آمار کل " صادرات به" کشور "گابن" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 گابن 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 30,000 2,487,823,382 Rls. 100,200 $
2 1392 گابن 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 125,000 2,342,156,250 Rls. 93,306 $
مجموع کل
4,829,979,632 ريال
مجموع کل
193,506 دلار
[1]