آمار کل " صادرات به" کشور "(برونئي (دارالسلام" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 (برونئي (دارالسلام 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,900 592,909,131 Rls. 23,927 $
2 1392 (برونئي (دارالسلام 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,300 271,500,636 Rls. 10,956 $
3 1392 (برونئي (دارالسلام 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,398 103,923,126 Rls. 4,194 $
مجموع کل
968,332,893 ريال
مجموع کل
39,077 دلار
[1]