آمار کل " صادرات به" کشور "لبنان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 لبنان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 323,803 616,868,093,161 Rls. 24,775,469 $
2 1392 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 738,928 302,823,141,735 Rls. 12,131,365 $
3 1392 لبنان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 863,992 191,701,392,716 Rls. 7,689,715 $
4 1392 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 536,500 46,636,549,750 Rls. 1,870,213 $
5 1392 لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 435,542 45,885,608,494 Rls. 1,835,937 $
6 1392 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 302,880 45,639,435,968 Rls. 1,821,274 $
7 1392 لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 761,450 37,810,806,900 Rls. 1,508,809 $
8 1392 لبنان 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 13,150 19,550,631,000 Rls. 789,000 $
9 1392 لبنان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 889,950 18,799,687,982 Rls. 758,837 $
10 1392 لبنان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 126,350 18,784,967,986 Rls. 758,102 $
11 1392 لبنان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,508,061 18,749,263,824 Rls. 756,910 $
12 1392 لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 56,550 17,593,032,136 Rls. 687,038 $
13 1392 لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 320,136 15,423,821,542 Rls. 622,638 $
14 1392 لبنان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 35,940 14,836,252,900 Rls. 589,308 $
15 1392 لبنان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 343,090 10,909,579,515 Rls. 436,663 $
16 1392 لبنان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,900 8,793,714,000 Rls. 354,000 $
17 1392 لبنان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 263,200 7,997,413,970 Rls. 322,033 $
18 1392 لبنان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 96,335 6,566,560,944 Rls. 264,920 $
19 1392 لبنان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 6,121 6,054,069,865 Rls. 243,251 $
20 1392 لبنان 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 50,800 5,379,154,500 Rls. 215,380 $
21 1392 لبنان 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 544,110 4,888,965,464 Rls. 197,368 $
22 1392 لبنان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,636 4,819,020,996 Rls. 194,570 $
23 1392 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 61,672 4,378,457,654 Rls. 176,189 $
24 1392 لبنان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 21,295 4,333,719,160 Rls. 174,620 $
25 1392 لبنان 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 682 3,995,308,200 Rls. 160,680 $
26 1392 لبنان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,494 3,924,626,404 Rls. 157,580 $
27 1392 لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 118,530 3,485,363,369 Rls. 138,111 $
28 1392 لبنان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 5,265 3,187,947,437 Rls. 127,868 $
29 1392 لبنان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 911,442 3,154,567,425 Rls. 127,279 $
30 1392 لبنان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 39,559 2,797,151,043 Rls. 112,911 $
31 1392 لبنان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 38,400 2,745,266,140 Rls. 110,840 $
32 1392 لبنان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 5,690 2,569,990,250 Rls. 103,350 $
33 1392 لبنان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 32,887 2,444,950,698 Rls. 98,661 $
34 1392 لبنان 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 200 2,082,612,000 Rls. 84,000 $
35 1392 لبنان 04070010 تخم مرغ نطفه دار مادر واجداد گوشتي وتخم گذار 5,250 2,020,950,000 Rls. 81,000 $
36 1392 لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 111,576 2,001,232,452 Rls. 78,642 $
37 1392 لبنان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,221 1,924,695,257 Rls. 77,550 $
38 1392 لبنان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 22,200 1,919,978,000 Rls. 77,500 $
39 1392 لبنان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 23,800 1,769,363,400 Rls. 71,400 $
40 1392 لبنان 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 28,145 1,745,047,962 Rls. 70,362 $
41 1392 لبنان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 900 1,734,877,472 Rls. 69,904 $
42 1392 لبنان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 13,100 1,625,579,000 Rls. 65,500 $
43 1392 لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 187,290 1,617,575,707 Rls. 65,225 $
44 1392 لبنان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,780 1,533,023,840 Rls. 61,560 $
45 1392 لبنان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 8,700 1,514,034,900 Rls. 60,900 $
