آمار کل " صادرات به" کشور "انگلستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 انگلستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 209,795 443,691,699,251 Rls. 15,054,486 $
2 1394 انگلستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 81,295 191,522,801,900 Rls. 6,398,993 $
3 1394 انگلستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 485,164 27,048,859,607 Rls. 933,374 $
4 1394 انگلستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 599,290 22,228,371,747 Rls. 756,415 $
5 1394 انگلستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 526,790 20,147,359,132 Rls. 686,499 $
6 1394 انگلستان 13019040 كتيرا 41,565 19,238,968,500 Rls. 662,131 $
7 1394 انگلستان 16043100 خاويار 265 18,057,166,920 Rls. 613,360 $
8 1394 انگلستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 196,654 17,344,604,560 Rls. 582,232 $
9 1394 انگلستان 51053100 موي نرم (کرک) بزکشميري حلاجي شده يا شانه زده 16,295 16,178,381,797 Rls. 545,400 $
10 1394 انگلستان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 188 15,305,042,519 Rls. 525,612 $
11 1394 انگلستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 44,944 13,927,196,889 Rls. 467,702 $
12 1394 انگلستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 371,250 13,078,718,565 Rls. 437,764 $
13 1394 انگلستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 162,880 12,153,181,200 Rls. 407,200 $
14 1394 انگلستان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,959 11,788,938,701 Rls. 395,163 $
15 1394 انگلستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 1,580 11,724,421,610 Rls. 408,360 $
16 1394 انگلستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 218,350 11,504,580,586 Rls. 391,450 $
17 1394 انگلستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 46,460 10,084,025,724 Rls. 338,810 $
18 1394 انگلستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 228,750 9,451,167,102 Rls. 313,378 $
19 1394 انگلستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 119 8,223,681,543 Rls. 277,878 $
20 1394 انگلستان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 69,879 7,480,535,676 Rls. 253,779 $
21 1394 انگلستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 126,250 6,939,633,500 Rls. 231,561 $
22 1394 انگلستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 73,825 6,889,645,083 Rls. 229,324 $
23 1394 انگلستان 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 4,579 6,548,590,050 Rls. 222,250 $
24 1394 انگلستان 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 98,642 5,935,262,984 Rls. 198,601 $
25 1394 انگلستان 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 2,900 5,757,429,000 Rls. 199,200 $
26 1394 انگلستان 40121300 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 90,290 5,671,552,032 Rls. 190,518 $
27 1394 انگلستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 100,922 5,379,704,499 Rls. 181,024 $
28 1394 انگلستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 130,000 5,279,635,960 Rls. 175,310 $
29 1394 انگلستان 08071100 هندوا نه , تازه 722,365 5,267,878,894 Rls. 186,898 $
30 1394 انگلستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 32,644 4,802,650,740 Rls. 162,860 $
31 1394 انگلستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 42,560 4,309,412,800 Rls. 148,678 $
32 1394 انگلستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 4,205,740,000 Rls. 140,005 $
33 1394 انگلستان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 31,005 4,188,342,750 Rls. 140,025 $
34 1394 انگلستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 43,555 3,319,025,234 Rls. 111,371 $
35 1394 انگلستان 51031000 خرده پشم يا خرده موي نرم (کرک ) حيوا ن , باستثناي ا لياف کهنه و پس مانده آنها. 3,081 3,045,312,760 Rls. 101,884 $
36 1394 انگلستان 41142000 چرم و پوست ورني شده يا روکش شده چرم و پوست فلزنما 800 2,956,800,000 Rls. 100,000 $
37 1394 انگلستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 40,911 2,661,254,991 Rls. 89,466 $
38 1394 انگلستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,758 2,653,278,264 Rls. 87,822 $
39 1394 انگلستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,025 2,552,438,616 Rls. 84,524 $
40 1394 انگلستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 23,747 2,509,521,460 Rls. 84,778 $
41 1394 انگلستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 47,099 2,496,358,318 Rls. 84,764 $
42 1394 انگلستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 25,094 2,413,337,703 Rls. 80,264 $
43 1394 انگلستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,956 2,387,950,855 Rls. 83,534 $
44 1394 انگلستان 20029010 رب گوجه فرنگي 40,120 2,197,259,223 Rls. 76,247 $
45 1394 انگلستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 45 2,160,270,861 Rls. 71,650 $
46 1394 انگلستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 24,770 2,086,464,068 Rls. 71,090 $
47 1394 انگلستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 129,820 1,978,581,539 Rls. 66,361 $
48 1394 انگلستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 33,099 1,917,699,885 Rls. 64,823 $
