آمار کل " صادرات به" کشور "افغانستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 389,761,784 8,796,372,567,713 Rls. 297,385,439 $
2 1394 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 233,603,915 5,773,863,277,235 Rls. 197,506,202 $
3 1394 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 307,682,915 4,482,753,494,261 Rls. 149,848,847 $
4 1394 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 259,947,869 4,468,540,887,230 Rls. 150,285,860 $
5 1394 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,010,922 3,165,467,620,128 Rls. 106,920,504 $
6 1394 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 133,674,566 2,187,728,787,148 Rls. 74,878,147 $
7 1394 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 27,311,364 1,605,609,405,977 Rls. 54,422,296 $
8 1394 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 155,031,730 1,533,268,036,310 Rls. 51,795,203 $
9 1394 افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 838,633 1,483,996,442,825 Rls. 49,537,339 $
10 1394 افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 967,212,278 1,437,921,191,807 Rls. 48,686,568 $
11 1394 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,057,705 1,361,800,410,001 Rls. 46,280,214 $
12 1394 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 58,480,033 1,122,387,283,582 Rls. 38,208,615 $
13 1394 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 144,904,657 981,088,778,260 Rls. 33,478,761 $
14 1394 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,220,218 977,921,189,860 Rls. 33,383,094 $
15 1394 افغانستان 27132000 قيرنفت 50,919,751 779,738,605,554 Rls. 26,413,427 $
16 1394 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 2,812,548 749,830,921,142 Rls. 25,381,938 $
17 1394 افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2,720,838 709,540,475,280 Rls. 23,916,113 $
18 1394 افغانستان 08081000 سيب , تازه 56,132,092 708,683,296,791 Rls. 23,657,662 $
19 1394 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,152,038 623,192,655,501 Rls. 20,955,548 $
20 1394 افغانستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,650,565 589,330,021,359 Rls. 20,061,941 $
21 1394 افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,669,248 571,788,555,565 Rls. 19,456,345 $
22 1394 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,493,237 567,558,703,847 Rls. 19,242,721 $
23 1394 افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,112,827 552,906,632,681 Rls. 18,418,716 $
24 1394 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 21,949,510 541,558,990,843 Rls. 18,299,971 $
25 1394 افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,108,830 524,138,860,926 Rls. 21,979,562 $
26 1394 افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 4,834,906 489,960,034,137 Rls. 16,593,530 $
27 1394 افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 9,202,718 462,358,066,162 Rls. 15,662,524 $
28 1394 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 9,289,109 462,137,732,470 Rls. 15,680,335 $
29 1394 افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 5,038,346 456,044,696,301 Rls. 15,432,057 $
30 1394 افغانستان 33051000 شامپوها 6,496,649 440,367,943,353 Rls. 14,885,899 $
31 1394 افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,925,644 429,613,992,726 Rls. 14,672,184 $
32 1394 افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 12,704,696 423,020,724,567 Rls. 14,388,956 $
33 1394 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,525,030 419,357,859,429 Rls. 14,146,775 $
34 1394 افغانستان 27101950 روغن صنعتي 11,018,165 398,657,587,001 Rls. 13,523,665 $
35 1394 افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 3,192,416 382,312,366,583 Rls. 12,773,576 $
36 1394 افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 19,091,001 374,283,506,636 Rls. 12,673,798 $
37 1394 افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 24,569,466 356,843,228,688 Rls. 12,001,404 $
38 1394 افغانستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 4,738,661 352,551,566,658 Rls. 11,957,684 $
39 1394 افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 5,642,212 346,366,644,337 Rls. 11,701,042 $
40 1394 افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 9,031,225 340,569,818,074 Rls. 11,465,385 $
41 1394 افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 19,004,491 325,876,507,363 Rls. 11,013,872 $
42 1394 افغانستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 8,427,276 318,118,229,161 Rls. 10,948,230 $
43 1394 افغانستان 25239020 سيمان پوزولاني (pozzolanic coment ) 240,994,450 317,402,291,213 Rls. 10,741,566 $
44 1394 افغانستان 34011150 صابون رختشويي 10,914,078 293,544,670,417 Rls. 9,974,785 $
45 1394 افغانستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,208,099 288,333,033,896 Rls. 9,783,289 $
46 1394 افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 42,660,235 285,824,686,661 Rls. 9,644,046 $
47 1394 افغانستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 975,979 281,661,570,763 Rls. 9,522,439 $
48 1394 افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,091,917 279,590,674,603 Rls. 9,480,588 $
49 1394 افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 29,716,631 274,759,318,003 Rls. 9,578,907 $
50 1394 افغانستان 15021010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 8,215,293 268,193,779,902 Rls. 9,048,355 $
