آمار کل " صادرات به" کشور "کويت" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 331,081,632 314,080,206,893 Rls. 12,684,331 $
2 1392 کويت 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 20,941,266 181,524,508,990 Rls. 7,329,442 $
3 1392 کويت 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 8,372,795 156,413,392,887 Rls. 6,324,240 $
4 1392 کويت 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 7,675,126 153,285,514,114 Rls. 6,171,704 $
5 1392 کويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 82,898,580 150,420,595,163 Rls. 6,078,722 $
6 1392 کويت 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 61,207 143,528,845,681 Rls. 5,771,592 $
7 1392 کويت 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 76,864,674 100,931,310,985 Rls. 4,063,083 $
8 1392 کويت 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 238,740 97,691,737,275 Rls. 3,939,681 $
9 1392 کويت 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 436,225 95,382,963,697 Rls. 3,844,015 $
10 1392 کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 426,078 82,827,865,096 Rls. 3,341,077 $
11 1392 کويت 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 1,120,268 74,538,500,525 Rls. 3,003,763 $
12 1392 کويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 238,991,561 71,177,192,927 Rls. 2,858,576 $
13 1392 کويت 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 420,348 62,654,105,232 Rls. 2,514,147 $
14 1392 کويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 696,585 60,727,575,045 Rls. 2,449,646 $
15 1392 کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 389,389 46,440,841,456 Rls. 1,874,416 $
16 1392 کويت 25202010 گچ بنايي 47,651,463 35,833,272,173 Rls. 1,444,694 $
17 1392 کويت 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 195,823 29,091,759,018 Rls. 1,174,939 $
18 1392 کويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 326,937 28,400,275,414 Rls. 1,144,279 $
19 1392 کويت 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,516,300 27,452,202,099 Rls. 1,106,899 $
20 1392 کويت 25070010 کائولن 23,979,107 24,949,362,918 Rls. 1,007,122 $
21 1392 کويت 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 17,241 24,325,160,640 Rls. 978,077 $
22 1392 کويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 1,481,370 24,295,446,925 Rls. 975,894 $
23 1392 کويت 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 297,794 20,347,540,616 Rls. 820,788 $
24 1392 کويت 08071100 هندوا نه , تازه 3,488,596 19,688,295,328 Rls. 794,801 $
25 1392 کويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 989,260 18,034,259,493 Rls. 725,128 $
26 1392 کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 76,034 17,079,156,513 Rls. 688,337 $
27 1392 کويت 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 448 17,071,160,283 Rls. 685,875 $
28 1392 کويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 5,861,938 16,717,754,434 Rls. 676,006 $
29 1392 کويت 01063290 سايرطوطي هاا زجمله طوطي معمولي بجز برا ي تحقيقات پزشکي و... 2,757 16,338,726,670 Rls. 656,188 $
30 1392 کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 463,741 13,814,907,920 Rls. 557,576 $
31 1392 کويت 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 227,578 13,809,872,084 Rls. 556,791 $
32 1392 کويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 231,995 12,596,099,880 Rls. 505,368 $
33 1392 کويت 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 64,697 11,986,788,227 Rls. 483,403 $
34 1392 کويت 07031000 پيازوموسير 1,262,029 11,379,640,250 Rls. 451,627 $
35 1392 کويت 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 222,546 9,722,419,157 Rls. 392,821 $
36 1392 کويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,546,306 9,590,642,020 Rls. 386,216 $
37 1392 کويت 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 1,000,916 8,817,162,560 Rls. 355,077 $
38 1392 کويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 3,617,019 7,569,938,612 Rls. 308,296 $
39 1392 کويت 08081000 سيب , تازه 466,316 6,573,298,209 Rls. 264,490 $
40 1392 کويت 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 173,765 6,391,561,886 Rls. 258,307 $
41 1392 کويت 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 80,921 5,962,004,568 Rls. 240,330 $
42 1392 کويت 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 20,555 5,625,847,200 Rls. 226,020 $
43 1392 کويت 20029010 رب گوجه فرنگي 135,236 5,433,189,824 Rls. 216,740 $
44 1392 کويت 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 63,205 5,297,989,566 Rls. 213,932 $
45 1392 کويت 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 20,100 5,261,482,089 Rls. 211,987 $
46 1392 کويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 17,807,917 4,613,387,345 Rls. 185,988 $
47 1392 کويت 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 7,806 4,597,462,350 Rls. 184,836 $
48 1392 کويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 835,384 4,505,065,277 Rls. 182,318 $
49 1392 کويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 102,926 4,418,156,436 Rls. 178,118 $