49 1394 انگلستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 18,558 1,838,494,665 Rls. 64,953 $
50 1394 انگلستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 13,751 1,837,273,281 Rls. 61,870 $
51 1394 انگلستان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 13,940 1,737,103,906 Rls. 58,443 $
52 1394 انگلستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,672 1,671,913,022 Rls. 58,060 $
53 1394 انگلستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 20,261 1,645,554,535 Rls. 55,087 $
54 1394 انگلستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,888 1,640,341,440 Rls. 54,720 $
55 1394 انگلستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 140,350 1,490,170,027 Rls. 51,366 $
56 1394 انگلستان 57021040 گليم دورو پشمي 1,151 1,292,882,815 Rls. 43,001 $
57 1394 انگلستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,250 1,272,082,116 Rls. 42,482 $
58 1394 انگلستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 67,647 1,188,644,039 Rls. 40,421 $
59 1394 انگلستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 14,497 1,187,473,087 Rls. 40,789 $
60 1394 انگلستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 48,079 1,169,619,025 Rls. 40,442 $
61 1394 انگلستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 21,016 1,135,571,064 Rls. 37,905 $
62 1394 انگلستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 38,608 1,110,380,147 Rls. 37,057 $
63 1394 انگلستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 20,439 1,101,119,322 Rls. 38,427 $
64 1394 انگلستان 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,835 1,047,039,691 Rls. 35,524 $
65 1394 انگلستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 9,900 1,037,836,800 Rls. 34,651 $
66 1394 انگلستان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 9 946,329,006 Rls. 32,152 $
67 1394 انگلستان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 7,900 926,188,000 Rls. 31,600 $
68 1394 انگلستان 08109020 زرشك تازه 3,278 882,498,919 Rls. 29,917 $
69 1394 انگلستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 13,032 880,931,510 Rls. 29,744 $
70 1394 انگلستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 10,976 879,349,184 Rls. 29,353 $
71 1394 انگلستان 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 14,328 865,596,480 Rls. 28,896 $
72 1394 انگلستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,700 859,784,400 Rls. 29,100 $
73 1394 انگلستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 2,629 845,090,400 Rls. 321,449 $
74 1394 انگلستان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 29,176 817,913,653 Rls. 27,981 $
75 1394 انگلستان 70134112 ظروف شيشه ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي تزئيني )يامقاصد آشپزخانه اي بدون تزئين ،صنايع دستي 15,742 734,488,548 Rls. 24,468 $
76 1394 انگلستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,974 670,511,450 Rls. 22,644 $
77 1394 انگلستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,104 646,368,480 Rls. 21,688 $
78 1394 انگلستان 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 8,950 594,874,280 Rls. 19,690 $
79 1394 انگلستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 26,326 565,108,594 Rls. 18,980 $
80 1394 انگلستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 44,100 500,623,200 Rls. 17,607 $
81 1394 انگلستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 9,050 490,120,735 Rls. 16,675 $
82 1394 انگلستان 27132000 قيرنفت 43,500 441,629,400 Rls. 14,790 $
83 1394 انگلستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,350 435,710,280 Rls. 14,640 $
84 1394 انگلستان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 5 423,855,000 Rls. 14,975 $
85 1394 انگلستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 3,212 407,053,012 Rls. 14,454 $
86 1394 انگلستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 11,483 405,287,097 Rls. 13,676 $
87 1394 انگلستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,450 356,290,400 Rls. 11,800 $
88 1394 انگلستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 1,025 341,994,760 Rls. 11,830 $
89 1394 انگلستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,903 340,337,617 Rls. 11,393 $
90 1394 انگلستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,753 314,031,509 Rls. 10,542 $
91 1394 انگلستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 20,010 286,842,287 Rls. 9,517 $
92 1394 انگلستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,132 276,453,760 Rls. 9,416 $
93 1394 انگلستان 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 258 256,638,696 Rls. 8,673 $
94 1394 انگلستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 4,636 255,467,295 Rls. 8,544 $
95 1394 انگلستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 4,883 253,038,650 Rls. 8,439 $
96 1394 انگلستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,750 244,928,250 Rls. 8,250 $
97 1394 انگلستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 904 227,635,324 Rls. 7,683 $
98 1394 انگلستان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,000 226,056,000 Rls. 7,986 $
