76 1392 قزاقستان 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 57,690 7,803,472,852 Rls. 314,213 $
77 1392 قزاقستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 1,232,834 7,179,100,681 Rls. 289,685 $
78 1392 قزاقستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 94,569 7,054,382,709 Rls. 283,707 $
79 1392 قزاقستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 43,098 6,695,553,930 Rls. 270,309 $
80 1392 قزاقستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 283,617 6,432,719,629 Rls. 258,807 $
81 1392 قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,500 6,341,775,000 Rls. 255,750 $
82 1392 قزاقستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 35,980 6,237,706,200 Rls. 251,660 $
83 1392 قزاقستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 86,796 6,147,455,934 Rls. 247,712 $
84 1392 قزاقستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 15,900 5,910,268,500 Rls. 238,500 $
85 1392 قزاقستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 224,440 5,895,600,249 Rls. 237,626 $
86 1392 قزاقستان 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 989,898 5,836,177,805 Rls. 235,755 $
87 1392 قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 155,940 5,669,323,587 Rls. 228,629 $
88 1392 قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 267,954 5,652,453,149 Rls. 227,762 $
89 1392 قزاقستان 90281000 کنتورگاز 35,843 5,527,874,121 Rls. 222,617 $
90 1392 قزاقستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 68,811 5,452,415,136 Rls. 219,748 $
91 1392 قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 76,909 5,368,534,868 Rls. 216,602 $
92 1392 قزاقستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 72,167 5,359,642,011 Rls. 216,501 $
93 1392 قزاقستان 28301000 سولفور سديم 710,000 5,281,450,200 Rls. 213,000 $
94 1392 قزاقستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 5,212,340,000 Rls. 194,936 $
95 1392 قزاقستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 4,101 5,200,813,766 Rls. 209,544 $
96 1392 قزاقستان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 564,209 5,131,013,067 Rls. 206,564 $
97 1392 قزاقستان 64034000 ساير كفشکها كه در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي باشند ، با تخت بيروني از كائوچو، پلاستيك ، چرم طبيعي يا دوباره ساخته شده وبا رويه از چرم طبيعي 16,844 5,086,271,038 Rls. 204,734 $
98 1392 قزاقستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 129,500 5,064,616,700 Rls. 204,700 $
99 1392 قزاقستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 110,000 5,017,496,000 Rls. 202,400 $
100 1392 قزاقستان 70134210 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.00005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300ازنوع اوپال 55,900 4,989,440,520 Rls. 201,240 $
101 1392 قزاقستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 71,458 4,971,871,268 Rls. 200,082 $
102 1392 قزاقستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 109,800 4,946,387,600 Rls. 199,700 $
103 1392 قزاقستان 39219091 ورق ورول چند لايه جهت توليد ظروف لوله اي (تيوپ ) 66,087 4,925,001,501 Rls. 198,261 $
104 1392 قزاقستان 34011900 -- ساير صابونها براي مصارف پاکيزگي وطبي غير مذکور در رديف تعرفه هاي 34011110 الي 34011190 216,657 4,835,292,552 Rls. 195,047 $
105 1392 قزاقستان 32049000 سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر 27,550 4,804,338,350 Rls. 192,850 $
106 1392 قزاقستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 1,903,649 4,703,382,953 Rls. 189,853 $
107 1392 قزاقستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 23,586 4,653,981,275 Rls. 187,655 $
108 1392 قزاقستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 101,460 4,527,263,304 Rls. 182,628 $
109 1392 قزاقستان 07031000 پيازوموسير 566,177 4,488,923,844 Rls. 181,168 $
110 1392 قزاقستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 54,360 4,464,804,069 Rls. 179,388 $
111 1392 قزاقستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 40,240 4,447,586,560 Rls. 179,360 $
112 1392 قزاقستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 54,877 4,066,800,384 Rls. 164,628 $
113 1392 قزاقستان 58109900 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زسايرموا دنسجي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 29,570 4,023,780,100 Rls. 162,329 $
114 1392 قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 10,113 4,010,266,208 Rls. 161,808 $
115 1392 قزاقستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 14,472 3,861,201,420 Rls. 155,988 $