50 1392 کويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 115,064 4,417,539,803 Rls. 178,278 $
51 1392 کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 9,660 4,377,540,240 Rls. 176,640 $
52 1392 کويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 6,973 4,322,730,275 Rls. 174,325 $
53 1392 کويت 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 1,409,337 4,176,864,735 Rls. 167,963 $
54 1392 کويت 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 185,970 3,886,941,705 Rls. 156,532 $
55 1392 کويت 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 174,094 3,665,614,065 Rls. 147,979 $
56 1392 کويت 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 7,107 3,350,742,300 Rls. 134,597 $
57 1392 کويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 73,380 3,275,978,796 Rls. 130,782 $
58 1392 کويت 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 45,578 3,019,678,888 Rls. 121,557 $
59 1392 کويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,211 2,975,311,010 Rls. 119,746 $
60 1392 کويت 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 21,060 2,879,649,630 Rls. 115,830 $
61 1392 کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 409,347 2,842,640,688 Rls. 114,658 $
62 1392 کويت 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 26,380 2,809,643,408 Rls. 112,952 $
63 1392 کويت 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 93,100 2,780,454,779 Rls. 111,721 $
64 1392 کويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 48,132 2,670,354,089 Rls. 107,282 $
65 1392 کويت 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 44,300 2,645,306,690 Rls. 106,390 $
66 1392 کويت 33051000 شامپوها 42,804 2,640,963,810 Rls. 107,107 $
67 1392 کويت 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 23,410 2,624,881,365 Rls. 105,345 $
68 1392 کويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 45,641 2,558,286,486 Rls. 103,151 $
69 1392 کويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 64 2,457,780,442 Rls. 99,086 $
70 1392 کويت 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 27,500 2,455,200,000 Rls. 99,000 $
71 1392 کويت 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 67,900 2,368,140,279 Rls. 95,393 $
72 1392 کويت 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 11,384 2,208,426,744 Rls. 89,175 $
73 1392 کويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 8,365,884 2,134,669,340 Rls. 86,050 $
74 1392 کويت 08109020 زرشك تازه 11,381 2,132,996,401 Rls. 86,033 $
75 1392 کويت 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 43,400 2,069,077,200 Rls. 83,400 $
76 1392 کويت 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 3,117,000 2,050,751,780 Rls. 82,360 $
77 1392 کويت 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 61,352 1,970,768,672 Rls. 79,759 $
78 1392 کويت 19053200 ويفل ها و ويفرها 43,581 1,947,020,687 Rls. 77,421 $
79 1392 کويت 08105000 کيوي, تازه 118,612 1,864,630,826 Rls. 75,291 $
80 1392 کويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 27,800 1,773,218,750 Rls. 72,022 $
81 1392 کويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 136,740 1,758,204,323 Rls. 70,943 $
82 1392 کويت 25221000 آهک زنده 821,719 1,728,409,116 Rls. 69,846 $
83 1392 کويت 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 53,729 1,628,281,741 Rls. 65,710 $
84 1392 کويت 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 22,088 1,561,388,444 Rls. 63,018 $
85 1392 کويت 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,780 1,544,485,600 Rls. 62,240 $
86 1392 کويت 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 34,000 1,519,290,000 Rls. 61,200 $
87 1392 کويت 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 17,647 1,438,443,136 Rls. 57,488 $
88 1392 کويت 04090000 عسل طبيعي 10,211 1,386,904,251 Rls. 55,911 $
89 1392 کويت 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 21,140 1,359,585,630 Rls. 53,457 $
90 1392 کويت 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 10,680 1,324,053,000 Rls. 53,400 $
91 1392 کويت 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 6,570 1,288,188,260 Rls. 51,924 $
92 1392 کويت 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 21,390 1,242,163,000 Rls. 50,290 $
93 1392 کويت 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 23,350 1,235,439,590 Rls. 49,786 $
94 1392 کويت 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 31 1,213,183,174 Rls. 48,917 $
95 1392 کويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 150,440 1,195,536,517 Rls. 48,133 $
96 1392 کويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 20,139 1,190,798,793 Rls. 48,043 $
97 1392 کويت 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 24,000 1,190,448,000 Rls. 48,000 $
98 1392 کويت 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 11,560 1,148,817,723 Rls. 46,252 $
99 1392 کويت 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 17,815 1,135,274,001 Rls. 45,819 $
