آمار کل " صادرات به" کشور "کامرون" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کامرون 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 132,795 23,042,986,785 Rls. 929,565 $
2 1392 کامرون 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 605,400 12,846,500,385 Rls. 517,965 $
3 1392 کامرون 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 93,590 4,207,723,663 Rls. 169,611 $
4 1392 کامرون 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 3,680 702,647,792 Rls. 28,336 $
5 1392 کامرون 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 3,725 613,004,600 Rls. 24,700 $
6 1392 کامرون 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 16,477 408,629,600 Rls. 16,477 $
7 1392 کامرون 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 5,740 358,506,050 Rls. 14,282 $
8 1392 کامرون 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,000 273,823,000 Rls. 11,000 $
9 1392 کامرون 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,030 216,318,587 Rls. 8,711 $
10 1392 کامرون 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,290 191,220,128 Rls. 7,722 $
11 1392 کامرون 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 598 118,628,848 Rls. 4,784 $
12 1392 کامرون 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 660 65,440,320 Rls. 2,640 $
13 1392 کامرون 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 3,586 60,778,200 Rls. 2,436 $
14 1392 کامرون 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 288 46,706,400 Rls. 1,872 $
15 1392 کامرون 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 322 23,953,902 Rls. 966 $
16 1392 کامرون 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 420 20,958,000 Rls. 840 $
17 1392 کامرون 20029010 رب گوجه فرنگي 470 17,714,500 Rls. 710 $
18 1392 کامرون 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 69 13,687,944 Rls. 552 $
19 1392 کامرون 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 12 1,066,271 Rls. 43 $
مجموع کل
43,230,294,975 ريال
مجموع کل
1,743,212 دلار
[1]