آمار کل " صادرات به" کشور "استراليا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 310,551 96,891,902,323 Rls. 3,272,332 $
2 1394 استراليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 56,167 77,470,755,556 Rls. 2,590,444 $
3 1394 استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,898,720 72,751,164,395 Rls. 2,467,974 $
4 1394 استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,039,337 71,132,411,702 Rls. 2,390,690 $
5 1394 استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,733,085 51,677,613,118 Rls. 1,736,279 $
6 1394 استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 96,580 47,480,673,240 Rls. 1,596,116 $
7 1394 استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 853,227 47,224,053,156 Rls. 1,577,240 $
8 1394 استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 2,058,540 37,972,391,616 Rls. 1,262,908 $
9 1394 استراليا 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 117,084 30,567,151,228 Rls. 1,025,102 $
10 1394 استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 756,916 28,386,874,703 Rls. 947,006 $
11 1394 استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 347,145 25,751,157,185 Rls. 867,862 $
12 1394 استراليا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 2,358,037 24,818,343,665 Rls. 825,319 $
13 1394 استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 334,056 18,128,659,229 Rls. 615,365 $
14 1394 استراليا 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 59,633 16,820,006,186 Rls. 558,443 $
15 1394 استراليا 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 47,535 14,700,566,588 Rls. 493,421 $
16 1394 استراليا 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,788 12,941,219,452 Rls. 434,487 $
17 1394 استراليا 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 180,000 11,518,898,000 Rls. 382,000 $
18 1394 استراليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 238 11,469,785,558 Rls. 385,899 $
19 1394 استراليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 120,870 10,277,017,249 Rls. 346,082 $
20 1394 استراليا 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,538,088 8,986,626,758 Rls. 300,120 $
21 1394 استراليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 38,660 8,348,666,355 Rls. 280,290 $
22 1394 استراليا 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 746,115 7,648,387,574 Rls. 257,391 $
23 1394 استراليا 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 134,324 7,169,037,949 Rls. 243,142 $
24 1394 استراليا 20029010 رب گوجه فرنگي 148,622 7,084,278,762 Rls. 239,067 $
25 1394 استراليا 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 130,787 6,975,436,771 Rls. 233,282 $
26 1394 استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 95,304 6,888,484,526 Rls. 231,812 $
27 1394 استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 96,953 5,995,714,489 Rls. 201,509 $
28 1394 استراليا 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 71,844 5,961,177,449 Rls. 200,411 $
29 1394 استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 42,770 4,973,823,824 Rls. 167,749 $
30 1394 استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 100,000 4,529,490,000 Rls. 150,000 $
31 1394 استراليا 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 70 4,268,436,482 Rls. 145,717 $
32 1394 استراليا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,980 3,958,482,220 Rls. 132,512 $
33 1394 استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 61,387 3,688,482,082 Rls. 125,376 $
34 1394 استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 48,962 3,527,878,090 Rls. 119,200 $
35 1394 استراليا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 17,070 3,068,407,740 Rls. 102,423 $
36 1394 استراليا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 31,042 2,986,218,675 Rls. 102,786 $
37 1394 استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 35,346 2,878,833,148 Rls. 97,072 $
38 1394 استراليا 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 46,521 2,845,531,907 Rls. 94,985 $
39 1394 استراليا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 24,960 2,235,414,870 Rls. 74,580 $
40 1394 استراليا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 29,133 2,105,225,646 Rls. 70,205 $
41 1394 استراليا 08109020 زرشك تازه 8,077 2,064,199,147 Rls. 70,453 $
42 1394 استراليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 24,072 2,058,083,784 Rls. 72,216 $
43 1394 استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 34,795 2,039,030,588 Rls. 70,139 $
44 1394 استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 72,945 1,920,877,950 Rls. 65,494 $
45 1394 استراليا 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 13,656 1,853,400,564 Rls. 61,452 $
46 1394 استراليا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,159 1,851,554,151 Rls. 63,023 $
47 1394 استراليا 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 40,000 1,812,420,000 Rls. 60,000 $
48 1394 استراليا 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 33,210 1,809,854,795 Rls. 60,290 $
49 1394 استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 17,541 1,799,977,454 Rls. 59,996 $