100 1392 کويت 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 14,700 1,097,255,550 Rls. 44,197 $
101 1392 کويت 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,081,828,000 Rls. 44,000 $
102 1392 کويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,851 1,072,621,247 Rls. 43,153 $
103 1392 کويت 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 14,470 1,065,136,940 Rls. 42,880 $
104 1392 کويت 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 5,220 1,031,472,000 Rls. 41,760 $
105 1392 کويت 80070090 ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر 2,000 1,025,338,656 Rls. 41,376 $
106 1392 کويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 89,951 1,009,957,076 Rls. 40,685 $
107 1392 کويت 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 8,792 979,632,872 Rls. 39,554 $
108 1392 کويت 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 41,803 979,585,203 Rls. 39,514 $
109 1392 کويت 34012010 صابون مايع 43,510 974,350,827 Rls. 39,174 $
110 1392 کويت 08091000 زردآلو ,تازه 29,940 961,579,985 Rls. 38,798 $
111 1392 کويت 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 21,000 940,501,800 Rls. 37,800 $
112 1392 کويت 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 20,750 929,753,550 Rls. 37,350 $
113 1392 کويت 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 49,277 916,606,421 Rls. 36,958 $
114 1392 کويت 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 5,201 911,341,268 Rls. 36,628 $
115 1392 کويت 08109010 انار تازه 40,455 903,642,769 Rls. 35,045 $
116 1392 کويت 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 11,966 889,588,338 Rls. 35,898 $
117 1392 کويت 84524010 مبل ،پايه وسرپوش براي چرخهاي دوزندگي 6,498 885,511,935 Rls. 35,739 $
118 1392 کويت 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,010 880,018,911 Rls. 35,501 $
119 1392 کويت 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 15,368 879,001,428 Rls. 35,337 $
120 1392 کويت 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 2,400 870,835,000 Rls. 31,234 $
121 1392 کويت 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 11,141 828,285,100 Rls. 33,424 $
122 1392 کويت 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 16,000 790,400,000 Rls. 32,000 $
123 1392 کويت 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 22,590 786,886,506 Rls. 28,223 $
124 1392 کويت 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 49,868 747,670,155 Rls. 30,010 $
125 1392 کويت 40091100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير 10,000 741,000,000 Rls. 30,000 $
126 1392 کويت 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 4,602 701,178,395 Rls. 28,295 $
127 1392 کويت 70193910 پشم شيشه 11,184 692,569,200 Rls. 27,960 $
128 1392 کويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 11,040 660,972,321 Rls. 26,678 $
129 1392 کويت 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 2,415 658,527,375 Rls. 26,565 $
130 1392 کويت 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 8,400 625,827,600 Rls. 25,200 $
131 1392 کويت 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 22,225 613,418,623 Rls. 24,733 $
132 1392 کويت 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,363 588,783,676 Rls. 23,669 $
133 1392 کويت 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 8,122 551,699,200 Rls. 22,336 $
134 1392 کويت 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 2,767 540,129,718 Rls. 21,710 $
135 1392 کويت 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 25,459 533,979,040 Rls. 21,640 $
136 1392 کويت 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 7,140 527,720,400 Rls. 21,200 $
137 1392 کويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,758 502,022,185 Rls. 20,255 $
138 1392 کويت 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 8,050 498,847,545 Rls. 20,125 $
139 1392 کويت 85176940 درب بازكن غير تصويري 1,745 491,393,277 Rls. 19,834 $
140 1392 کويت 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 6,400 478,444,800 Rls. 19,200 $
141 1392 کويت 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 11 472,080,876 Rls. 19,039 $
142 1392 کويت 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,016 453,079,704 Rls. 18,264 $
143 1392 کويت 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 9,730 434,785,050 Rls. 17,514 $
144 1392 کويت 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 616 415,960,485 Rls. 16,783 $
145 1392 کويت 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,007 409,795,102 Rls. 16,538 $
146 1392 کويت 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 1,100 408,639,000 Rls. 16,500 $
147 1392 کويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 342,500 407,935,320 Rls. 16,440 $
148 1392 کويت 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,150 397,707,750 Rls. 16,050 $
149 1392 کويت 85369030 ترمينال ريلي 1,756 391,771,692 Rls. 15,804 $
150 1392 کويت 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,644 390,533,737 Rls. 15,732 $
151 1392 کويت 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 5,376 386,072,778 Rls. 15,586 $
