آمار کل " صادرات به" کشور "کامبوج" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کامبوج 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 613,800 15,258,236,400 Rls. 613,083 $
مجموع کل
15,258,236,400 ريال
مجموع کل
613,083 دلار
[1]