آمار کل " صادرات به" کشور "گامبيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 گامبيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 150,000 2,978,655,000 Rls. 120,000 $
مجموع کل
2,978,655,000 ريال
مجموع کل
120,000 دلار
[1]