50 1394 استراليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 18,308 1,786,821,510 Rls. 61,317 $
51 1394 استراليا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 504,523 1,724,064,372 Rls. 58,019 $
52 1394 استراليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 28,561 1,628,295,394 Rls. 56,885 $
53 1394 استراليا 12072900 پنبه حتي خرد شده 27,616 1,621,083,996 Rls. 54,043 $
54 1394 استراليا 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 19,929 1,553,082,873 Rls. 52,098 $
55 1394 استراليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 5,830 1,523,029,500 Rls. 50,500 $
56 1394 استراليا 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 22,623 1,514,967,075 Rls. 50,233 $
57 1394 استراليا 39241010 ظروف ملامين 10,052 1,477,835,760 Rls. 49,118 $
58 1394 استراليا 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 26,927 1,457,944,078 Rls. 48,709 $
59 1394 استراليا 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,145 1,450,465,075 Rls. 48,427 $
60 1394 استراليا 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 11,153 1,397,082,310 Rls. 46,743 $
61 1394 استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,358 1,394,285,450 Rls. 47,205 $
62 1394 استراليا 33019012 ساير عرقيات سنتي 12,476 1,265,208,328 Rls. 42,620 $
63 1394 استراليا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 5,650 1,194,489,100 Rls. 39,550 $
64 1394 استراليا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 21,770 1,176,224,880 Rls. 41,356 $
65 1394 استراليا 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 17,160 1,167,538,048 Rls. 38,875 $
66 1394 استراليا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 90,080 1,149,610,861 Rls. 38,556 $
67 1394 استراليا 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 13,416 1,084,461,753 Rls. 36,772 $
68 1394 استراليا 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 1,720 1,069,015,850 Rls. 35,765 $
69 1394 استراليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 29,400 1,041,793,936 Rls. 34,783 $
70 1394 استراليا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 15,519 956,771,282 Rls. 31,911 $
71 1394 استراليا 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 10,360 956,659,664 Rls. 31,742 $
72 1394 استراليا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 3,961 952,122,735 Rls. 31,545 $
73 1394 استراليا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 2,016 935,396,640 Rls. 32,360 $
74 1394 استراليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 9,060 913,019,688 Rls. 32,509 $
75 1394 استراليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 22,152 905,854,690 Rls. 30,284 $
76 1394 استراليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 5,200 901,293,600 Rls. 31,200 $
77 1394 استراليا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 15 891,259,512 Rls. 29,927 $
78 1394 استراليا 62021990 پالتو نيم پالتو ومانتو، باراني ، ردا شنل از ساير مواد نسجي بجز البسه محلي 1,200 889,168,800 Rls. 31,200 $
79 1394 استراليا 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 12,661 841,491,065 Rls. 28,096 $
80 1394 استراليا 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 13,100 788,328,400 Rls. 26,200 $
81 1394 استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 31,726 783,673,564 Rls. 26,481 $
82 1394 استراليا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 12,500 774,812,385 Rls. 25,737 $
83 1394 استراليا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 11,100 729,071,744 Rls. 24,212 $
84 1394 استراليا 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,955 699,429,424 Rls. 27,352 $
85 1394 استراليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,688 694,121,423 Rls. 23,178 $
86 1394 استراليا 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 5,000 679,770,000 Rls. 22,500 $
87 1394 استراليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,284 624,859,312 Rls. 20,760 $
88 1394 استراليا 33051000 شامپوها 8,100 611,124,750 Rls. 20,250 $
89 1394 استراليا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,118 606,272,015 Rls. 20,524 $
90 1394 استراليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 2,000 604,240,000 Rls. 20,000 $
91 1394 استراليا 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 4,314 594,200,000 Rls. 20,000 $
92 1394 استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 15,401 572,550,009 Rls. 19,018 $
93 1394 استراليا 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,803 554,835,072 Rls. 18,626 $
94 1394 استراليا 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 20,500 523,426,500 Rls. 18,450 $
95 1394 استراليا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 649 488,465,065 Rls. 16,273 $
96 1394 استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,778 474,504,368 Rls. 15,789 $
97 1394 استراليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 40,140 470,806,680 Rls. 16,052 $
98 1394 استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,190 467,910,900 Rls. 16,355 $
99 1394 استراليا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 3,120 454,519,088 Rls. 15,113 $
100 1394 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,599 451,479,745 Rls. 15,145 $
