آمار کل " صادرات به" کشور "قطر" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 قطر 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 72,617 517,193,354,745 Rls. 20,803,401 $
2 1392 قطر 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 110,521 232,432,342,608 Rls. 9,337,151 $
3 1392 قطر 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 5,949,985 191,481,159,135 Rls. 7,734,823 $
4 1392 قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,975,000 143,677,683,805 Rls. 5,787,842 $
5 1392 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,633,261 103,133,212,130 Rls. 4,163,771 $
6 1392 قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 5,003,000 90,483,750,542 Rls. 3,652,190 $
7 1392 قطر 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 57,102,849 82,719,624,279 Rls. 3,311,995 $
8 1392 قطر 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 3,196,018 74,094,312,325 Rls. 2,984,434 $
9 1392 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 8,342,206 68,079,898,914 Rls. 2,741,628 $
10 1392 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 6,953,876 60,826,608,485 Rls. 2,450,693 $
11 1392 قطر 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 288,144 60,308,477,808 Rls. 2,409,371 $
12 1392 قطر 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,930,000 60,235,728,744 Rls. 2,431,900 $
13 1392 قطر 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,837,000 58,373,261,828 Rls. 2,354,710 $
14 1392 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 217,497 54,061,390,668 Rls. 2,179,977 $
15 1392 قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 866 33,934,918,692 Rls. 1,364,187 $
16 1392 قطر 68062010 رسهاي منبسط شده 10,454,300 33,756,505,239 Rls. 1,358,969 $
17 1392 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 110,795,886 32,978,703,869 Rls. 1,329,549 $
18 1392 قطر 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 220,582 32,881,079,963 Rls. 1,320,170 $
19 1392 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 60,354 24,735,118,548 Rls. 997,915 $
20 1392 قطر 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 1,235,000 22,380,982,074 Rls. 901,550 $
21 1392 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 259,207 21,912,170,250 Rls. 875,912 $
22 1392 قطر 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 597 21,709,206,015 Rls. 874,834 $
23 1392 قطر 25202010 گچ بنايي 26,723,392 20,175,997,964 Rls. 813,025 $
24 1392 قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 28,894 18,436,844,546 Rls. 734,788 $
25 1392 قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 10,147,193 18,045,120,162 Rls. 728,181 $
26 1392 قطر 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 333,334 17,583,865,470 Rls. 706,707 $
27 1392 قطر 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 20,210 16,520,874,073 Rls. 665,494 $
28 1392 قطر 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 61,987,523 15,356,831,657 Rls. 619,875 $
29 1392 قطر 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 180,793 14,909,717,495 Rls. 601,567 $
30 1392 قطر 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 116,130 14,469,217,350 Rls. 580,650 $
31 1392 قطر 28365000 کربنات کلسيم 6,023,942 13,269,372,280 Rls. 535,387 $
32 1392 قطر 07031000 پيازوموسير 1,369,478 12,550,998,464 Rls. 505,526 $
33 1392 قطر 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 75,657 11,249,480,325 Rls. 453,945 $
34 1392 قطر 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 108,000 10,321,180,100 Rls. 415,800 $
35 1392 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 1,579,322 9,553,637,160 Rls. 385,657 $
36 1392 قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 219 9,126,630,689 Rls. 362,019 $
37 1392 قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 31,261 8,881,953,220 Rls. 354,789 $
38 1392 قطر 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 56,309 8,387,258,364 Rls. 337,776 $
39 1392 قطر 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 21,490 7,452,403,700 Rls. 300,860 $
40 1392 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 660,059 7,181,339,115 Rls. 288,121 $
41 1392 قطر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 110,230 6,738,062,850 Rls. 271,575 $
42 1392 قطر 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 167,536 6,647,838,400 Rls. 268,058 $
43 1392 قطر 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 22,000,000 5,469,420,000 Rls. 220,000 $
44 1392 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 430,128 5,147,494,443 Rls. 207,425 $
45 1392 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,470,679 3,886,031,790 Rls. 156,474 $
46 1392 قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 54,444 3,882,963,388 Rls. 156,687 $
47 1392 قطر 25169090 ساير سنگهاي ترا ش يا ساختمان باضخامت کمترا ز 7/5سانتيمتر. 8,186,945 3,639,528,218 Rls. 147,364 $
48 1392 قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 51,347 3,605,311,995 Rls. 145,347 $
