آمار کل " صادرات به" کشور "گرجستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 گرجستان 27132000 قيرنفت 81,304,037 921,086,592,441 Rls. 36,906,754 $
2 1392 گرجستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 34,421,563 186,810,186,830 Rls. 7,514,535 $
3 1392 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,450,115 119,569,446,339 Rls. 4,801,473 $
4 1392 گرجستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,402,000 105,853,619,807 Rls. 4,232,298 $
5 1392 گرجستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 42,194,295 75,972,544,032 Rls. 3,066,189 $
6 1392 گرجستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,769,332 73,589,419,169 Rls. 2,964,172 $
7 1392 گرجستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 888,770 72,772,238,124 Rls. 2,924,925 $
8 1392 گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 7,533,422 64,849,268,018 Rls. 2,611,068 $
9 1392 گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,763,168 60,766,594,969 Rls. 2,450,871 $
10 1392 گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,348,750 58,197,385,453 Rls. 2,343,452 $
11 1392 گرجستان 08081000 سيب , تازه 3,382,895 54,929,856,121 Rls. 2,225,343 $
12 1392 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 707,540 52,805,640,314 Rls. 2,128,072 $
13 1392 گرجستان 27101920 روغن صنعتي 1,678,202 50,623,257,508 Rls. 2,030,986 $
14 1392 گرجستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 656,612 44,091,026,205 Rls. 1,779,429 $
15 1392 گرجستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 7,007,729 40,596,410,465 Rls. 1,633,758 $
16 1392 گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 538,448 39,521,563,132 Rls. 1,588,304 $
17 1392 گرجستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 977,016 37,049,682,771 Rls. 1,489,238 $
18 1392 گرجستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 497,244 36,970,281,998 Rls. 1,486,805 $
19 1392 گرجستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 312,668 35,285,822,347 Rls. 1,413,580 $
20 1392 گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,144,642 35,112,973,754 Rls. 1,408,440 $
21 1392 گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,874,888 34,992,070,121 Rls. 1,410,029 $
22 1392 گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 450,343 33,876,603,775 Rls. 1,366,234 $
23 1392 گرجستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 880,000 30,772,910,286 Rls. 1,220,681 $
24 1392 گرجستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 349,904 30,397,151,939 Rls. 1,223,610 $
25 1392 گرجستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 391,117 28,014,461,660 Rls. 1,123,300 $
26 1392 گرجستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 38,956 25,388,711,762 Rls. 1,022,617 $
27 1392 گرجستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 13,814,975 24,688,377,471 Rls. 994,183 $
28 1392 گرجستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,779,142 24,409,230,759 Rls. 980,719 $
29 1392 گرجستان 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 869,186 24,392,290,155 Rls. 984,087 $
30 1392 گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 185,876 23,158,423,259 Rls. 929,001 $
31 1392 گرجستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 512,833 22,599,575,349 Rls. 912,799 $
32 1392 گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 618,500 21,766,120,645 Rls. 878,014 $
33 1392 گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 2,278,221 20,622,339,782 Rls. 828,490 $
34 1392 گرجستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 210,537 19,822,050,027 Rls. 798,055 $
35 1392 گرجستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 341,967 19,735,028,139 Rls. 792,461 $
36 1392 گرجستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 193,478 18,518,471,505 Rls. 746,633 $
37 1392 گرجستان 07031000 پيازوموسير 2,141,776 17,772,430,669 Rls. 716,785 $
38 1392 گرجستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 713,815 17,727,774,773 Rls. 714,923 $
39 1392 گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 340,000 16,858,060,000 Rls. 675,662 $
40 1392 گرجستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 3,108,864 16,639,762,511 Rls. 669,972 $
41 1392 گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,325,660 15,657,490,082 Rls. 631,849 $
42 1392 گرجستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 307,787 15,014,369,520 Rls. 599,645 $
43 1392 گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 477,007 14,293,598,793 Rls. 564,789 $
44 1392 گرجستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 2,443,787 13,997,074,912 Rls. 562,708 $
45 1392 گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 214,189 13,146,886,253 Rls. 530,408 $
46 1392 گرجستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 1,967,483 13,134,779,879 Rls. 520,861 $
47 1392 گرجستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 323,383 11,778,435,021 Rls. 475,231 $
48 1392 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 281,641 11,696,298,512 Rls. 471,080 $
49 1392 گرجستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 1,268,345 11,680,339,957 Rls. 469,513 $
