آمار کل " صادرات به" کشور "بحرين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بحرين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 28,113 56,545,103,954 Rls. 1,899,111 $
2 1394 بحرين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 407,179 21,250,493,408 Rls. 726,863 $
3 1394 بحرين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 72,940 20,704,799,266 Rls. 694,647 $
4 1394 بحرين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,300 13,160,779,172 Rls. 439,337 $
5 1394 بحرين 08081000 سيب , تازه 834,443 11,313,838,821 Rls. 376,454 $
6 1394 بحرين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,705 10,082,404,582 Rls. 343,062 $
7 1394 بحرين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 199 8,858,736,956 Rls. 299,757 $
8 1394 بحرين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 17,820 6,967,345,076 Rls. 245,038 $
9 1394 بحرين 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 26,604 6,948,216,138 Rls. 236,118 $
10 1394 بحرين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 146 6,106,117,029 Rls. 206,635 $
11 1394 بحرين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 111,797 5,873,323,949 Rls. 200,056 $
12 1394 بحرين 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 138,360 5,378,882,912 Rls. 179,820 $
13 1394 بحرين 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 13,834 4,820,744,184 Rls. 165,508 $
14 1394 بحرين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 73,490 4,441,607,728 Rls. 149,887 $
15 1394 بحرين 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,462 4,377,424,620 Rls. 148,781 $
16 1394 بحرين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 46,087 4,190,528,572 Rls. 144,549 $
17 1394 بحرين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 89 4,014,005,340 Rls. 137,380 $
18 1394 بحرين 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 75,126 4,005,521,620 Rls. 136,263 $
19 1394 بحرين 68062010 رسهاي منبسط شده 1,000,535 3,800,123,745 Rls. 130,069 $
20 1394 بحرين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 61,930 3,655,517,717 Rls. 121,941 $
21 1394 بحرين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 395,250 3,487,155,978 Rls. 118,052 $
22 1394 بحرين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 13,096 3,024,387,924 Rls. 100,932 $
23 1394 بحرين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 253,253 2,974,529,022 Rls. 100,300 $
24 1394 بحرين 20029010 رب گوجه فرنگي 59,184 2,838,272,810 Rls. 95,756 $
25 1394 بحرين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 39,210 2,602,177,315 Rls. 88,436 $
26 1394 بحرين 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 19,517 2,322,375,000 Rls. 82,188 $
27 1394 بحرين 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 25,294 2,054,591,006 Rls. 69,442 $
28 1394 بحرين 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 38,580 2,022,636,420 Rls. 69,444 $
29 1394 بحرين 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 23,252 1,971,640,640 Rls. 65,873 $
30 1394 بحرين 08105000 کيوي، تازه 136,175 1,905,554,971 Rls. 63,522 $
31 1394 بحرين 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 20,010 1,887,961,392 Rls. 63,983 $
32 1394 بحرين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 18,000 1,887,795,000 Rls. 63,000 $
33 1394 بحرين 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 33,733 1,737,555,684 Rls. 59,527 $
34 1394 بحرين 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 32,190 1,732,844,610 Rls. 57,942 $
35 1394 بحرين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,294 1,660,380,453 Rls. 55,607 $
36 1394 بحرين 08109010 انار تازه 66,734 1,640,615,104 Rls. 54,722 $
37 1394 بحرين 57024200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده مصرف 4,908 1,601,984,440 Rls. 53,596 $
38 1394 بحرين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 17,517 1,576,835,392 Rls. 54,585 $
39 1394 بحرين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,200 1,510,608,000 Rls. 52,800 $
40 1394 بحرين 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 39,241 1,491,668,169 Rls. 51,013 $
41 1394 بحرين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,860 1,481,696,352 Rls. 49,464 $
42 1394 بحرين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 18,295 1,462,560,570 Rls. 49,425 $
43 1394 بحرين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 21,894 1,442,184,560 Rls. 48,812 $
44 1394 بحرين 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 1,495 1,359,956,128 Rls. 46,016 $
45 1394 بحرين 33051000 شامپوها 17,028 1,296,085,465 Rls. 43,668 $
46 1394 بحرين 08109020 زرشك تازه 4,769 1,289,820,155 Rls. 42,923 $
47 1394 بحرين 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 9,464 1,117,475,784 Rls. 37,856 $
48 1394 بحرين 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 119,090 1,104,928,096 Rls. 38,182 $
49 1394 بحرين 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 21,112 1,061,058,152 Rls. 35,153 $
50 1394 بحرين 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 260,881 1,020,967,373 Rls. 33,914 $
51 1394 بحرين 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,020 979,869,209 Rls. 34,446 $
