آمار کل " صادرات به" کشور "کنگو" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کنگو 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 196,750 4,264,866,865 Rls. 168,214 $
2 1392 کنگو 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 21,960 2,449,451,340 Rls. 98,820 $
3 1392 کنگو 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 18,555 1,379,323,035 Rls. 55,665 $
4 1392 کنگو 27101910 روغن موتور 52,944 1,312,316,460 Rls. 52,884 $
5 1392 کنگو 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 27,991 1,245,283,932 Rls. 50,142 $
6 1392 کنگو 19053200 ويفل ها و ويفرها 12,397 554,193,025 Rls. 22,397 $
7 1392 کنگو 29391110 كدئين فسفات 25 440,519,500 Rls. 17,750 $
8 1392 کنگو 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,337 72,041,274 Rls. 2,907 $
مجموع کل
11,717,995,431 ريال
مجموع کل
468,780 دلار
[1]