49 1392 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 715,666 3,573,985,780 Rls. 145,760 $
50 1392 قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 71,732 3,422,347,951 Rls. 137,325 $
51 1392 قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 75,270 3,363,436,544 Rls. 132,500 $
52 1392 قطر 57029100 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده مصرف. 7,400 3,081,380,005 Rls. 123,785 $
53 1392 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 254,944 2,480,112,264 Rls. 99,684 $
54 1392 قطر 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 24,600 2,459,561,100 Rls. 99,105 $
55 1392 قطر 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 826,130 2,338,394,311 Rls. 94,651 $
56 1392 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 2,194,112 2,097,149,375 Rls. 82,583 $
57 1392 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 22,977 2,090,419,628 Rls. 84,411 $
58 1392 قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 19,955 1,992,141,861 Rls. 80,328 $
59 1392 قطر 08109020 زرشك تازه 9,285 1,988,270,040 Rls. 80,176 $
60 1392 قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 43,340 1,943,116,740 Rls. 78,012 $
61 1392 قطر 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 645,825 1,922,807,676 Rls. 77,498 $
62 1392 قطر 04090000 عسل طبيعي 17,694 1,897,678,172 Rls. 76,428 $
63 1392 قطر 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 4,890 1,826,806,590 Rls. 73,589 $
64 1392 قطر 08091000 زردآلو ,تازه 46,304 1,757,841,018 Rls. 70,946 $
65 1392 قطر 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 23,835 1,729,615,560 Rls. 69,713 $
66 1392 قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 4,086 1,649,511,186 Rls. 66,414 $
67 1392 قطر 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 25,415 1,648,451,708 Rls. 66,376 $
68 1392 قطر 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 9,920 1,550,847,204 Rls. 62,211 $
69 1392 قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 26,907 1,543,561,334 Rls. 62,146 $
70 1392 قطر 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 18,927 1,337,325,944 Rls. 53,741 $
71 1392 قطر 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 355 1,323,244,602 Rls. 53,380 $
72 1392 قطر 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 17,700 1,316,614,500 Rls. 53,100 $
73 1392 قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,855 1,300,164,600 Rls. 52,430 $
74 1392 قطر 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 1,374 1,287,227,950 Rls. 51,856 $
75 1392 قطر 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 311 1,286,436,738 Rls. 51,362 $
76 1392 قطر 33019010 ا بهاي مقطر خوشبوومحلولهاي ا بي روغنهاي ا سانسي 28,380 1,240,780,695 Rls. 49,430 $
77 1392 قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 29,136 1,216,943,063 Rls. 49,063 $
78 1392 قطر 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 2,224 1,209,873,280 Rls. 48,814 $
79 1392 قطر 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 9,440 1,140,304,000 Rls. 46,000 $
80 1392 قطر 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 976,380 1,103,323,981 Rls. 44,960 $
81 1392 قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 26,100 1,076,053,500 Rls. 43,446 $
82 1392 قطر 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,924 1,069,042,788 Rls. 43,164 $
83 1392 قطر 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 117,250 943,318,524 Rls. 38,031 $
84 1392 قطر 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 24,000 929,185,920 Rls. 37,440 $
85 1392 قطر 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 5,550 873,415,500 Rls. 35,250 $
86 1392 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 91,130 868,595,826 Rls. 34,974 $
87 1392 قطر 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6,020 867,739,824 Rls. 34,968 $
88 1392 قطر 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 20,333 850,671,820 Rls. 34,316 $
89 1392 قطر 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 13,080 815,865,000 Rls. 32,700 $
90 1392 قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,735 783,517,584 Rls. 31,616 $
91 1392 قطر 44011000 هيزم, بشکل گرده بينه, کنده, ...يابه ا شکال همانند 17,000 758,329,200 Rls. 30,600 $
92 1392 قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,424 753,862,025 Rls. 30,032 $
93 1392 قطر 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 911 749,285,050 Rls. 30,033 $
94 1392 قطر 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 16,970 739,717,784 Rls. 29,698 $
95 1392 قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 69,950 736,332,166 Rls. 29,692 $
96 1392 قطر 08109010 انار تازه 29,436 725,990,273 Rls. 29,033 $
97 1392 قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 8,777 718,568,274 Rls. 28,978 $
98 1392 قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 11,396 708,991,259 Rls. 28,572 $
99 1392 قطر 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 11,352 703,537,620 Rls. 28,408 $
