آمار کل " صادرات به" کشور "کوبا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کوبا 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 27,025 5,377,233,000 Rls. 203,908 $
مجموع کل
5,377,233,000 ريال
مجموع کل
203,908 دلار
[1]