152 1392 کويت 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده باستثناي فلتان , حلوا ماهيان- کفشک ماهيان 4,050 375,844,550 Rls. 15,142 $
153 1392 کويت 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 22,000 354,330,925 Rls. 14,300 $
154 1392 کويت 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 260,304 347,183,200 Rls. 14,056 $
155 1392 کويت 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 46,230 345,074,589 Rls. 12,377 $
156 1392 کويت 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 7,217 343,746,860 Rls. 13,367 $
157 1392 کويت 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 6,810 337,517,220 Rls. 13,620 $
158 1392 کويت 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 53,570 330,794,750 Rls. 13,393 $
159 1392 کويت 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 4,400 328,785,600 Rls. 13,200 $
160 1392 کويت 69089080 كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي 1,600 327,731,705 Rls. 13,207 $
161 1392 کويت 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,760 326,565,400 Rls. 13,160 $
162 1392 کويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 31,800 309,370,354 Rls. 12,434 $
163 1392 کويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 25,384 291,734,217 Rls. 11,746 $
164 1392 کويت 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 7,460 284,304,060 Rls. 11,448 $
165 1392 کويت 28365000 کربنات کلسيم 137,785 273,107,609 Rls. 10,845 $
166 1392 کويت 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 7,740 269,045,700 Rls. 10,851 $
167 1392 کويت 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 712 265,622,280 Rls. 10,680 $
168 1392 کويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,620 256,544,583 Rls. 10,344 $
169 1392 کويت 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 328 237,121,781 Rls. 8,883 $
170 1392 کويت 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 6,860 217,585,411 Rls. 8,780 $
171 1392 کويت 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 2,541 217,386,524 Rls. 8,771 $
172 1392 کويت 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 11,883 212,154,357 Rls. 8,529 $
173 1392 کويت 03022300 كفشك ماهيان (Sole) )گونه (Solea)تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 1,000 198,192,000 Rls. 8,000 $
174 1392 کويت 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 38,935 198,165,968 Rls. 8,008 $
175 1392 کويت 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 100 197,329,452 Rls. 7,944 $
176 1392 کويت 03019910 سايرماهيهاي زنده برا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش 2,200 185,421,720 Rls. 7,480 $
177 1392 کويت 06031100 گل هاي رز(Rosos) 292 179,647,750 Rls. 7,250 $
178 1392 کويت 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,622 178,097,256 Rls. 6,544 $
179 1392 کويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,740 172,907,000 Rls. 6,960 $
180 1392 کويت 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 1,740 172,468,608 Rls. 6,960 $
181 1392 کويت 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 4,200 156,152,700 Rls. 6,300 $
182 1392 کويت 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 2,454 152,106,395 Rls. 6,135 $
183 1392 کويت 01063990 سايرپرندگان از حيوانات مشمول رديفهاي 010631لغايت 01063930 20 151,745,400 Rls. 6,120 $
184 1392 کويت 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 8,806 144,670,979 Rls. 5,838 $
185 1392 کويت 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 420 138,762,400 Rls. 5,600 $
186 1392 کويت 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,820 135,997,680 Rls. 5,460 $
187 1392 کويت 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 3,500 123,845,000 Rls. 5,000 $
188 1392 کويت 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 2,772 123,587,330 Rls. 4,990 $
189 1392 کويت 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,700 121,257,000 Rls. 4,860 $
190 1392 کويت 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,000 117,307,446 Rls. 4,731 $
191 1392 کويت 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 2,900 108,532,500 Rls. 4,350 $
192 1392 کويت 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 720 106,993,440 Rls. 4,320 $
193 1392 کويت 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,064 106,825,336 Rls. 4,298 $
194 1392 کويت 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 790 98,031,100 Rls. 3,950 $
195 1392 کويت 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,500 97,979,350 Rls. 3,950 $
196 1392 کويت 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 480 97,711,200 Rls. 3,936 $
197 1392 کويت 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 520 96,678,120 Rls. 3,900 $
198 1392 کويت 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 311 92,475,228 Rls. 3,732 $
199 1392 کويت 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 239 89,532,003 Rls. 3,350 $
200 1392 کويت 15155000 روغن کنجد و ا جزا ء آن 2,400 89,439,000 Rls. 3,600 $
مجموع کل
2,430,156,229,555 ريال
مجموع کل
97,958,491 دلار