46 1392 لبنان 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 10,000 1,499,299,200 Rls. 60,480 $
47 1392 لبنان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 20,000 1,484,760,000 Rls. 60,000 $
48 1392 لبنان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 20,000 1,239,450,000 Rls. 50,000 $
49 1392 لبنان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,899 1,235,454,465 Rls. 49,865 $
50 1392 لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,725 1,230,717,400 Rls. 49,610 $
51 1392 لبنان 20029010 رب گوجه فرنگي 32,484 1,209,543,144 Rls. 48,833 $
52 1392 لبنان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 10,482 1,042,372,008 Rls. 41,928 $
53 1392 لبنان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,880 1,019,115,350 Rls. 41,181 $
54 1392 لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 92,350 978,795,748 Rls. 38,626 $
55 1392 لبنان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 10,850 939,942,500 Rls. 37,975 $
56 1392 لبنان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 35,890 889,565,210 Rls. 35,890 $
57 1392 لبنان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 14,063 779,413,009 Rls. 31,404 $
58 1392 لبنان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 20,230 756,167,055 Rls. 30,345 $
59 1392 لبنان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 10,040 746,433,840 Rls. 30,120 $
60 1392 لبنان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 9,929 738,092,073 Rls. 29,787 $
61 1392 لبنان 19053200 ويفل ها و ويفرها 14,215 703,582,475 Rls. 28,363 $
62 1392 لبنان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 9,400 698,767,800 Rls. 28,200 $
63 1392 لبنان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 12,760 670,728,975 Rls. 27,075 $
64 1392 لبنان 39241010 ظروف ملامين 5,328 659,872,800 Rls. 26,640 $
65 1392 لبنان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 1,160 640,936,630 Rls. 25,860 $
66 1392 لبنان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 1,900 612,090,700 Rls. 24,700 $
67 1392 لبنان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 1,270 530,344,359 Rls. 21,369 $
68 1392 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,250 529,399,552 Rls. 21,349 $
69 1392 لبنان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 21,500 475,442,670 Rls. 19,185 $
70 1392 لبنان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,570 414,825,750 Rls. 16,710 $
71 1392 لبنان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 5,500 409,684,500 Rls. 16,500 $
72 1392 لبنان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,031 372,783,831 Rls. 15,031 $
73 1392 لبنان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 500 353,932,225 Rls. 14,225 $
74 1392 لبنان 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 8,734 324,791,010 Rls. 13,094 $
75 1392 لبنان 85176930 دربکبازكن تصويري (Video door Phone) 1,400 309,875,000 Rls. 12,500 $
76 1392 لبنان 08109020 زرشك تازه 1,575 298,756,275 Rls. 12,055 $
77 1392 لبنان 84729030 ماشين پرفرا ژ 370 298,680,000 Rls. 11,972 $
78 1392 لبنان 12079920 دانه گلرنگ يا زعفرانكاذب حتي خرد شده 1,150 285,001,500 Rls. 11,500 $
79 1392 لبنان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,730 270,488,400 Rls. 10,920 $
80 1392 لبنان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 2,160 267,613,200 Rls. 10,800 $
81 1392 لبنان 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 47,000 263,726,053 Rls. 10,633 $
82 1392 لبنان 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 1,470 258,113,520 Rls. 10,420 $
83 1392 لبنان 90189010 دستگاه ا لکتروکوتر(ELECTROSURGICAL UNIT) 36 253,786,200 Rls. 9,102 $
84 1392 لبنان 84818020 شيرتوپي ball valves از جنس برنج لغايت 2.5 اينچ 8,523 252,530,150 Rls. 10,195 $
85 1392 لبنان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 22,880 244,628,800 Rls. 9,904 $
86 1392 لبنان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 5,700 226,917,990 Rls. 9,126 $
87 1392 لبنان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 3,000 223,011,000 Rls. 9,000 $
88 1392 لبنان 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,000 198,136,000 Rls. 8,000 $
89 1392 لبنان 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 3,400 193,042,960 Rls. 7,760 $
90 1392 لبنان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 2,500 185,250,000 Rls. 7,500 $
91 1392 لبنان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 2,006 183,516,060 Rls. 7,410 $
92 1392 لبنان 70193910 پشم شيشه 2,400 148,674,000 Rls. 6,000 $
93 1392 لبنان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 1,960 146,241,480 Rls. 5,880 $
94 1392 لبنان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 21,602 133,629,972 Rls. 5,396 $
