آمار کل " صادرات به" کشور "لوگزامبورگ" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 لوگزامبورگ 16043100 خاويار 35 752,142,650 Rls. 30,310 $
2 1392 لوگزامبورگ 16043200 بدل خاويار 15 320,807,390 Rls. 12,941 $
3 1392 لوگزامبورگ 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 23 40,679,730 Rls. 1,638 $
4 1392 لوگزامبورگ 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 5 2,806,355 Rls. 113 $
مجموع کل
1,116,436,125 ريال
مجموع کل
45,002 دلار
[1]