101 1394 استراليا 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 16,480 446,966,120 Rls. 15,010 $
102 1394 استراليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 15,536 423,541,300 Rls. 14,170 $
103 1394 استراليا 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 300 407,443,500 Rls. 13,500 $
104 1394 استراليا 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 7,254 404,834,470 Rls. 13,606 $
105 1394 استراليا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,935 386,751,514 Rls. 13,739 $
106 1394 استراليا 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 43,160 383,136,480 Rls. 12,960 $
107 1394 استراليا 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 490 369,600,140 Rls. 12,740 $
108 1394 استراليا 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 4,248 368,061,644 Rls. 12,269 $
109 1394 استراليا 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 2,430 363,953,250 Rls. 12,150 $
110 1394 استراليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 445 353,545,560 Rls. 11,920 $
111 1394 استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,250 348,561,282 Rls. 11,541 $
112 1394 استراليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 70,280 348,327,821 Rls. 11,563 $
113 1394 استراليا 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 6,006 348,123,979 Rls. 11,777 $
114 1394 استراليا 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 13,526 328,878,700 Rls. 11,002 $
115 1394 استراليا 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 3,160 326,966,780 Rls. 11,060 $
116 1394 استراليا 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 15,605 325,677,399 Rls. 11,067 $
117 1394 استراليا 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 4,896 320,555,948 Rls. 11,258 $
118 1394 استراليا 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 21,790 303,985,530 Rls. 10,398 $
119 1394 استراليا 08132000 آلو ,خشک کرده 4,965 291,819,906 Rls. 9,682 $
120 1394 استراليا 57023200 کف پوش هاي مخمل باف; ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي;آماده نشده برا ي مصرف. 660 286,700,500 Rls. 9,500 $
121 1394 استراليا 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 466 283,190,400 Rls. 9,600 $
122 1394 استراليا 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 4,680 279,522,660 Rls. 9,360 $
123 1394 استراليا 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 2,570 269,595,000 Rls. 9,000 $
124 1394 استراليا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,904 265,897,558 Rls. 8,908 $
125 1394 استراليا 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 7,164 265,001,799 Rls. 8,781 $
126 1394 استراليا 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 6,842 262,933,322 Rls. 8,894 $
127 1394 استراليا 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 8,075 259,104,100 Rls. 8,583 $
128 1394 استراليا 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 1,855 251,945,848 Rls. 8,347 $
129 1394 استراليا 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 4,050 244,636,200 Rls. 8,100 $
130 1394 استراليا 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 9,500 243,711,575 Rls. 8,075 $
131 1394 استراليا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 2,200 230,692,000 Rls. 7,700 $
132 1394 استراليا 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 3,800 229,398,400 Rls. 7,600 $
133 1394 استراليا 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 1,880 226,983,680 Rls. 7,520 $
134 1394 استراليا 07104000 ذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 4,755 225,242,967 Rls. 7,923 $
135 1394 استراليا 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 2,099 221,894,281 Rls. 7,347 $
136 1394 استراليا 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3,041 220,397,646 Rls. 7,615 $
137 1394 استراليا 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 2,392 216,406,716 Rls. 7,184 $
138 1394 استراليا 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 2,096 213,078,552 Rls. 7,170 $
139 1394 استراليا 20079100 مركبات 3,225 212,158,965 Rls. 7,096 $
140 1394 استراليا 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 840 197,188,992 Rls. 6,552 $
141 1394 استراليا 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 2,908 193,174,018 Rls. 6,481 $
142 1394 استراليا 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,170 191,182,490 Rls. 6,564 $
143 1394 استراليا 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 2,513 181,737,864 Rls. 6,021 $
144 1394 استراليا 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,300 180,494,340 Rls. 5,980 $
145 1394 استراليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 2,670 179,658,291 Rls. 6,016 $
146 1394 استراليا 57021040 گليم دورو پشمي 221 177,266,149 Rls. 5,918 $
147 1394 استراليا 04090000 عسل طبيعي 1,124 168,330,240 Rls. 5,620 $
148 1394 استراليا 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 468 167,082,336 Rls. 5,664 $
149 1394 استراليا 34012010 صابون مايع 6,040 164,053,044 Rls. 5,436 $
150 1394 استراليا 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 5,960 161,880,156 Rls. 5,364 $
151 1394 استراليا 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 4,900 155,393,700 Rls. 5,390 $