50 1392 گرجستان 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 427,500 11,655,270,000 Rls. 470,250 $
51 1392 گرجستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 91,640 11,651,480,840 Rls. 468,690 $
52 1392 گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 215,632 11,455,935,320 Rls. 458,157 $
53 1392 گرجستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 289,241 11,339,692,334 Rls. 442,969 $
54 1392 گرجستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 405,000 11,322,337,696 Rls. 453,649 $
55 1392 گرجستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 422,064 10,996,310,808 Rls. 443,012 $
56 1392 گرجستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 1,243,030 10,946,950,056 Rls. 439,823 $
57 1392 گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 148,375 10,911,097,906 Rls. 438,495 $
58 1392 گرجستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 68,200 10,873,906,478 Rls. 436,716 $
59 1392 گرجستان 08105000 کيوي, تازه 819,345 10,563,852,550 Rls. 425,887 $
60 1392 گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 489,325 10,431,181,959 Rls. 420,749 $
61 1392 گرجستان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 46,424 10,260,177,383 Rls. 413,867 $
62 1392 گرجستان 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 402,568 9,987,255,316 Rls. 402,526 $
63 1392 گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 505,826 9,924,059,080 Rls. 397,841 $
64 1392 گرجستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 130,035 9,658,426,095 Rls. 390,105 $
65 1392 گرجستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 105,069 8,608,732,719 Rls. 346,968 $
66 1392 گرجستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 85,415 8,480,285,120 Rls. 339,381 $
67 1392 گرجستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 683,822 8,474,167,448 Rls. 341,912 $
68 1392 گرجستان 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 30,838 8,346,018,503 Rls. 335,168 $
69 1392 گرجستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 220,000 8,064,688,310 Rls. 325,163 $
70 1392 گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 161,445 7,873,419,786 Rls. 316,999 $
71 1392 گرجستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 104,590 7,787,068,050 Rls. 313,770 $
72 1392 گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,557,200 7,646,622,542 Rls. 307,784 $
73 1392 گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 504,800 7,619,777,788 Rls. 300,985 $
74 1392 گرجستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 102,346 7,617,325,228 Rls. 306,743 $
75 1392 گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 1,408,398 7,591,065,780 Rls. 305,952 $
76 1392 گرجستان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 93,255 7,580,573,625 Rls. 304,920 $
77 1392 گرجستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 167,491 7,566,433,902 Rls. 304,367 $
78 1392 گرجستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 151,377 7,514,989,596 Rls. 301,925 $
79 1392 گرجستان 25221000 آهک زنده 3,168,852 6,948,975,337 Rls. 277,410 $
80 1392 گرجستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 193,466 6,929,569,263 Rls. 280,456 $
81 1392 گرجستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 91,970 6,847,032,150 Rls. 276,020 $
82 1392 گرجستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 247,500 6,742,815,750 Rls. 272,250 $
83 1392 گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 302,872 6,483,968,214 Rls. 261,111 $
84 1392 گرجستان 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 258,615 6,408,608,396 Rls. 258,615 $
85 1392 گرجستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 85,408 6,286,699,017 Rls. 253,031 $
86 1392 گرجستان 13019040 كتيرا 16,826 6,256,584,990 Rls. 252,390 $
87 1392 گرجستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 225,480 6,156,591,000 Rls. 248,505 $
88 1392 گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 95,850 6,113,548,405 Rls. 245,129 $
89 1392 گرجستان 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 217,168 5,729,818,499 Rls. 230,969 $
90 1392 گرجستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 14,000 5,690,342,700 Rls. 229,950 $
91 1392 گرجستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 75,857 5,437,947,423 Rls. 219,369 $
92 1392 گرجستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 40,728 5,414,088,957 Rls. 218,423 $
93 1392 گرجستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 63,252 5,403,060,942 Rls. 217,390 $
94 1392 گرجستان 27101910 روغن موتور 191,729 5,361,421,088 Rls. 215,648 $
95 1392 گرجستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 937,412 5,338,822,963 Rls. 215,130 $
96 1392 گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 24,886 5,256,970,055 Rls. 211,780 $
97 1392 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 129,777 5,229,664,503 Rls. 211,263 $
98 1392 گرجستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 137,418 5,106,885,674 Rls. 206,110 $
99 1392 گرجستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,009,200 5,106,074,138 Rls. 205,789 $
100 1392 گرجستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 46,468 5,077,534,022 Rls. 205,020 $