52 1394 بحرين 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 6,288 912,105,840 Rls. 31,440 $
53 1394 بحرين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 25,650 900,800,000 Rls. 31,879 $
54 1394 بحرين 08091000 زردآلو ,تازه 22,479 863,262,677 Rls. 29,805 $
55 1394 بحرين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 5,590 820,049,437 Rls. 28,393 $
56 1394 بحرين 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 541 814,637,800 Rls. 27,050 $
57 1394 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,273 789,350,214 Rls. 27,831 $
58 1394 بحرين 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 79,186 766,883,430 Rls. 25,705 $
59 1394 بحرين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 15,088 755,455,620 Rls. 25,784 $
60 1394 بحرين 34012010 صابون مايع 26,130 695,724,894 Rls. 23,517 $
61 1394 بحرين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 12,648 682,001,062 Rls. 22,766 $
62 1394 بحرين 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 6,718 667,779,384 Rls. 22,978 $
63 1394 بحرين 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,280 646,031,933 Rls. 22,186 $
64 1394 بحرين 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,400 631,191,070 Rls. 21,457 $
65 1394 بحرين 71132090 ساير زيورآلات ياجواهرآلات ....ازفلزات معمولي داراي روكش ازفلزات گرانبها غير مذكور درجاي ديگر 357 587,200,000 Rls. 20,000 $
66 1394 بحرين 04090000 عسل طبيعي 3,893 555,788,004 Rls. 19,094 $
67 1394 بحرين 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 10,880 537,752,160 Rls. 17,952 $
68 1394 بحرين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 5,952 534,696,204 Rls. 17,853 $
69 1394 بحرين 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 7,780 530,531,046 Rls. 18,517 $
70 1394 بحرين 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 3,279 521,709,410 Rls. 18,053 $
71 1394 بحرين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 3,050 496,556,984 Rls. 16,451 $
72 1394 بحرين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 17,040 449,200,350 Rls. 15,870 $
73 1394 بحرين 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 23,663 426,795,686 Rls. 14,687 $
74 1394 بحرين 34011150 صابون رختشويي 15,974 416,214,150 Rls. 14,377 $
75 1394 بحرين 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 5,670 412,875,225 Rls. 14,175 $
76 1394 بحرين 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 9,500 406,110,750 Rls. 14,250 $
77 1394 بحرين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 6,725 362,299,277 Rls. 12,171 $
78 1394 بحرين 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 6,000 359,460,000 Rls. 12,000 $
79 1394 بحرين 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,352 354,651,168 Rls. 12,252 $
80 1394 بحرين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,175 352,813,000 Rls. 12,100 $
81 1394 بحرين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 9,500 344,416,800 Rls. 11,400 $
82 1394 بحرين 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,201 305,204,973 Rls. 10,143 $
83 1394 بحرين 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,584 301,288,302 Rls. 10,635 $
84 1394 بحرين 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 3,444 298,496,904 Rls. 10,331 $
85 1394 بحرين 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 11,160 268,944,840 Rls. 9,144 $
86 1394 بحرين 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 2,035 249,385,731 Rls. 8,563 $
87 1394 بحرين 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 7,108 232,275,537 Rls. 7,831 $
88 1394 بحرين 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 40,000 231,600,000 Rls. 8,000 $
89 1394 بحرين 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 600 213,155,040 Rls. 7,160 $
90 1394 بحرين 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 85,500 204,898,481 Rls. 7,245 $
91 1394 بحرين 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 1,950 203,863,500 Rls. 6,750 $
92 1394 بحرين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 17,760 178,590,720 Rls. 6,040 $
93 1394 بحرين 08107000 خرمالوها 8,843 164,237,782 Rls. 5,483 $
94 1394 بحرين 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 1,030 159,707,580 Rls. 5,370 $
95 1394 بحرين 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,228 159,120,090 Rls. 5,426 $
96 1394 بحرين 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 10,006 147,532,250 Rls. 4,925 $
97 1394 بحرين 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 6,510 131,512,200 Rls. 4,407 $
98 1394 بحرين 57021010 گليم يك رو پشمي و نخي كليه مناطق بهکجز سيرجان 92 106,250,157 Rls. 3,523 $
99 1394 بحرين 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 1,900 100,411,200 Rls. 3,420 $
100 1394 بحرين 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,000 94,059,000 Rls. 3,150 $
101 1394 بحرين 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,242 81,144,583 Rls. 2,752 $
102 1394 بحرين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 900 76,599,000 Rls. 2,700 $
103 1394 بحرين 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 6,000 72,441,600 Rls. 2,400 $
