آمار کل " صادرات به" کشور "نپال" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 نپال 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 120,564 3,082,337,862 Rls. 124,130 $
2 1392 نپال 27132000 قيرنفت 198,300 2,604,248,121 Rls. 105,099 $
3 1392 نپال 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 21 794,615,640 Rls. 31,980 $
مجموع کل
6,481,201,623 ريال
مجموع کل
261,209 دلار
[1]