101 1392 گرجستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 92,250 5,072,868,443 Rls. 203,150 $
102 1392 گرجستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 102,097 4,891,814,083 Rls. 194,484 $
103 1392 گرجستان 28332200 سولفات هااز آلومينيم 384,000 4,751,556,000 Rls. 192,000 $
104 1392 گرجستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 14,469 4,312,828,408 Rls. 162,796 $
105 1392 گرجستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 4,221,790 4,174,609,726 Rls. 168,848 $
106 1392 گرجستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 262,300 4,115,941,335 Rls. 166,006 $
107 1392 گرجستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 56,845 3,988,569,788 Rls. 161,096 $
108 1392 گرجستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 79,678 3,958,152,124 Rls. 155,716 $
109 1392 گرجستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 200,590 3,946,052,649 Rls. 159,227 $
110 1392 گرجستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 302,304 3,902,904,136 Rls. 155,870 $
111 1392 گرجستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 35,872 3,880,444,212 Rls. 156,232 $
112 1392 گرجستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 94,395 3,747,258,660 Rls. 151,041 $
113 1392 گرجستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 111,915 3,723,573,255 Rls. 149,941 $
114 1392 گرجستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 197,140 3,677,522,823 Rls. 147,894 $
115 1392 گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 36,591 3,625,888,572 Rls. 146,364 $
116 1392 گرجستان 39269060 پريفرم (PET) 83,781 3,601,323,275 Rls. 145,492 $
117 1392 گرجستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 86,700 3,547,241,283 Rls. 142,920 $
118 1392 گرجستان 22082000 عرق ا ز شرا ب ا نگور تازه تقطير شده يا تفاله ا نگور 114,981 3,493,822,447 Rls. 140,501 $
119 1392 گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 472,984 3,484,705,078 Rls. 140,459 $
120 1392 گرجستان 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 45,820 3,418,767,660 Rls. 137,460 $
121 1392 گرجستان 40151920 دستكش معاينه 149,688 3,380,724,378 Rls. 135,895 $
122 1392 گرجستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 31,625 3,334,629,920 Rls. 134,579 $
123 1392 گرجستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 34,399 3,293,564,094 Rls. 132,911 $
124 1392 گرجستان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 499,185 3,181,181,408 Rls. 126,286 $
125 1392 گرجستان 08109020 زرشك تازه 14,014 3,100,526,825 Rls. 125,326 $
126 1392 گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 38,512 3,059,673,999 Rls. 122,978 $
127 1392 گرجستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 67,500 3,035,434,500 Rls. 120,924 $
128 1392 گرجستان 32064900 ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن 136,780 3,024,191,220 Rls. 121,790 $
129 1392 گرجستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 38,939 2,921,990,920 Rls. 117,806 $
130 1392 گرجستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 64,800 2,891,853,576 Rls. 116,640 $
131 1392 گرجستان 95030090 سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع . 38,306 2,842,686,099 Rls. 114,918 $
132 1392 گرجستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 137,098 2,838,211,125 Rls. 114,383 $
133 1392 گرجستان 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 88,000 2,837,348,800 Rls. 114,400 $
134 1392 گرجستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 74,065 2,746,149,979 Rls. 111,098 $
135 1392 گرجستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 19,296 2,700,481,257 Rls. 108,999 $
136 1392 گرجستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 58,779 2,631,337,706 Rls. 105,739 $
137 1392 گرجستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,204 2,612,647,170 Rls. 105,401 $
138 1392 گرجستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 31,745 2,589,112,895 Rls. 104,435 $
139 1392 گرجستان 40151910 دستكش خانگي 9,643 2,547,422,640 Rls. 102,816 $
140 1392 گرجستان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 729,075 2,529,463,741 Rls. 101,549 $
141 1392 گرجستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 116,660 2,520,615,577 Rls. 101,519 $
142 1392 گرجستان 28289010 هيپوکلريت سديم 322,950 2,492,887,886 Rls. 99,867 $
143 1392 گرجستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 19,202 2,471,765,156 Rls. 99,316 $
144 1392 گرجستان 08071100 هندوا نه , تازه 437,506 2,450,278,961 Rls. 98,967 $
145 1392 گرجستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 75,842 2,438,057,243 Rls. 98,595 $
146 1392 گرجستان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 36,700 2,378,263,420 Rls. 95,186 $
147 1392 گرجستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,610 2,329,754,845 Rls. 93,797 $
148 1392 گرجستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 50,302 2,304,823,808 Rls. 92,963 $
149 1392 گرجستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 18,237 2,261,821,970 Rls. 91,173 $
150 1392 گرجستان 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 64,374 2,258,537,507 Rls. 91,107 $
151 1392 گرجستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 28,679 2,162,461,152 Rls. 86,948 $
