آمار کل " صادرات به" کشور "گينه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 گينه 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 61,000 9,952,400,000 Rls. 356,960 $
2 1392 گينه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 5,600 7,997,863,958 Rls. 322,846 $
3 1392 گينه 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 75,150 1,462,101,672 Rls. 58,862 $
4 1392 گينه 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 13,206 588,902,754 Rls. 23,771 $
مجموع کل
20,001,268,384 ريال
مجموع کل
762,439 دلار
[1]