آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 منطقه آزاد قشم 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 93,600 914,558,848 Rls. 36,928 $
مجموع کل
914,558,848 ريال
مجموع کل
36,928 دلار
[1]