116 1392 قزاقستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 193,385 3,816,816,187 Rls. 153,205 $
117 1392 قزاقستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 4,847 3,633,377,622 Rls. 144,745 $
118 1392 قزاقستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 158,300 3,622,514,810 Rls. 145,990 $
119 1392 قزاقستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 29,074 3,613,800,955 Rls. 145,370 $
120 1392 قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 116,892 3,528,141,938 Rls. 142,360 $
121 1392 قزاقستان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 51,655 3,496,818,370 Rls. 140,977 $
122 1392 قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 35,510 3,461,195,218 Rls. 139,459 $
123 1392 قزاقستان 08109010 انار تازه 169,680 3,424,993,453 Rls. 137,032 $
124 1392 قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 260,663 3,360,409,618 Rls. 135,435 $
125 1392 قزاقستان 08025000 پسته , تازه يا خشک کرده 16,510 3,299,754,640 Rls. 131,454 $
126 1392 قزاقستان 28365000 کربنات کلسيم 1,640,206 3,249,716,417 Rls. 130,650 $
127 1392 قزاقستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 21,068 3,169,947,400 Rls. 127,052 $
128 1392 قزاقستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 5,980 3,139,828,096 Rls. 122,382 $
129 1392 قزاقستان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 21,080 3,136,071,600 Rls. 126,480 $
130 1392 قزاقستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 25,125 3,108,759,135 Rls. 125,612 $
131 1392 قزاقستان 08105000 کيوي, تازه 280,966 3,052,381,523 Rls. 122,101 $
132 1392 قزاقستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 318,264 3,017,911,680 Rls. 121,629 $
133 1392 قزاقستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 162,777 2,886,324,511 Rls. 116,371 $
134 1392 قزاقستان 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 35,050 2,865,917,227 Rls. 117,067 $
135 1392 قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 44,069 2,845,361,925 Rls. 114,579 $
136 1392 قزاقستان 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 23,560 2,727,561,960 Rls. 109,800 $
137 1392 قزاقستان 61046200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 6,859 2,722,178,624 Rls. 109,744 $
138 1392 قزاقستان 08061000 ا نگور تازه 134,755 2,576,574,636 Rls. 102,910 $
139 1392 قزاقستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 114,496 2,555,933,330 Rls. 103,210 $
140 1392 قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 25,159 2,491,259,259 Rls. 100,031 $
141 1392 قزاقستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 18,115 2,469,032,074 Rls. 99,632 $
142 1392 قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 51,578 2,433,085,725 Rls. 97,852 $
143 1392 قزاقستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 12,200 2,428,248,332 Rls. 97,604 $
144 1392 قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 24,506 2,425,377,388 Rls. 97,814 $
145 1392 قزاقستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 94,216 2,305,403,102 Rls. 93,023 $
146 1392 قزاقستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,222 2,295,021,600 Rls. 92,448 $
147 1392 قزاقستان 84238210 باسکول ا لکترونيکي سيار با ظرفيت توزين 500 تا5000كيلوگرم 46,020 2,280,717,030 Rls. 92,040 $
148 1392 قزاقستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,363 2,140,098,963 Rls. 86,123 $
149 1392 قزاقستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,232 2,097,413,761 Rls. 84,335 $
150 1392 قزاقستان 61045300 دا من ودا من شلوا ري, کشباف ياقلاب باف , ا زا لياف سنتتيک 5,262 2,085,772,608 Rls. 84,192 $
151 1392 قزاقستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 22,305 2,025,775,347 Rls. 81,792 $
152 1392 قزاقستان 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 40,000 1,993,360,000 Rls. 80,000 $
153 1392 قزاقستان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 44,625 1,991,256,750 Rls. 80,325 $
154 1392 قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 78,955 1,983,909,656 Rls. 79,670 $
155 1392 قزاقستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 38,255 1,969,474,314 Rls. 79,362 $
156 1392 قزاقستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 40,699 1,965,158,932 Rls. 78,699 $
157 1392 قزاقستان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 86,866 1,894,080,095 Rls. 76,066 $
158 1392 قزاقستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 8,390 1,858,601,934 Rls. 74,946 $
159 1392 قزاقستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 192,520 1,857,531,619 Rls. 74,879 $
