آمار کل " صادرات به" کشور "آفريقاي جنوبي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 435,500 150,875,060,000 Rls. 5,040,000 $
2 1394 آفريقاي جنوبي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,168,000 133,969,141,026 Rls. 4,773,125 $
3 1394 آفريقاي جنوبي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 79,927 109,639,936,307 Rls. 3,696,303 $
4 1394 آفريقاي جنوبي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 69,134 90,583,321,868 Rls. 3,038,923 $
5 1394 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 3,795,591 43,937,221,352 Rls. 1,496,994 $
6 1394 آفريقاي جنوبي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 71,600 18,821,839,700 Rls. 627,350 $
7 1394 آفريقاي جنوبي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 685,450 18,260,905,576 Rls. 616,904 $
8 1394 آفريقاي جنوبي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 473,600 17,502,364,378 Rls. 587,630 $
9 1394 آفريقاي جنوبي 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 99,900 11,859,168,960 Rls. 399,600 $
10 1394 آفريقاي جنوبي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 37,617 8,812,218,942 Rls. 294,000 $
11 1394 آفريقاي جنوبي 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 828,000 7,484,371,200 Rls. 264,721 $
12 1394 آفريقاي جنوبي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 260,073 6,913,679,452 Rls. 234,523 $
13 1394 آفريقاي جنوبي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 104,230 6,085,963,045 Rls. 214,301 $
14 1394 آفريقاي جنوبي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 11,555 5,772,180,131 Rls. 193,469 $
15 1394 آفريقاي جنوبي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 158,220 5,693,282,472 Rls. 194,151 $
16 1394 آفريقاي جنوبي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 12,930 3,862,864,040 Rls. 128,956 $
17 1394 آفريقاي جنوبي 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 90,000 3,449,916,900 Rls. 114,300 $
18 1394 آفريقاي جنوبي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 8,850 2,354,692,950 Rls. 79,650 $
19 1394 آفريقاي جنوبي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 194,168 2,321,301,345 Rls. 78,319 $
20 1394 آفريقاي جنوبي 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 970 1,624,367,400 Rls. 55,180 $
21 1394 آفريقاي جنوبي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 25,010 1,468,587,200 Rls. 50,020 $
22 1394 آفريقاي جنوبي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 155,230 1,371,874,650 Rls. 46,569 $
23 1394 آفريقاي جنوبي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 26,650 1,350,418,500 Rls. 46,800 $
24 1394 آفريقاي جنوبي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 270,813 1,184,642,696 Rls. 39,304 $
25 1394 آفريقاي جنوبي 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 110,000 798,737,500 Rls. 27,475 $
26 1394 آفريقاي جنوبي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 58,113 644,963,640 Rls. 21,922 $
27 1394 آفريقاي جنوبي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 13 631,880,460 Rls. 22,086 $
28 1394 آفريقاي جنوبي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 18,000 539,190,000 Rls. 18,000 $
29 1394 آفريقاي جنوبي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 18,400 512,966,424 Rls. 17,112 $
30 1394 آفريقاي جنوبي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 4,920 508,109,220 Rls. 16,920 $
31 1394 آفريقاي جنوبي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 59,600 449,804,200 Rls. 14,900 $
32 1394 آفريقاي جنوبي 25202000 ک گچ 522,000 439,203,860 Rls. 14,614 $
33 1394 آفريقاي جنوبي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,680 411,994,710 Rls. 14,040 $
34 1394 آفريقاي جنوبي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 4,186 379,000,440 Rls. 12,558 $
35 1394 آفريقاي جنوبي 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 8,500 378,687,750 Rls. 12,750 $
36 1394 آفريقاي جنوبي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,000 362,544,000 Rls. 12,000 $
37 1394 آفريقاي جنوبي 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,000 358,441,600 Rls. 11,968 $
38 1394 آفريقاي جنوبي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,030 305,566,800 Rls. 10,400 $
39 1394 آفريقاي جنوبي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 207 270,237,465 Rls. 9,315 $
40 1394 آفريقاي جنوبي 69141000 ساير ا شياءکه درجاي ديگرذکرنشده, ا زچيني. 1,400 243,692,400 Rls. 8,400 $
41 1394 آفريقاي جنوبي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,545 220,096,535 Rls. 7,445 $
42 1394 آفريقاي جنوبي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,700 212,797,200 Rls. 7,050 $
43 1394 آفريقاي جنوبي 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 21,870 196,556,640 Rls. 6,576 $
44 1394 آفريقاي جنوبي 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 950 179,142,925 Rls. 6,175 $
45 1394 آفريقاي جنوبي 27101920 گريس 14,560 167,027,676 Rls. 5,532 $
46 1394 آفريقاي جنوبي 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,800 163,090,800 Rls. 5,400 $
47 1394 آفريقاي جنوبي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 205 147,403,200 Rls. 4,920 $
48 1394 آفريقاي جنوبي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,500 121,339,680 Rls. 4,020 $
49 1394 آفريقاي جنوبي 39241010 ظروف ملامين 950 105,428,060 Rls. 3,590 $
50 1394 آفريقاي جنوبي 28365000 کربنات کلسيم 41,040 98,030,380 Rls. 3,283 $
51 1394 آفريقاي جنوبي 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 810 73,400,040 Rls. 2,520 $
52 1394 آفريقاي جنوبي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 950 60,875,430 Rls. 2,090 $
53 1394 آفريقاي جنوبي 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 36 59,476,592 Rls. 1,985 $
54 1394 آفريقاي جنوبي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 1,800 52,219,800 Rls. 1,800 $
55 1394 آفريقاي جنوبي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,750 50,972,250 Rls. 1,750 $
56 1394 آفريقاي جنوبي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 700 42,257,600 Rls. 1,400 $
57 1394 آفريقاي جنوبي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,940 41,461,076 Rls. 1,391 $
58 1394 آفريقاي جنوبي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 26,778,960 Rls. 936 $
59 1394 آفريقاي جنوبي 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 650 24,147,200 Rls. 800 $
60 1394 آفريقاي جنوبي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 200 23,208,800 Rls. 800 $
61 1394 آفريقاي جنوبي 28391910 سيليکات سديم جامد 3,500 18,877,950 Rls. 630 $
62 1394 آفريقاي جنوبي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 46 9,987,750 Rls. 345 $
63 1394 آفريقاي جنوبي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 150 9,055,200 Rls. 300 $
64 1394 آفريقاي جنوبي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 54 6,179,760 Rls. 216 $
65 1394 آفريقاي جنوبي 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 850 4,385,250 Rls. 150 $
66 1394 آفريقاي جنوبي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20 580,220 Rls. 20 $
مجموع کل
664,549,117,532 ريال
مجموع کل
22,626,677 دلار
[1]