آمار کل " صادرات به" کشور "اروگوئه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اروگوئه 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 11,710 353,396,090 Rls. 11,710 $
مجموع کل
353,396,090 ريال
مجموع کل
11,710 دلار
[1]