99 1394 انگلستان 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 279 220,465,264 Rls. 7,313 $
100 1394 انگلستان 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 1,920 219,387,720 Rls. 7,680 $
101 1394 انگلستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 6,794 216,913,904 Rls. 7,292 $
102 1394 انگلستان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 590 213,900,960 Rls. 7,080 $
103 1394 انگلستان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 352 210,425,600 Rls. 7,040 $
104 1394 انگلستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 3,900 205,229,700 Rls. 7,020 $
105 1394 انگلستان 57050010 جاجيم از موادنسجي حتي آماده مصرف 204 203,191,956 Rls. 6,732 $
106 1394 انگلستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 540 200,842,200 Rls. 7,020 $
107 1394 انگلستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,880 194,843,775 Rls. 6,580 $
108 1394 انگلستان 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 2,191 188,676,960 Rls. 6,500 $
109 1394 انگلستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,206 175,788,132 Rls. 5,883 $
110 1394 انگلستان 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 5,180 175,033,224 Rls. 5,868 $
111 1394 انگلستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 7,204 174,129,624 Rls. 6,058 $
112 1394 انگلستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 360 172,325,340 Rls. 5,940 $
113 1394 انگلستان 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 170 169,002,400 Rls. 5,600 $
114 1394 انگلستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,580 162,774,972 Rls. 5,404 $
115 1394 انگلستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,630 162,327,200 Rls. 5,520 $
116 1394 انگلستان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,326 160,689,348 Rls. 5,364 $
117 1394 انگلستان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,202 152,194,508 Rls. 5,123 $
118 1394 انگلستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 2,520 151,025,760 Rls. 5,040 $
119 1394 انگلستان 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 2,570 150,167,360 Rls. 5,024 $
120 1394 انگلستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,960 147,945,700 Rls. 4,900 $
121 1394 انگلستان 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 2,990 147,022,245 Rls. 4,940 $
122 1394 انگلستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,659 145,454,384 Rls. 4,829 $
123 1394 انگلستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,591 142,697,865 Rls. 4,773 $
124 1394 انگلستان 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 940 140,797,900 Rls. 4,700 $
125 1394 انگلستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 582 140,518,080 Rls. 4,656 $
126 1394 انگلستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 550 134,300,800 Rls. 4,450 $
127 1394 انگلستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,113 132,328,564 Rls. 4,452 $
128 1394 انگلستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 8,130 131,688,450 Rls. 4,623 $
129 1394 انگلستان 25169000 - ساير سنگ هاي تراش يا ساختمان 2,000 112,317,960 Rls. 3,720 $
130 1394 انگلستان 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 470 106,426,800 Rls. 3,760 $
131 1394 انگلستان 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 1,000 105,249,247 Rls. 3,511 $
132 1394 انگلستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,106 99,920,007 Rls. 3,333 $
133 1394 انگلستان 33051000 شامپوها 1,160 95,136,300 Rls. 3,150 $
134 1394 انگلستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 254 94,992,489 Rls. 3,195 $
135 1394 انگلستان 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 354 91,785,321 Rls. 3,243 $
136 1394 انگلستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 165 89,365,460 Rls. 3,026 $
137 1394 انگلستان 48173000 جعبه, کيسه, کيف ومجموعه هاي نگارشي ا زکاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي 750 88,704,000 Rls. 3,000 $
138 1394 انگلستان 08132000 آلو ,خشک کرده 596 88,217,247 Rls. 2,944 $
139 1394 انگلستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 2,625 75,714,225 Rls. 2,537 $
140 1394 انگلستان 08084000 به تازه 3,419 73,915,296 Rls. 2,466 $
141 1394 انگلستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 514 69,686,064 Rls. 2,313 $
142 1394 انگلستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,300 66,385,800 Rls. 2,340 $
143 1394 انگلستان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 270 65,216,880 Rls. 2,160 $
144 1394 انگلستان 20079100 مركبات 1,235 64,260,461 Rls. 2,147 $
145 1394 انگلستان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 156 61,504,170 Rls. 2,052 $
146 1394 انگلستان 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 800 59,940,000 Rls. 2,000 $
147 1394 انگلستان 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 90 58,909,408 Rls. 1,952 $
148 1394 انگلستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 500 58,254,000 Rls. 2,000 $
149 1394 انگلستان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 400 56,136,800 Rls. 1,880 $