100 1392 قطر 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,750 665,876,020 Rls. 26,812 $
101 1392 قطر 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 83,130 642,648,326 Rls. 25,838 $
102 1392 قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 50,752 617,835,689 Rls. 24,892 $
103 1392 قطر 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 131,300 615,829,308 Rls. 24,852 $
104 1392 قطر 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 15,750 612,958,500 Rls. 24,750 $
105 1392 قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,385 602,855,744 Rls. 24,351 $
106 1392 قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8,065 599,794,050 Rls. 24,195 $
107 1392 قطر 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,330 589,879,530 Rls. 23,715 $
108 1392 قطر 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 8,590 575,711,363 Rls. 23,212 $
109 1392 قطر 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 96,830 564,017,506 Rls. 22,640 $
110 1392 قطر 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 12,500 542,281,250 Rls. 21,875 $
111 1392 قطر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,000 535,140,000 Rls. 21,600 $
112 1392 قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 33,443 487,536,611 Rls. 19,672 $
113 1392 قطر 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوکهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 46,906 464,071,984 Rls. 18,736 $
114 1392 قطر 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 2,690 455,231,814 Rls. 18,346 $
115 1392 قطر 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 3,210 447,649,150 Rls. 18,073 $
116 1392 قطر 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 218 446,799,336 Rls. 17,934 $
117 1392 قطر 25223000 آهک هيدروليک 779,832 443,725,238 Rls. 17,881 $
118 1392 قطر 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 3,320 442,566,000 Rls. 18,000 $
119 1392 قطر 15029090 ساير 4,815 418,729,043 Rls. 16,853 $
120 1392 قطر 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 45 406,750,495 Rls. 16,412 $
121 1392 قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 22,040 403,360,319 Rls. 16,278 $
122 1392 قطر 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 900 401,976,000 Rls. 16,210 $
123 1392 قطر 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 3,420 400,153,425 Rls. 16,275 $
124 1392 قطر 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 157,592 390,506,200 Rls. 15,760 $
125 1392 قطر 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 22,000 382,921,000 Rls. 15,400 $
126 1392 قطر 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 5,120 382,755,840 Rls. 15,360 $
127 1392 قطر 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 9,268 373,545,049 Rls. 15,071 $
128 1392 قطر 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,060 357,311,150 Rls. 14,425 $
129 1392 قطر 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 6,271 349,657,383 Rls. 14,063 $
130 1392 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 4,000 348,194,000 Rls. 14,000 $
131 1392 قطر 46012100 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو . 1,750 347,060,000 Rls. 14,000 $
132 1392 قطر 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 10,115 338,657,655 Rls. 13,655 $
133 1392 قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,000 336,251,030 Rls. 13,570 $
134 1392 قطر 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 82 316,245,900 Rls. 12,601 $
135 1392 قطر 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 792 314,572,320 Rls. 12,672 $
136 1392 قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 367 310,278,332 Rls. 12,532 $
137 1392 قطر 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,652 303,239,600 Rls. 12,203 $
138 1392 قطر 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 4,810 297,859,250 Rls. 12,025 $
139 1392 قطر 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 14,300 291,895,318 Rls. 11,726 $
140 1392 قطر 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8,623 288,708,441 Rls. 11,641 $
141 1392 قطر 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,871 288,265,668 Rls. 11,571 $
142 1392 قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 15,300 284,432,175 Rls. 11,475 $
143 1392 قطر 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 94,890 281,985,676 Rls. 11,386 $
144 1392 قطر 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 1,240 278,797,500 Rls. 11,250 $
145 1392 قطر 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 92,180 274,078,351 Rls. 11,059 $
146 1392 قطر 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 65,000 270,427,875 Rls. 10,908 $
147 1392 قطر 01063190 ساير پرندگان شکاري بجز برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 232 262,536,350 Rls. 10,550 $
148 1392 قطر 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 12,500 260,223,500 Rls. 10,500 $
149 1392 قطر 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 45,765 257,774,936 Rls. 10,408 $
