آمار کل " صادرات به" کشور "امارات متحده عربي" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,988,530,580 43,058,559,927,217 Rls. 1,469,574,292 $
2 1394 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 378,001,998 12,734,852,146,639 Rls. 430,375,893 $
3 1394 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 258,406,740 9,410,902,333,253 Rls. 321,946,469 $
4 1394 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 503,275,744 8,981,047,602,231 Rls. 306,780,618 $
5 1394 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 734,046,373 7,823,010,616,248 Rls. 266,299,775 $
6 1394 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 291,570,422 7,142,885,503,663 Rls. 240,270,232 $
7 1394 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 336,381,145 6,734,471,104,292 Rls. 226,434,882 $
8 1394 امارات متحده عربي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 310,605,049 3,566,780,128,783 Rls. 120,080,216 $
9 1394 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 250,085,613 3,218,040,711,898 Rls. 108,412,580 $
10 1394 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 277,013,530 3,066,547,127,335 Rls. 103,223,117 $
11 1394 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 158,137,912 3,031,596,007,212 Rls. 102,037,396 $
12 1394 امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,177,930 2,274,693,799,384 Rls. 77,051,761 $
13 1394 امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 51,282,000 2,060,277,297,379 Rls. 68,750,149 $
14 1394 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 185,346,589 2,032,005,871,137 Rls. 68,971,214 $
15 1394 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 31,539 1,409,073,210,908 Rls. 47,821,038 $
16 1394 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 94,710,742 1,392,287,522,240 Rls. 47,376,394 $
17 1394 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 9,092,204 1,332,556,329,980 Rls. 44,117,111 $
18 1394 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,667,143 1,307,066,928,155 Rls. 44,085,200 $
19 1394 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,539,479 1,286,738,556,848 Rls. 43,346,902 $
20 1394 امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 289,358 1,118,539,895,903 Rls. 37,673,365 $
21 1394 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,427,015 767,212,596,824 Rls. 25,834,311 $
22 1394 امارات متحده عربي 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 25,311,461 718,521,459,363 Rls. 24,971,781 $
23 1394 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 106,320,565 688,443,005,266 Rls. 23,474,282 $
24 1394 امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,451,413 621,475,553,567 Rls. 20,656,956 $
25 1394 امارات متحده عربي 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 22,924,149 571,986,960,666 Rls. 19,095,701 $
26 1394 امارات متحده عربي 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 18,346,900 522,761,211,358 Rls. 17,526,915 $
27 1394 امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 6,142,684 518,905,842,565 Rls. 17,548,031 $
28 1394 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 43,831,718 516,150,109,013 Rls. 17,136,448 $
29 1394 امارات متحده عربي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 32,000,000 506,587,114,240 Rls. 16,911,040 $
30 1394 امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,952,451 489,476,280,793 Rls. 16,446,027 $
31 1394 امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 41,054,896 488,456,696,827 Rls. 16,456,171 $
32 1394 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 3,656,518 464,742,740,294 Rls. 15,667,041 $
33 1394 امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 10,360 432,801,178,334 Rls. 14,609,141 $
34 1394 امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 30,262,660 430,835,748,168 Rls. 14,349,011 $
35 1394 امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 43,901,783 423,108,455,706 Rls. 14,375,535 $
36 1394 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 44,601,010 421,914,098,256 Rls. 14,257,576 $
37 1394 امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,796,160 409,693,671,000 Rls. 13,690,516 $
38 1394 امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,970,371 379,570,069,172 Rls. 12,896,482 $
39 1394 امارات متحده عربي 29024400 ا يزومرهاي ا کسيلن مخلوط شده 10,265,211 366,836,542,300 Rls. 13,208,966 $
40 1394 امارات متحده عربي 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 278,466,940 333,893,442,807 Rls. 11,281,813 $
41 1394 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 930,549,226 328,505,019,093 Rls. 11,128,545 $
42 1394 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,000,000 318,888,892,800 Rls. 11,203,200 $
43 1394 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 11,562,046 305,807,664,556 Rls. 10,344,360 $
44 1394 امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,895,954 296,346,179,483 Rls. 10,122,060 $
45 1394 امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 69,849,691 273,541,394,246 Rls. 9,192,067 $
46 1394 امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 6,067,000 254,988,857,624 Rls. 8,515,991 $
47 1394 امارات متحده عربي 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 4,596,778 237,546,738,746 Rls. 7,892,587 $
48 1394 امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 93,512,940 224,322,682,277 Rls. 7,546,115 $
