آمار کل " صادرات به" کشور "اريتره" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اريتره 27132000 قيرنفت 2,280,000 28,507,113,600 Rls. 946,200 $
2 1394 اريتره 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 440,370 7,031,754,688 Rls. 233,396 $
مجموع کل
35,538,868,288 ريال
مجموع کل
1,179,596 دلار
[1]