152 1392 گرجستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 58,000 2,162,328,000 Rls. 87,000 $
153 1392 گرجستان 55142300 ساير پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, کمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 6,977 2,155,905,140 Rls. 86,776 $
154 1392 گرجستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 122,110 2,120,358,968 Rls. 85,443 $
155 1392 گرجستان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 2,155 2,053,544,495 Rls. 82,879 $
156 1392 گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 28,847 2,028,927,190 Rls. 81,676 $
157 1392 گرجستان 28011000 کلر 263,700 2,027,708,199 Rls. 81,720 $
158 1392 گرجستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 8,871 2,022,495,255 Rls. 81,196 $
159 1392 گرجستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 142,733 1,988,231,483 Rls. 80,011 $
160 1392 گرجستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 391,659 1,983,151,851 Rls. 79,926 $
161 1392 گرجستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 27,865 1,928,907,918 Rls. 77,759 $
162 1392 گرجستان 07129010 سير خشك شده 68,918 1,911,713,231 Rls. 77,187 $
163 1392 گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 22,944 1,888,996,861 Rls. 76,013 $
164 1392 گرجستان 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 26,800 1,883,799,202 Rls. 75,449 $
165 1392 گرجستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 24,900 1,852,857,900 Rls. 74,700 $
166 1392 گرجستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 40,000 1,831,241,600 Rls. 65,681 $
167 1392 گرجستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 3,836 1,796,503,676 Rls. 72,441 $
168 1392 گرجستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 71,950 1,795,152,500 Rls. 71,950 $
169 1392 گرجستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 11,810 1,758,603,480 Rls. 70,860 $
170 1392 گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 27,175 1,744,604,303 Rls. 70,363 $
171 1392 گرجستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 9,397 1,718,090,472 Rls. 68,588 $
172 1392 گرجستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 27,483 1,696,725,610 Rls. 68,435 $
173 1392 گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 67,065 1,661,295,855 Rls. 67,139 $
174 1392 گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 239,275 1,654,589,514 Rls. 66,671 $
175 1392 گرجستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 28,467 1,612,875,985 Rls. 65,031 $
176 1392 گرجستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 8,330 1,594,063,625 Rls. 64,141 $
177 1392 گرجستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 18,084 1,568,045,556 Rls. 63,294 $
178 1392 گرجستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 21,109 1,557,217,071 Rls. 62,858 $
179 1392 گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 95,420 1,544,749,454 Rls. 62,263 $
180 1392 گرجستان 27101930 گريس 84,530 1,539,641,174 Rls. 62,099 $
181 1392 گرجستان 64039100 کفش باتخت کائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا ميپوشاند. 11,120 1,511,535,025 Rls. 60,775 $
182 1392 گرجستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 7,614 1,434,290,130 Rls. 57,575 $
183 1392 گرجستان 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 7,240 1,420,790,720 Rls. 57,920 $
184 1392 گرجستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 29,653 1,402,558,319 Rls. 56,474 $
185 1392 گرجستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 5,091 1,392,332,874 Rls. 56,004 $
186 1392 گرجستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 280,890 1,376,133,762 Rls. 53,955 $
187 1392 گرجستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 2,395,959 1,375,104,715 Rls. 55,467 $
188 1392 گرجستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 18,400 1,373,431,200 Rls. 49,260 $
189 1392 گرجستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 168,494 1,372,762,370 Rls. 55,267 $
190 1392 گرجستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 6,798 1,355,194,896 Rls. 54,384 $
191 1392 گرجستان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 5,800 1,345,608,300 Rls. 54,300 $
192 1392 گرجستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,278 1,334,435,291 Rls. 53,887 $
193 1392 گرجستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 783,947 1,304,976,240 Rls. 52,619 $
194 1392 گرجستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 33,501 1,302,559,130 Rls. 52,216 $
195 1392 گرجستان 32041100 مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل 21,000 1,302,000,000 Rls. 52,500 $
196 1392 گرجستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 424,293 1,301,988,312 Rls. 52,514 $
197 1392 گرجستان 25239010 سيمان کوره بلند 744,000 1,290,992,640 Rls. 52,080 $
198 1392 گرجستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 261,880 1,289,473,365 Rls. 52,012 $
199 1392 گرجستان 11041200 جو دو سر پهن شده يا فلس شده 51,637 1,275,898,780 Rls. 51,637 $
200 1392 گرجستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 16,761 1,245,383,828 Rls. 50,284 $
مجموع کل
3,404,654,572,215 ريال
مجموع کل
136,757,049 دلار