150 1392 قطر 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 240,734,600 Rls. 9,700 $
151 1392 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,209 238,880,466 Rls. 9,626 $
152 1392 قطر 08131000 زردآلو ,خشک کرده 2,400 237,795,200 Rls. 9,600 $
153 1392 قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 15,490 236,793,816 Rls. 9,553 $
154 1392 قطر 08081000 سيب , تازه 13,742 233,851,117 Rls. 9,441 $
155 1392 قطر 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,273 232,832,325 Rls. 9,396 $
156 1392 قطر 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 6,600 230,531,560 Rls. 9,217 $
157 1392 قطر 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 58 230,032,640 Rls. 9,280 $
158 1392 قطر 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,820 225,740,200 Rls. 9,099 $
159 1392 قطر 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 6,000 223,110,000 Rls. 9,000 $
160 1392 قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,313 220,778,994 Rls. 8,896 $
161 1392 قطر 13019030 سقز 444 219,896,520 Rls. 8,880 $
162 1392 قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 5,601 217,441,660 Rls. 8,758 $
163 1392 قطر 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 6,020 211,903,849 Rls. 8,548 $
164 1392 قطر 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 1,693 209,754,235 Rls. 8,465 $
165 1392 قطر 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 2,264 201,948,850 Rls. 8,150 $
166 1392 قطر 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 4,354 199,160,206 Rls. 8,031 $
167 1392 قطر 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 61,440 193,255,011 Rls. 7,803 $
168 1392 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 154,275 189,352,841 Rls. 7,624 $
169 1392 قطر 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 2,474 184,826,589 Rls. 7,407 $
170 1392 قطر 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 137,668 182,779,758 Rls. 7,434 $
171 1392 قطر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,196 180,326,089 Rls. 7,261 $
172 1392 قطر 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 480 178,363,950 Rls. 7,200 $
173 1392 قطر 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 4,500 177,391,910 Rls. 7,180 $
174 1392 قطر 61033200 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 435 172,559,040 Rls. 6,960 $
175 1392 قطر 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,528 157,642,930 Rls. 6,351 $
176 1392 قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,700 156,198,250 Rls. 6,303 $
177 1392 قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 3,940 152,353,194 Rls. 6,146 $
178 1392 قطر 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 2,060 151,972,380 Rls. 6,180 $
179 1392 قطر 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 2,000 148,644,000 Rls. 6,000 $
180 1392 قطر 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 1,880 146,637,600 Rls. 5,950 $
181 1392 قطر 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 1,460 144,674,320 Rls. 5,840 $
182 1392 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 3,456 137,162,747 Rls. 5,539 $
183 1392 قطر 87162000 تريلرهاونيمه تريلرهاي بارگيري ياتخليه خودکار برا ي مصارف کشاورزي 1,820 136,229,000 Rls. 5,500 $
184 1392 قطر 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 11,000 136,218,500 Rls. 5,500 $
185 1392 قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 49,116 134,217,637 Rls. 5,403 $
186 1392 قطر 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 700 124,750,000 Rls. 5,000 $
187 1392 قطر 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 4,800 118,780,800 Rls. 4,800 $
188 1392 قطر 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا رکردن روي ترا کتور),غيرمذکوردرجاي ديگر 1,160 114,932,800 Rls. 4,640 $
189 1392 قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,193 112,279,484 Rls. 4,534 $
190 1392 قطر 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 23,690 111,683,421 Rls. 4,509 $
191 1392 قطر 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 3,000 111,460,500 Rls. 4,500 $
192 1392 قطر 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,066 107,766,696 Rls. 4,344 $
193 1392 قطر 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,806 106,887,421 Rls. 4,288 $
194 1392 قطر 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,634 106,024,278 Rls. 4,272 $
195 1392 قطر 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 12 105,648,773 Rls. 4,253 $
196 1392 قطر 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 16,850 104,756,652 Rls. 4,212 $
197 1392 قطر 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 18,500 103,237,855 Rls. 4,165 $
198 1392 قطر 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,570 102,008,656 Rls. 4,106 $
199 1392 قطر 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,277 101,606,431 Rls. 4,098 $
200 1392 قطر 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,630 97,836,000 Rls. 3,945 $
مجموع کل
2,398,743,768,172 ريال
مجموع کل
96,550,894 دلار