آمار کل " صادرات به" کشور "پاناما" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 پاناما 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 103,500 1,271,469,495 Rls. 51,315 $
2 1392 پاناما 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 138,391 722,528,496 Rls. 29,131 $
3 1392 پاناما 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,456 240,651,796 Rls. 9,676 $
4 1392 پاناما 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 19,000 237,984,000 Rls. 9,600 $
5 1392 پاناما 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,880 164,745,504 Rls. 6,624 $
6 1392 پاناما 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 5,800 32,698,320 Rls. 1,320 $
مجموع کل
2,670,077,611 ريال
مجموع کل
107,666 دلار
[1]