آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel