آمار کل " صادرات به" کشور "مغولستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 مغولستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 9,352 106,742,218 Rls. 4,301 $
2 1392 مغولستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 9,712 101,232,622 Rls. 4,079 $
3 1392 مغولستان 08109010 انار تازه 4,900 99,718,724 Rls. 4,018 $
4 1392 مغولستان 08081000 سيب , تازه 4,197 43,729,316 Rls. 1,762 $
5 1392 مغولستان 08105000 کيوي, تازه 1,290 19,829,582 Rls. 799 $
6 1392 مغولستان 08061000 ا نگور تازه 975 18,613,500 Rls. 750 $
7 1392 مغولستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,375 10,919,920 Rls. 440 $
8 1392 مغولستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 490 6,080,410 Rls. 245 $
مجموع کل
406,866,292 ريال
مجموع کل
16,394 دلار
[1]