160 1392 قزاقستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 9,305 1,841,943,360 Rls. 74,377 $
161 1392 قزاقستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 93,486 1,833,023,360 Rls. 73,937 $
162 1392 قزاقستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 33,170 1,819,537,797 Rls. 72,134 $
163 1392 قزاقستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 335,550 1,676,409,080 Rls. 67,697 $
164 1392 قزاقستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 19,000 1,659,175,000 Rls. 66,500 $
165 1392 قزاقستان 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 15,475 1,655,496,429 Rls. 66,753 $
166 1392 قزاقستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 103,558 1,603,804,949 Rls. 64,706 $
167 1392 قزاقستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 12,666 1,578,120,270 Rls. 63,330 $
168 1392 قزاقستان 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 57,000 1,553,055,900 Rls. 62,700 $
169 1392 قزاقستان 08091000 زردآلو ,تازه 75,099 1,526,180,458 Rls. 61,579 $
170 1392 قزاقستان 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 5,185 1,452,486,340 Rls. 58,580 $
171 1392 قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 19,264 1,436,329,593 Rls. 57,792 $
172 1392 قزاقستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,850 1,414,830,844 Rls. 57,436 $
173 1392 قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 22,500 1,401,693,750 Rls. 56,250 $
174 1392 قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 39,838 1,373,853,584 Rls. 55,439 $
175 1392 قزاقستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 50,000 1,352,285,000 Rls. 55,000 $
176 1392 قزاقستان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 1,624 1,317,616,845 Rls. 53,170 $
177 1392 قزاقستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 7,500 1,303,837,500 Rls. 52,693 $
178 1392 قزاقستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 98,255 1,281,185,347 Rls. 51,710 $
179 1392 قزاقستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 23,050 1,266,179,894 Rls. 51,024 $
180 1392 قزاقستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 217,010 1,261,640,337 Rls. 50,893 $
181 1392 قزاقستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 5,550 1,241,590,306 Rls. 50,364 $
182 1392 قزاقستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 12,440 1,241,512,000 Rls. 49,760 $
183 1392 قزاقستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 28,320 1,230,096,260 Rls. 49,580 $
184 1392 قزاقستان 69089060 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا زيک درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده 219,730 1,218,892,926 Rls. 49,190 $
185 1392 قزاقستان 32041210 مواد رنگي دندانه (Mordant) 7,000 1,212,554,000 Rls. 49,000 $
186 1392 قزاقستان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 5,200 1,203,245,316 Rls. 48,516 $
187 1392 قزاقستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 132,260 1,203,167,112 Rls. 48,552 $
188 1392 قزاقستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,860 1,201,695,250 Rls. 48,475 $
189 1392 قزاقستان 70031990 سايرورقهاي شيشه ريختگي يانخت شده (غير ازاپيتكي )مسلح نشده باسيم غيرمذکور 133,631 1,188,977,371 Rls. 48,310 $
190 1392 قزاقستان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 18,670 1,156,559,825 Rls. 46,675 $
191 1392 قزاقستان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 11,400 1,130,560,800 Rls. 45,600 $
192 1392 قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 120,142 1,108,093,932 Rls. 44,225 $
193 1392 قزاقستان 32073090 سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم 17,912 1,099,102,228 Rls. 44,328 $
194 1392 قزاقستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 13,079 1,098,284,465 Rls. 44,237 $
195 1392 قزاقستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 136,904 1,088,139,598 Rls. 43,803 $
196 1392 قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 99,969 1,073,462,790 Rls. 43,467 $
197 1392 قزاقستان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 8,410 1,040,485,200 Rls. 42,014 $
198 1392 قزاقستان 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 1,460 1,013,292,560 Rls. 40,880 $
199 1392 قزاقستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 14,294 994,121,530 Rls. 40,114 $
200 1392 قزاقستان 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن 80,000 989,840,000 Rls. 40,000 $
مجموع کل
5,153,439,970,323 ريال
مجموع کل
207,244,820 دلار