آمار کل " صادرات به" کشور "اوگاندا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اوگاندا 27132000 قيرنفت 984,180 12,474,969,093 Rls. 418,922 $
2 1394 اوگاندا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 383,940 10,050,959,472 Rls. 337,748 $
3 1394 اوگاندا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 190,080 6,251,725,134 Rls. 209,085 $
4 1394 اوگاندا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 875,156 5,282,684,712 Rls. 176,652 $
5 1394 اوگاندا 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 190 3,301,315,920 Rls. 109,620 $
6 1394 اوگاندا 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 110اسب بخار وكمتر 16,870 2,336,646,000 Rls. 78,000 $
7 1394 اوگاندا 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 1,250 1,643,357,400 Rls. 56,300 $
8 1394 اوگاندا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,025 1,421,814,990 Rls. 48,634 $
9 1394 اوگاندا 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 26,460 1,360,491,225 Rls. 45,414 $
10 1394 اوگاندا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 42,000 1,215,900,000 Rls. 42,000 $
11 1394 اوگاندا 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 2,200 1,011,503,820 Rls. 35,580 $
12 1394 اوگاندا 90184919 ----اجزاء وقطعات دستگاه پليمريزاسيون 500 539,136,000 Rls. 18,001 $
13 1394 اوگاندا 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 8,800 399,476,595 Rls. 13,335 $
14 1394 اوگاندا 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 344,540,000 Rls. 11,500 $
15 1394 اوگاندا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 21,440 193,982,688 Rls. 6,432 $
16 1394 اوگاندا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,980 177,944,580 Rls. 5,940 $
17 1394 اوگاندا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,750 66,349,800 Rls. 2,200 $
18 1394 اوگاندا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 300 60,362,000 Rls. 2,000 $
19 1394 اوگاندا 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 35 30,105,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
48,163,264,429 ريال
مجموع کل
1,618,363 دلار
[1]