49 1394 امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 25,011 211,906,458,373 Rls. 7,073,762 $
50 1394 امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 9,132,058 198,076,856,842 Rls. 6,685,471 $
51 1394 امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,056,310 186,387,685,098 Rls. 6,290,647 $
52 1394 امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 826,549 182,371,177,645 Rls. 6,132,868 $
53 1394 امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 5,508,340 180,212,715,286 Rls. 6,059,329 $
54 1394 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 104,241,764 175,422,592,539 Rls. 5,941,855 $
55 1394 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 12,842,377 161,320,491,355 Rls. 5,444,158 $
56 1394 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 152,575,166 157,907,785,469 Rls. 5,335,421 $
57 1394 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,968,562 154,985,722,847 Rls. 5,267,852 $
58 1394 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 13,220,589 148,643,386,270 Rls. 5,226,510 $
59 1394 امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 453,417 146,739,191,329 Rls. 4,962,936 $
60 1394 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 7,268,139 144,805,401,803 Rls. 4,882,367 $
61 1394 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 11,090,815 137,534,779,598 Rls. 4,638,102 $
62 1394 امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,633,700 135,347,208,836 Rls. 4,548,189 $
63 1394 امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,879,040 133,590,711,609 Rls. 4,590,379 $
64 1394 امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,777,285 127,738,994,833 Rls. 4,320,442 $
65 1394 امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 10,179,226 125,754,483,736 Rls. 4,209,932 $
66 1394 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 9,313,874 123,992,711,952 Rls. 4,167,945 $
67 1394 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 5,408,449 121,816,888,318 Rls. 4,282,546 $
68 1394 امارات متحده عربي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 27,000,000 112,303,800,000 Rls. 3,780,000 $
69 1394 امارات متحده عربي 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 1,841,946 111,921,772,026 Rls. 3,889,464 $
70 1394 امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 9,872,840 111,841,309,743 Rls. 3,727,539 $
71 1394 امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 9,985,344 108,091,695,936 Rls. 3,676,931 $
72 1394 امارات متحده عربي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,827,231 107,620,881,503 Rls. 3,616,993 $
73 1394 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 9,402,790 90,804,523,336 Rls. 3,086,939 $
74 1394 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 6,990,213 86,985,257,535 Rls. 2,947,484 $
75 1394 امارات متحده عربي 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 319,865 85,272,577,011 Rls. 2,888,837 $
76 1394 امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 7,822,296 85,237,557,882 Rls. 2,876,599 $
77 1394 امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 247,640 83,991,422,825 Rls. 2,855,100 $
78 1394 امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,514 77,350,082,646 Rls. 2,624,251 $
79 1394 امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 7,274,234 76,523,559,121 Rls. 2,570,502 $
80 1394 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 86,002,221 74,238,588,794 Rls. 2,543,213 $
81 1394 امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 1,368,500 74,095,232,530 Rls. 2,623,843 $
82 1394 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,107,441 73,324,807,254 Rls. 2,482,240 $
83 1394 امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,643,660 70,204,430,340 Rls. 2,442,023 $
84 1394 امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 6,000,000 69,480,000,000 Rls. 2,400,000 $
85 1394 امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 7,205,542 68,378,810,847 Rls. 2,298,890 $
86 1394 امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 246,600 66,692,353,500 Rls. 2,219,400 $
87 1394 امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 2,509,300 61,878,124,995 Rls. 2,098,415 $
88 1394 امارات متحده عربي 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 410,346 61,349,167,550 Rls. 2,051,730 $
89 1394 امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 4,541,092 61,157,823,472 Rls. 2,072,087 $
90 1394 امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 225,407 61,054,706,344 Rls. 2,028,659 $
91 1394 امارات متحده عربي 08105000 کيوي، تازه 4,373,794 57,282,843,959 Rls. 1,950,012 $
92 1394 امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 3,269,671 56,950,700,008 Rls. 1,920,656 $
93 1394 امارات متحده عربي 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 135,190 55,483,096,434 Rls. 1,879,179 $
94 1394 امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 214,386 53,694,582,297 Rls. 1,829,405 $
95 1394 امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 625,319 53,273,886,358 Rls. 1,799,249 $
96 1394 امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 448,901 52,477,312,491 Rls. 1,789,562 $
97 1394 امارات متحده عربي 27074000 نفتالن 1,943,163 52,321,008,969 Rls. 1,748,848 $
98 1394 امارات متحده عربي 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبکاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 66 51,887,883,769 Rls. 1,755,163 $
