آمار کل " صادرات به" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,620 16,277,040,000 Rls. 656,000 $
2 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 138,359 10,330,504,331 Rls. 414,335 $
3 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 191,927 9,239,380,482 Rls. 371,981 $
4 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 195,550 8,911,885,100 Rls. 357,017 $
5 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 55,046 6,168,570,942 Rls. 248,142 $
6 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 21,680 4,297,956,600 Rls. 172,440 $
7 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,488 3,838,988,460 Rls. 154,323 $
8 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 38,680 3,163,636,212 Rls. 127,644 $
9 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 410 2,527,458,000 Rls. 102,000 $
10 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 774 2,387,487,630 Rls. 95,910 $
11 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 30,678 2,284,808,260 Rls. 92,020 $
12 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 60,444 2,254,084,086 Rls. 90,666 $
13 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 5,800 2,192,084,609 Rls. 83,457 $
14 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 103,000 2,177,005,057 Rls. 87,471 $
15 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 18,620 1,986,800,000 Rls. 80,294 $
16 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 37,900 1,689,809,400 Rls. 68,220 $
17 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,564,790,500 Rls. 61,117 $
18 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,906 1,059,279,742 Rls. 42,742 $
19 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 8,510 1,055,282,550 Rls. 42,550 $
20 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 3,500 901,757,906 Rls. 36,362 $
21 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,199 584,431,197 Rls. 23,585 $
22 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 33,550 497,211,000 Rls. 20,130 $
23 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,676 480,515,032 Rls. 19,352 $
24 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 39,430 471,055,000 Rls. 19,000 $
25 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 440,185,474 Rls. 17,790 $
26 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,864 335,408,724 Rls. 13,524 $
27 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 950 283,005,000 Rls. 11,400 $
28 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,576 281,887,914 Rls. 11,334 $
29 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 860 232,792,560 Rls. 9,360 $
30 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 19,600 196,175,910 Rls. 7,910 $
31 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 1,970 195,983,480 Rls. 7,880 $
32 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 39241010 ظروف ملامين 1,450 179,604,250 Rls. 7,250 $
33 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,300 161,661,500 Rls. 6,500 $
34 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 1,000 123,865,000 Rls. 5,000 $
35 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,650 119,011,500 Rls. 4,770 $
36 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,328 103,974,850 Rls. 4,190 $
37 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,644 101,989,650 Rls. 4,110 $
38 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,659 88,390,064 Rls. 3,568 $
39 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 18,560 81,532,536 Rls. 3,288 $
40 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 15,200 80,121,280 Rls. 3,232 $
41 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 965 76,262,400 Rls. 3,072 $
42 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 5,385 73,581,300 Rls. 2,964 $
43 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,271 69,985,030 Rls. 2,828 $
44 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,224 66,801,980 Rls. 2,692 $
45 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 510 63,622,500 Rls. 2,550 $
46 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 20029010 رب گوجه فرنگي 1,510 61,736,808 Rls. 2,492 $
47 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 157 59,556,000 Rls. 2,400 $
48 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 240 54,890,000 Rls. 2,200 $
49 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 1,420 52,766,490 Rls. 2,130 $
50 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 33019012 ساير عرقيات سنتي 540 46,900,350 Rls. 1,890 $
51 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 08109020 زرشك تازه 920 46,080,258 Rls. 1,858 $
52 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 900 37,966,950 Rls. 1,530 $
53 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,200 32,604,000 Rls. 1,320 $
54 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 633 31,689,460 Rls. 1,281 $
55 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 140 27,745,760 Rls. 1,120 $
56 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 225 22,455,000 Rls. 900 $
57 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 170 16,966,000 Rls. 680 $
58 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 600 16,080,120 Rls. 648 $
59 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 150 14,970,000 Rls. 600 $
60 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 2,500 12,350,000 Rls. 500 $
61 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 176 6,586,800 Rls. 264 $
62 1392 (بلوروس ( روسيه سفيد 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 11 409,448 Rls. 17 $
مجموع کل
90,239,418,442 ريال
مجموع کل
3,623,799 دلار
[1]