آمار کل " صادرات به" کشور "چاد" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 چاد 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 75,000 1,583,231,250 Rls. 63,984 $
مجموع کل
1,583,231,250 ريال
مجموع کل
63,984 دلار
[1]