99 1394 امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 36,122,554 50,800,809,060 Rls. 1,715,346 $
100 1394 امارات متحده عربي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 14,795,135 50,023,802,380 Rls. 1,741,192 $
101 1394 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 358,030 49,737,299,546 Rls. 1,705,035 $
102 1394 امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 549,295 49,380,690,359 Rls. 1,667,208 $
103 1394 امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,639,610 48,511,235,000 Rls. 1,639,610 $
104 1394 امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 464,550 47,994,412,584 Rls. 1,622,189 $
105 1394 امارات متحده عربي 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 2,100,000 45,667,283,200 Rls. 1,514,400 $
106 1394 امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 2,000,000 42,941,381,860 Rls. 1,429,640 $
107 1394 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 746,214 41,866,350,061 Rls. 1,405,076 $
108 1394 امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,257,460 41,267,154,088 Rls. 1,401,571 $
109 1394 امارات متحده عربي 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 8,391,532 40,760,445,868 Rls. 1,384,605 $
110 1394 امارات متحده عربي 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,015,060 39,629,786,688 Rls. 1,351,421 $
111 1394 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 1,144,000 39,395,616,570 Rls. 1,381,754 $
112 1394 امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 561,686 38,202,746,863 Rls. 1,297,226 $
113 1394 امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 284,266 37,829,841,374 Rls. 1,278,653 $
114 1394 امارات متحده عربي 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 102,282 37,550,057,558 Rls. 1,252,313 $
115 1394 امارات متحده عربي 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 1,831,351 37,115,392,940 Rls. 1,308,262 $
116 1394 امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,002,126 36,556,082,725 Rls. 1,234,209 $
117 1394 امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 432,155 35,231,213,938 Rls. 1,197,625 $
118 1394 امارات متحده عربي 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,170 33,379,916,000 Rls. 1,108,000 $
119 1394 امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 703,104 33,360,044,855 Rls. 1,161,551 $
120 1394 امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 549,883 32,351,016,923 Rls. 1,079,736 $
121 1394 امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 3,382,578 32,128,826,686 Rls. 1,075,973 $
122 1394 امارات متحده عربي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,511,000 30,951,281,547 Rls. 1,024,809 $
123 1394 امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 543,003 30,844,985,119 Rls. 1,075,285 $
124 1394 امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 11,902,808 29,385,157,238 Rls. 1,025,980 $
125 1394 امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 536,363 29,172,664,831 Rls. 989,131 $
126 1394 امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 2,803,551 29,041,367,635 Rls. 989,415 $
127 1394 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 970,700 27,815,763,907 Rls. 982,074 $
128 1394 امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 72,760 27,709,809,000 Rls. 929,400 $
129 1394 امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 38,136 27,652,907,592 Rls. 934,679 $
130 1394 امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 360,700 27,463,478,448 Rls. 923,274 $
131 1394 امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 939,002 26,547,885,976 Rls. 886,954 $
132 1394 امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,579,054 26,495,857,257 Rls. 889,348 $
133 1394 امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 294,601 25,904,037,576 Rls. 865,173 $
134 1394 امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 1,073,490 25,590,085,354 Rls. 855,652 $
135 1394 امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,521,959 25,471,553,497 Rls. 865,081 $
136 1394 امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 307,376 25,249,198,595 Rls. 846,783 $
137 1394 امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 584,000 25,218,536,000 Rls. 874,400 $
138 1394 امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 414,218 25,133,731,640 Rls. 843,861 $
139 1394 امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 700,200 24,833,166,457 Rls. 859,430 $
140 1394 امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 311,450 24,679,164,904 Rls. 838,217 $
141 1394 امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 144,342 24,625,570,454 Rls. 828,614 $
142 1394 امارات متحده عربي 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 163,590 23,950,709,508 Rls. 828,870 $
143 1394 امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 333,214 23,941,391,420 Rls. 808,289 $
144 1394 امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 101,000 23,617,368,000 Rls. 792,000 $
145 1394 امارات متحده عربي 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 20,460,133 23,567,171,066 Rls. 826,179 $
146 1394 امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 1,407,572 23,457,124,797 Rls. 789,225 $
147 1394 امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 142,510 23,375,496,384 Rls. 778,459 $
148 1394 امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 262,550 23,222,913,750 Rls. 787,650 $
