آمار کل " صادرات به" کشور "ايرلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ايرلند 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 17,800 1,485,133,380 Rls. 49,554 $
2 1394 ايرلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,875 938,012,228 Rls. 31,313 $
3 1394 ايرلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,000 676,121,600 Rls. 22,400 $
4 1394 ايرلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,753 486,173,688 Rls. 16,107 $
5 1394 ايرلند 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 450 59,914,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
3,645,354,896 ريال
مجموع کل
121,374 دلار
[1]