آمار کل " صادرات به" کشور "ماداگاسکار" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ماداگاسکار 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 344,000 6,945,539,650 Rls. 280,050 $
2 1392 ماداگاسکار 27132000 قيرنفت 39,610 523,082,581 Rls. 20,993 $
مجموع کل
7,468,622,231 ريال
مجموع کل
301,043 دلار
[1]