95 1392 لبنان 90181100 دستگاههاي ا لکتروکارديوگرا ف 16 118,992,000 Rls. 4,800 $
96 1392 لبنان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 1,536 114,218,496 Rls. 4,608 $
97 1392 لبنان 68118900 ساير اقلام فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 13,078 97,655,239 Rls. 3,923 $
98 1392 لبنان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 1,100 95,399,150 Rls. 3,850 $
99 1392 لبنان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 900 85,605,120 Rls. 3,456 $
100 1392 لبنان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 2,030 85,515,270 Rls. 3,451 $
101 1392 لبنان 04090000 عسل طبيعي 970 85,406,960 Rls. 3,448 $
102 1392 لبنان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 400 76,291,600 Rls. 3,080 $
103 1392 لبنان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,015 75,436,410 Rls. 3,045 $
104 1392 لبنان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 840 75,179,664 Rls. 3,024 $
105 1392 لبنان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 978 72,707,454 Rls. 2,934 $
106 1392 لبنان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,486 69,924,127 Rls. 2,821 $
107 1392 لبنان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 280 68,843,600 Rls. 2,800 $
108 1392 لبنان 58021900 پارچه هاي حوله باف ا سفنجي وپارچه هاي تاروپودباف اسفنجي پرزحلقوي همانند,ا زپنبه,سفيد شده 450 67,251,600 Rls. 2,700 $
109 1392 لبنان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 920 66,086,360 Rls. 2,668 $
110 1392 لبنان 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,200 59,469,600 Rls. 2,400 $
111 1392 لبنان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 540 59,079,240 Rls. 2,376 $
112 1392 لبنان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 750 55,752,750 Rls. 2,250 $
113 1392 لبنان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 320 53,643,600 Rls. 2,160 $
114 1392 لبنان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 449 47,070,600 Rls. 1,900 $
115 1392 لبنان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 571 45,978,688 Rls. 1,856 $
116 1392 لبنان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 526 45,594,206 Rls. 1,841 $
117 1392 لبنان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 450 37,050,000 Rls. 1,500 $
118 1392 لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 1,000 37,050,000 Rls. 1,500 $
119 1392 لبنان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 873 33,676,584 Rls. 1,360 $
120 1392 لبنان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 430 31,964,910 Rls. 1,290 $
121 1392 لبنان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 7,300 29,159,981 Rls. 1,176 $
122 1392 لبنان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,040 25,440,528 Rls. 1,027 $
123 1392 لبنان 17031000 ملاس هاي نيشکر 19,812 24,555,989 Rls. 991 $
124 1392 لبنان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,300 22,550,710 Rls. 910 $
125 1392 لبنان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 258 20,537,646 Rls. 829 $
126 1392 لبنان 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 250 20,413,776 Rls. 824 $
127 1392 لبنان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 175 17,488,100 Rls. 697 $
128 1392 لبنان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 228 17,341,800 Rls. 700 $
129 1392 لبنان 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيک غير خانگي 200 14,874,000 Rls. 600 $
130 1392 لبنان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 310 13,829,049 Rls. 558 $
131 1392 لبنان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 73 12,039,048 Rls. 486 $
132 1392 لبنان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 310 10,580,633 Rls. 427 $
133 1392 لبنان 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 80 7,926,400 Rls. 320 $
134 1392 لبنان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 78 7,774,728 Rls. 312 $
135 1392 لبنان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 80 5,944,800 Rls. 240 $
136 1392 لبنان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 190 5,746,640 Rls. 232 $
137 1392 لبنان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 100 4,954,000 Rls. 200 $
138 1392 لبنان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 35 3,963,200 Rls. 160 $
139 1392 لبنان 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 17 2,947,630 Rls. 119 $
140 1392 لبنان 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 250 941,678 Rls. 38 $
141 1392 لبنان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 18 668,898 Rls. 27 $
142 1392 لبنان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 13 495,400 Rls. 20 $
مجموع کل
1,554,876,423,819 ريال
مجموع کل
62,376,785 دلار
[1]