150 1394 انگلستان 08094000 آلو و گوجه , تازه 1,210 55,301,600 Rls. 1,936 $
151 1394 انگلستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 300 53,922,600 Rls. 1,800 $
152 1394 انگلستان 09109919 ساير ادويه جات به غيرازآويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 450 47,179,125 Rls. 1,575 $
153 1394 انگلستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 569 47,090,125 Rls. 1,595 $
154 1394 انگلستان 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 900 46,997,820 Rls. 1,620 $
155 1394 انگلستان 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 500 41,951,000 Rls. 1,400 $
156 1394 انگلستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 360 40,759,200 Rls. 1,440 $
157 1394 انگلستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 170 40,672,800 Rls. 1,350 $
158 1394 انگلستان 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 841 40,241,311 Rls. 1,386 $
159 1394 انگلستان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 25 39,506,944 Rls. 1,312 $
160 1394 انگلستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 450 38,299,500 Rls. 1,350 $
161 1394 انگلستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 39 35,332,148 Rls. 1,174 $
162 1394 انگلستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 194 35,129,520 Rls. 1,164 $
163 1394 انگلستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 1,185 31,468,275 Rls. 1,095 $
164 1394 انگلستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 3,000 29,803,950 Rls. 990 $
165 1394 انگلستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 800 26,561,040 Rls. 880 $
166 1394 انگلستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 800 25,350,360 Rls. 840 $
167 1394 انگلستان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 28 25,307,520 Rls. 840 $
168 1394 انگلستان 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 450 24,262,740 Rls. 810 $
169 1394 انگلستان 07132010 ---لپه 480 23,126,016 Rls. 768 $
170 1394 انگلستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 380 22,920,840 Rls. 760 $
171 1394 انگلستان 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 160 21,836,358 Rls. 729 $
172 1394 انگلستان 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 400 21,567,600 Rls. 720 $
173 1394 انگلستان 27012000 زغال قالبي،کگلوله زغالکسنگ و سوختکهاي جامد همانند كه از زغالکسنگ تهيه شده باشد 1,500 21,191,520 Rls. 705 $
174 1394 انگلستان 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 700 21,087,400 Rls. 700 $
175 1394 انگلستان 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 870 20,814,961 Rls. 701 $
176 1394 انگلستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 696 20,353,450 Rls. 682 $
177 1394 انگلستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 260 19,583,200 Rls. 650 $
178 1394 انگلستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68 19,012,770 Rls. 630 $
179 1394 انگلستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 1,310 18,882,834 Rls. 629 $
180 1394 انگلستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 1,550 17,843,400 Rls. 600 $
181 1394 انگلستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 582 17,564,760 Rls. 582 $
182 1394 انگلستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 172 15,518,574 Rls. 516 $
183 1394 انگلستان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 145 15,331,440 Rls. 508 $
184 1394 انگلستان 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 510 15,277,200 Rls. 510 $
185 1394 انگلستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 400 13,448,100 Rls. 460 $
186 1394 انگلستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 750 12,072,400 Rls. 400 $
187 1394 انگلستان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 25 11,743,680 Rls. 390 $
188 1394 انگلستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 180 11,208,780 Rls. 396 $
189 1394 انگلستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 100 10,555,650 Rls. 350 $
190 1394 انگلستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 120 10,299,600 Rls. 360 $
191 1394 انگلستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 173 10,230,528 Rls. 346 $
192 1394 انگلستان 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 170 9,623,700 Rls. 340 $
193 1394 انگلستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 260 9,560,403 Rls. 317 $
194 1394 انگلستان 09041220 فلفل خردبه صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 116 8,752,200 Rls. 290 $
195 1394 انگلستان 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 480 8,685,792 Rls. 288 $
196 1394 انگلستان 21061011 ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 264 7,968,576 Rls. 264 $
197 1394 انگلستان 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 50 7,488,750 Rls. 250 $
198 1394 انگلستان 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 97 6,036,000 Rls. 200 $
199 1394 انگلستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 200 5,661,000 Rls. 200 $
200 1394 انگلستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 48 5,570,112 Rls. 192 $
مجموع کل
1,057,703,343,759 ريال
مجموع کل
36,068,689 دلار