149 1394 امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 508,316 23,034,544,899 Rls. 775,854 $
150 1394 امارات متحده عربي 25070010 کائولن 18,323,983 22,619,933,792 Rls. 769,647 $
151 1394 امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 805,153 22,468,894,582 Rls. 751,127 $
152 1394 امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 594,148 22,250,744,196 Rls. 760,525 $
153 1394 امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 648,576 22,165,429,568 Rls. 781,666 $
154 1394 امارات متحده عربي 27101920 گريس 1,968,677 21,913,092,204 Rls. 748,100 $
155 1394 امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 343,761 21,002,228,251 Rls. 711,934 $
156 1394 امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 194,223 19,992,991,941 Rls. 679,780 $
157 1394 امارات متحده عربي 29126000 پارا فرمالدئيد 1,110,400 19,901,096,800 Rls. 669,505 $
158 1394 امارات متحده عربي 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 109,623 19,720,850,356 Rls. 680,797 $
159 1394 امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 537,879 18,357,475,660 Rls. 622,947 $
160 1394 امارات متحده عربي 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 136,600 18,129,726,000 Rls. 644,040 $
161 1394 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 246,240 17,654,548,219 Rls. 605,361 $
162 1394 امارات متحده عربي 04031090 ماست 636,253 17,467,075,430 Rls. 596,502 $
163 1394 امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 6,223,189 17,379,691,931 Rls. 588,056 $
164 1394 امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 151,482 17,372,642,106 Rls. 588,008 $
165 1394 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 315,802 17,348,524,609 Rls. 583,821 $
166 1394 امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 960,694 17,191,432,103 Rls. 575,691 $
167 1394 امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 161,576 17,110,375,112 Rls. 579,831 $
168 1394 امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 193,190 17,017,026,914 Rls. 579,571 $
169 1394 امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 620,090 16,392,121,360 Rls. 557,823 $
170 1394 امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 686,057 16,155,048,122 Rls. 537,711 $
171 1394 امارات متحده عربي 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,234,510 15,856,677,646 Rls. 530,456 $
172 1394 امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 196,066 15,810,684,314 Rls. 531,306 $
173 1394 امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,952 15,727,600,000 Rls. 558,707 $
174 1394 امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 15,612,289 15,551,984,240 Rls. 545,542 $
175 1394 امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 323,916 15,189,533,870 Rls. 518,265 $
176 1394 امارات متحده عربي 03062790 ساير انواع ميگوبجز ميگو براي تكثير وپست لار وميگوي زنده يخ نزده 137,896 15,103,900,128 Rls. 503,076 $
177 1394 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 17 14,853,919,252 Rls. 522,505 $
178 1394 امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 281,465 14,787,102,386 Rls. 502,676 $
179 1394 امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 16,300,000 14,696,472,000 Rls. 489,000 $
180 1394 امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 131,090 14,612,971,804 Rls. 494,290 $
181 1394 امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 113,700 14,575,293,720 Rls. 485,928 $
182 1394 امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 33,532 14,368,991,342 Rls. 482,222 $
183 1394 امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 575,342 14,348,099,970 Rls. 490,855 $
184 1394 امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 132,000 14,211,004,400 Rls. 488,176 $
185 1394 امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 93,064 13,762,083,538 Rls. 468,030 $
186 1394 امارات متحده عربي 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 60,000 13,513,800,000 Rls. 450,030 $
187 1394 امارات متحده عربي 16043100 خاويار 262 13,344,849,626 Rls. 453,121 $
188 1394 امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 47,868 13,301,059,932 Rls. 452,861 $
189 1394 امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 156,519 13,287,340,041 Rls. 453,595 $
190 1394 امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 27,568 13,083,025,800 Rls. 460,200 $
191 1394 امارات متحده عربي 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 100,000 13,054,950,000 Rls. 450,000 $
192 1394 امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 154,129 12,892,455,140 Rls. 448,160 $
193 1394 امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 517,350 12,869,727,819 Rls. 429,357 $
194 1394 امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 239,738 12,714,484,890 Rls. 427,465 $
195 1394 امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 33,996 12,637,715,653 Rls. 441,952 $
196 1394 امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 13,240 12,079,945,920 Rls. 402,996 $
197 1394 امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 525,161 11,989,772,598 Rls. 401,386 $
198 1394 امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 131,700 11,891,515,128 Rls. 400,672 $
199 1394 امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 996,949 11,745,849,135 Rls. 392,691 $
200 1394 امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 253,460 11,236,429,950 Rls. 380,141 $
مجموع کل
143,045,322,388,733 ريال
مجموع کل
4,853,835,977 دلار