آمار کل " صادرات به" کشور "آرژانتين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آرژانتين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,370 314,034,560 Rls. 10,696 $
2 1394 آرژانتين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 21,638 138,211,360 Rls. 4,624 $
3 1394 آرژانتين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3 132,467,400 Rls. 4,680 $
مجموع کل
584,713,320 ريال
مجموع کل
20,000 دلار
[1]