152 1394 استراليا 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 2,736 154,786,914 Rls. 5,194 $
153 1394 استراليا 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 1,300 154,338,520 Rls. 5,320 $
154 1394 استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 450 152,268,480 Rls. 5,040 $
155 1394 استراليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,350 150,895,000 Rls. 5,000 $
156 1394 استراليا 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,541 147,214,959 Rls. 5,197 $
157 1394 استراليا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,837 145,431,278 Rls. 4,931 $
158 1394 استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,596 142,697,583 Rls. 4,788 $
159 1394 استراليا 54041200 ساير تک رشته هاا زپلي پروپيلن 67دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشدغير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,732 140,703,350 Rls. 4,850 $
160 1394 استراليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,900 139,060,800 Rls. 4,640 $
161 1394 استراليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 367 137,461,464 Rls. 4,596 $
162 1394 استراليا 42029100 جعبه هاومحفظه هاغيرمذکوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 1,110 133,768,320 Rls. 4,440 $
163 1394 استراليا 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 555 133,626,240 Rls. 4,440 $
164 1394 استراليا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 2,176 131,339,008 Rls. 4,352 $
165 1394 استراليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,440 129,051,360 Rls. 4,275 $
166 1394 استراليا 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 300 127,665,000 Rls. 4,500 $
167 1394 استراليا 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 300 122,358,600 Rls. 4,050 $
168 1394 استراليا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 520 117,374,400 Rls. 3,900 $
169 1394 استراليا 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 898 110,729,158 Rls. 3,694 $
170 1394 استراليا 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 120 108,727,200 Rls. 3,600 $
171 1394 استراليا 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,162 104,290,161 Rls. 3,481 $
172 1394 استراليا 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,935 104,050,386 Rls. 3,483 $
173 1394 استراليا 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 151 103,379,250 Rls. 3,450 $
174 1394 استراليا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 570 102,121,200 Rls. 3,420 $
175 1394 استراليا 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 66 100,884,307 Rls. 3,363 $
176 1394 استراليا 47020000 خمير چوب شيميائي ا ز درجه حل شونده 1,100 98,924,100 Rls. 3,300 $
177 1394 استراليا 21069040 ژل کيک 1,147 97,824,189 Rls. 3,441 $
178 1394 استراليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 170 96,659,595 Rls. 3,205 $
179 1394 استراليا 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 768 93,992,962 Rls. 3,434 $
180 1394 استراليا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,560 93,475,200 Rls. 3,120 $
181 1394 استراليا 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 44,000 91,261,296 Rls. 3,024 $
182 1394 استراليا 68062010 رسهاي منبسط شده 22,475 88,220,042 Rls. 2,921 $
183 1394 استراليا 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 982 87,210,597 Rls. 2,889 $
184 1394 استراليا 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 972 87,159,240 Rls. 2,916 $
185 1394 استراليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 5,956 85,837,605 Rls. 2,858 $
186 1394 استراليا 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 82,992,250 Rls. 2,750 $
187 1394 استراليا 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,548 82,364,028 Rls. 2,786 $
188 1394 استراليا 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 670 79,242,240 Rls. 2,680 $
189 1394 استراليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 870 78,780,240 Rls. 2,610 $
190 1394 استراليا 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 864 73,752,974 Rls. 2,594 $
191 1394 استراليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 179 72,706,785 Rls. 2,415 $
192 1394 استراليا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,650 59,780,000 Rls. 2,000 $
193 1394 استراليا 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 640 57,953,280 Rls. 1,920 $
194 1394 استراليا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 555 56,179,704 Rls. 1,875 $
195 1394 استراليا 19021100 خميرهاي غذايي پخته نشده وپرنشده وآماده نشده به نحوي ديگر حاوي تخم مرغ 2,250 55,851,128 Rls. 1,912 $
196 1394 استراليا 44140010 قاب چوبي صنايع دستي براي تابلو ،عكس ،آينه يااشياء همانند شامل خراطي، معرق، مشبك، منبت، نازك كاري ، نقاشي روي چوب ، خاتم 200 54,325,800 Rls. 1,800 $
197 1394 استراليا 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 200 53,051,900 Rls. 1,870 $
198 1394 استراليا 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 2,655 47,943,090 Rls. 1,593 $
199 1394 استراليا 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 350 47,929,600 Rls. 1,600 $
200 1394 استراليا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 200 46,526,480 Rls. 1,540 $
مجموع کل
899,623,648,544 ريال
مجموع کل
30,231,799 دلار