آمار کل " صادرات به" کشور "��������- ����������" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آسيا- اروپا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 7,184,814 156,260,651,825 Rls. 6,290,747 $
2 1392 آسيا- اروپا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,823,312 59,107,365,276 Rls. 2,379,498 $
مجموع کل
215,368,017,101 ريال
مجموع کل
8,670,245 دلار
[1]