51 1394 افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 593,470 265,298,263,738 Rls. 8,901,363 $
52 1394 افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 14,129,246 263,267,445,585 Rls. 8,863,140 $
53 1394 افغانستان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 2,267,624 250,156,459,400 Rls. 8,366,870 $
54 1394 افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 9,535,342 243,689,380,321 Rls. 8,221,780 $
55 1394 افغانستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 5,726,579 240,620,064,428 Rls. 8,176,972 $
56 1394 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 15,178,265 234,151,707,468 Rls. 7,821,656 $
57 1394 افغانستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,653,654 233,410,767,088 Rls. 7,921,087 $
58 1394 افغانستان 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 383,867 232,423,941,898 Rls. 7,712,024 $
59 1394 افغانستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 6,305,188 229,900,675,018 Rls. 7,745,457 $
60 1394 افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 4,926 223,813,407,662 Rls. 7,584,217 $
61 1394 افغانستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 9,304,416 219,800,803,894 Rls. 7,444,054 $
62 1394 افغانستان 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 578,436 211,541,694,800 Rls. 11,981,227 $
63 1394 افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 3,578,776 210,516,617,080 Rls. 7,118,247 $
64 1394 افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 3,370,783 205,522,832,612 Rls. 6,962,131 $
65 1394 افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 3,694,824 202,349,735,908 Rls. 6,849,882 $
66 1394 افغانستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 4,648,667 191,869,649,603 Rls. 6,499,943 $
67 1394 افغانستان 04031090 ماست 6,624,371 187,647,005,397 Rls. 6,362,890 $
68 1394 افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 10,108,140 187,374,894,833 Rls. 6,381,108 $
69 1394 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 684,209 182,801,369,157 Rls. 6,164,152 $
70 1394 افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 7,224,879 180,517,174,560 Rls. 6,109,627 $
71 1394 افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,474,777 174,636,109,967 Rls. 5,940,631 $
72 1394 افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,475,012 173,257,010,610 Rls. 5,842,675 $
73 1394 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,420,301 170,900,682,988 Rls. 5,825,366 $
74 1394 افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,965,238 170,265,357,560 Rls. 5,866,842 $
75 1394 افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,420,727 167,154,245,910 Rls. 5,670,281 $
76 1394 افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,830,914 162,707,443,553 Rls. 5,487,364 $
77 1394 افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,667,206 161,324,520,377 Rls. 5,474,696 $
78 1394 افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,679,985 157,524,894,347 Rls. 5,333,807 $
79 1394 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 975,318 155,811,932,246 Rls. 5,223,935 $
80 1394 افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 5,266,550 147,669,605,914 Rls. 5,012,373 $
81 1394 افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 6,686,116 146,131,868,951 Rls. 4,981,502 $
82 1394 افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,237,733 145,049,986,169 Rls. 4,882,006 $
83 1394 افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 873,386 142,549,264,841 Rls. 6,511,636 $
84 1394 افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 15,385,330 140,756,821,594 Rls. 4,802,786 $
85 1394 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,038,441 138,459,225,692 Rls. 4,747,307 $
86 1394 افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 3,658,095 135,883,163,679 Rls. 4,677,877 $
87 1394 افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 420,615 134,601,980,919 Rls. 4,506,539 $
88 1394 افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 2,632,936 133,256,071,090 Rls. 4,460,204 $
89 1394 افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 920,322 132,704,292,759 Rls. 4,411,080 $
90 1394 افغانستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,673,246 132,199,893,949 Rls. 4,495,289 $
91 1394 افغانستان 07031000 پيازوموسير 13,464,715 131,775,526,309 Rls. 4,641,034 $
92 1394 افغانستان 55081000 نخ دوخت ا زا لياف سنتتيک غيريکسره براي خرده فروشي 744,134 131,637,331,387 Rls. 4,516,404 $
93 1394 افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,359,242 129,571,680,846 Rls. 4,405,758 $
94 1394 افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 974,827 128,513,878,979 Rls. 4,341,416 $
95 1394 افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,551,021 126,697,657,998 Rls. 4,324,687 $
96 1394 افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 808,531 124,535,145,787 Rls. 4,256,543 $
97 1394 افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 6,785,544 122,832,280,130 Rls. 4,124,423 $
98 1394 افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 969,484 117,962,914,049 Rls. 3,979,072 $
99 1394 افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 5,027,869 117,108,334,992 Rls. 3,987,920 $
100 1394 افغانستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 2,061,797 114,786,247,370 Rls. 3,831,593 $
101 1394 افغانستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 475,501 114,424,990,849 Rls. 3,883,004 $
102 1394 افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,228,751 104,884,024,943 Rls. 3,552,693 $
103 1394 افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 1,709,324 102,346,904,456 Rls. 3,435,856 $
104 1394 افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 946,416 101,936,838,205 Rls. 3,433,623 $
105 1394 افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 5,962,790 101,815,328,111 Rls. 3,400,945 $
106 1394 افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 149,594 101,333,850,655 Rls. 3,403,927 $
107 1394 افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,144,906 99,227,104,826 Rls. 3,369,981 $
108 1394 افغانستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,107,449 98,527,403,759 Rls. 3,331,178 $
109 1394 افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 3,460,650 97,167,706,549 Rls. 3,297,386 $
110 1394 افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 10,960,638 97,046,937,116 Rls. 3,237,105 $
111 1394 افغانستان 23099040 خوراك آماده دام و طيور 6,443,421 96,461,561,026 Rls. 3,198,390 $
112 1394 افغانستان 04072900 ساير تخم پرندگان با پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 2,388,982 93,028,526,556 Rls. 3,105,676 $
113 1394 افغانستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 388,494 92,493,854,636 Rls. 3,097,049 $
114 1394 افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 934,606 90,316,894,450 Rls. 3,064,192 $
115 1394 افغانستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 536,135 87,307,640,215 Rls. 2,942,582 $
116 1394 افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,372,496 85,951,257,560 Rls. 2,884,168 $
117 1394 افغانستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,369,453 84,754,587,471 Rls. 2,882,307 $
118 1394 افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 903,883 82,045,076,878 Rls. 2,773,269 $
119 1394 افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 3,551,860 80,898,732,948 Rls. 2,740,312 $
120 1394 افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 963,724 80,241,116,819 Rls. 2,694,531 $
121 1394 افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 935,821 76,114,811,243 Rls. 2,540,873 $
122 1394 افغانستان 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 560,652 75,303,361,112 Rls. 2,553,468 $
123 1394 افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 3,188,335 75,099,094,317 Rls. 2,550,071 $
124 1394 افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,045,070 73,978,087,235 Rls. 2,503,712 $
125 1394 افغانستان 25202000 ک گچ 74,737,116 73,516,537,838 Rls. 2,492,010 $
126 1394 افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,030,156 73,369,349,404 Rls. 2,478,785 $
127 1394 افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 804,753 70,341,686,231 Rls. 2,388,350 $
128 1394 افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 834,425 69,068,962,163 Rls. 2,337,267 $
129 1394 افغانستان 51072090 ساير نخ از پشم شانه زده ، آماده نشده براي خرده فروشي غير مذکور در جاي ديگر 345,744 68,847,811,995 Rls. 2,325,922 $
130 1394 افغانستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 781,061 68,348,810,079 Rls. 2,314,008 $
131 1394 افغانستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,303,375 66,613,469,687 Rls. 2,270,637 $
132 1394 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 265,176 66,266,665,290 Rls. 2,241,360 $
133 1394 افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 878,597 62,903,773,925 Rls. 2,128,078 $
134 1394 افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 2,450,372 62,891,312,720 Rls. 2,196,490 $
135 1394 افغانستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 279,650 62,693,346,037 Rls. 2,117,608 $
136 1394 افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 259,971 62,232,537,026 Rls. 3,473,046 $
137 1394 افغانستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 698,120 60,984,816,720 Rls. 2,064,361 $
138 1394 افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 629,088 60,863,691,586 Rls. 2,070,506 $
139 1394 افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 684,744 60,323,999,030 Rls. 2,060,317 $
140 1394 افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 6,197,673 59,970,012,204 Rls. 2,004,678 $
141 1394 افغانستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 954,898 58,428,497,615 Rls. 1,986,980 $
142 1394 افغانستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 2,503,132 57,963,627,970 Rls. 1,968,145 $
143 1394 افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 674,542 57,893,254,660 Rls. 1,940,644 $
144 1394 افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,043,742 57,244,360,476 Rls. 1,955,154 $
145 1394 افغانستان 85365020 کليد روشنايي براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 241,685 56,259,558,978 Rls. 1,909,359 $
146 1394 افغانستان 84335390 سايرماشينهابراي بردا شت ريشه ياغده بجزکمباين مخصوص بردا شت چغندرقندوسيب زميني 468,189 54,828,617,188 Rls. 1,870,991 $
147 1394 افغانستان 48202000 دفترچه مشق 1,219,609 54,718,777,081 Rls. 1,832,401 $
148 1394 افغانستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 328,416 54,639,532,316 Rls. 1,857,987 $
149 1394 افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 653,426 54,321,332,713 Rls. 1,826,764 $
150 1394 افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 207,268 53,704,902,894 Rls. 1,819,844 $
151 1394 افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,121,234 53,606,074,528 Rls. 1,839,599 $
152 1394 افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 11,251,970 53,395,515,511 Rls. 1,801,979 $
153 1394 افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 173,467 53,322,920,744 Rls. 4,388,977 $
154 1394 افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 608,203 53,146,677,367 Rls. 1,794,996 $
155 1394 افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 339,746 52,393,277,041 Rls. 1,760,839 $
156 1394 افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 601,444 51,256,054,391 Rls. 1,719,686 $
157 1394 افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,525,773 51,214,631,181 Rls. 1,726,753 $
158 1394 افغانستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 4,392,500 49,620,759,987 Rls. 1,654,599 $
159 1394 افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 1,494,604 48,610,668,913 Rls. 1,634,696 $
160 1394 افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 609,974 48,345,535,623 Rls. 1,647,328 $
161 1394 افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 1,719,494 48,019,914,634 Rls. 1,671,609 $
162 1394 افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,245,695 47,167,459,311 Rls. 1,611,741 $
163 1394 افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 642,774 46,613,842,046 Rls. 1,608,380 $
164 1394 افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 569,812 46,575,347,760 Rls. 1,589,811 $
165 1394 افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 1,071,290 45,961,802,744 Rls. 1,577,947 $
166 1394 افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 2,401,070 45,014,220,996 Rls. 1,526,486 $
167 1394 افغانستان 08105000 کيوي، تازه 2,904,640 44,815,621,665 Rls. 1,503,645 $
168 1394 افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 603,483 44,627,851,606 Rls. 1,549,143 $
169 1394 افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 1,025,416 44,248,039,358 Rls. 1,488,216 $
170 1394 افغانستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 193,639 43,972,165,701 Rls. 2,625,558 $
171 1394 افغانستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 1,133,037 43,787,614,300 Rls. 1,466,483 $
172 1394 افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 975,417 43,748,324,236 Rls. 1,472,620 $
173 1394 افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,186,262 43,428,045,776 Rls. 1,474,696 $
174 1394 افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 290,286 43,325,788,782 Rls. 1,456,941 $
175 1394 افغانستان 02071420 قطعات منجمد مرغ 735,298 43,041,944,184 Rls. 1,470,609 $
176 1394 افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,587,245 42,071,364,038 Rls. 1,421,861 $
177 1394 افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,278,148 42,016,684,895 Rls. 1,422,092 $
178 1394 افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 353,200 41,950,075,780 Rls. 1,412,822 $
179 1394 افغانستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 7,118,473 41,880,407,990 Rls. 1,419,367 $
180 1394 افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 672,719 41,861,175,411 Rls. 1,415,468 $
181 1394 افغانستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 433,313 41,595,177,725 Rls. 1,417,552 $
182 1394 افغانستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 447,825 40,584,363,820 Rls. 1,381,477 $
183 1394 افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 992,000 40,579,257,920 Rls. 1,357,804 $
184 1394 افغانستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 348,301 40,354,470,303 Rls. 1,362,163 $
185 1394 افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 335,886 40,116,365,109 Rls. 1,343,023 $
186 1394 افغانستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,596,510 40,068,297,781 Rls. 1,357,571 $
187 1394 افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 796,910 39,782,702,374 Rls. 1,354,611 $
188 1394 افغانستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 2,187,845 39,595,824,677 Rls. 1,395,826 $
189 1394 افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 619,528 39,577,530,774 Rls. 1,343,991 $
190 1394 افغانستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 502,415 39,538,957,269 Rls. 1,353,116 $
191 1394 افغانستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 57,443 38,816,397,689 Rls. 1,292,722 $
192 1394 افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 313,120 38,810,679,297 Rls. 1,305,072 $
193 1394 افغانستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 446,774 38,784,926,568 Rls. 1,323,712 $
194 1394 افغانستان 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 322,319 38,584,293,825 Rls. 1,289,238 $
195 1394 افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 266,207 37,678,998,527 Rls. 1,267,065 $
196 1394 افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 315,850 37,665,643,200 Rls. 1,263,410 $
197 1394 افغانستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 381,270 37,566,657,017 Rls. 1,284,489 $
198 1394 افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,881,589 36,706,520,631 Rls. 1,220,711 $
199 1394 افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 478,628 36,320,937,496 Rls. 1,232,499 $
200 1394 افغانستان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 234,420 36,300,374,521 Rls. 1,212,603 $
مجموع کل
70,009,690,001,121 ريال
مجموع کل
2,384,768,391 دلار