104 1394 بحرين 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 269 66,243,022 Rls. 2,230 $
105 1394 بحرين 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,211 64,631,123 Rls. 2,261 $
106 1394 بحرين 04031090 ماست 1,657 63,584,012 Rls. 2,218 $
107 1394 بحرين 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 497 58,093,985 Rls. 1,987 $
108 1394 بحرين 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 95 55,934,100 Rls. 1,900 $
109 1394 بحرين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 70 54,997,842 Rls. 1,821 $
110 1394 بحرين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,003 54,086,825 Rls. 1,805 $
111 1394 بحرين 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,068 51,228,190 Rls. 1,786 $
112 1394 بحرين 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 374 38,843,311 Rls. 1,309 $
113 1394 بحرين 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 336 37,653,229 Rls. 1,323 $
114 1394 بحرين 58012600 پارچه هاي شنيل, ا زپنبه. 200 35,868,000 Rls. 1,200 $
115 1394 بحرين 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 476 33,780,000 Rls. 1,195 $
116 1394 بحرين 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 720 33,537,998 Rls. 1,180 $
117 1394 بحرين 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 50 30,183,000 Rls. 1,000 $
118 1394 بحرين 84723000 ماشينهاي اقدام و رسيدگي مراسلات پستي. 1,060 30,072,200 Rls. 1,060 $
119 1394 بحرين 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 5,000 29,568,000 Rls. 1,000 $
120 1394 بحرين 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, که درجاي ديگرذکرنشده. 400 26,976,680 Rls. 908 $
121 1394 بحرين 07122000 پياز خشک کرده حتي بريده شده قطعات 105 26,525,178 Rls. 896 $
122 1394 بحرين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 83 26,408,280 Rls. 916 $
123 1394 بحرين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 75 25,586,100 Rls. 900 $
124 1394 بحرين 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 125 24,823,750 Rls. 875 $
125 1394 بحرين 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 172 24,410,130 Rls. 858 $
126 1394 بحرين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 930 23,672,350 Rls. 790 $
127 1394 بحرين 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,607 22,085,211 Rls. 754 $
128 1394 بحرين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 97 21,939,630 Rls. 761 $
129 1394 بحرين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 418 21,559,912 Rls. 751 $
130 1394 بحرين 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 493 20,399,950 Rls. 690 $
131 1394 بحرين 92060000 آلات موسيقي ضربي(مثلا طبل ودهل, کسيلوفون, سنج, قاشقک, مارا کاس ) 192 19,489,012 Rls. 658 $
132 1394 بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,050 18,881,100 Rls. 630 $
133 1394 بحرين 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 208 18,834,816 Rls. 624 $
134 1394 بحرين 21069085 کآدامس بدون قند 98 17,915,942 Rls. 619 $
135 1394 بحرين 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 20 16,260,480 Rls. 540 $
136 1394 بحرين 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 297 15,401,665 Rls. 534 $
137 1394 بحرين 08131000 زردآلو ,خشک کرده 174 15,033,654 Rls. 522 $
138 1394 بحرين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 141 14,760,952 Rls. 491 $
139 1394 بحرين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 140 13,492,750 Rls. 448 $
140 1394 بحرين 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 300 12,670,965 Rls. 423 $
141 1394 بحرين 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 10 12,073,600 Rls. 400 $
142 1394 بحرين 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 10 10,485,720 Rls. 360 $
143 1394 بحرين 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 7,700 10,392,650 Rls. 347 $
144 1394 بحرين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,000 9,447,780 Rls. 318 $
145 1394 بحرين 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 130 9,262,175 Rls. 325 $
146 1394 بحرين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,000 8,985,000 Rls. 300 $
147 1394 بحرين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 26 8,943,264 Rls. 297 $
148 1394 بحرين 08132000 آلو ,خشک کرده 120 7,394,345 Rls. 245 $
149 1394 بحرين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 50 7,373,065 Rls. 250 $
150 1394 بحرين 39241010 ظروف ملامين 50 7,207,500 Rls. 250 $
151 1394 بحرين 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 55 6,465,400 Rls. 220 $
152 1394 بحرين 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 22,000 6,407,940 Rls. 220 $
153 1394 بحرين 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 19 6,263,296 Rls. 208 $
154 1394 بحرين 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 11 5,417,622 Rls. 186 $
155 1394 بحرين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 135 5,368,860 Rls. 189 $
156 1394 بحرين 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 33 5,341,004 Rls. 181 $
157 1394 بحرين 49090000 كارت پستال چاپ شده يا مصور، كارتکهاي چاپ شده با مضمون تهنيت، پيغام يا اطلاعيهکهاي شخصي، حتي مصور، با يا بدون پاكت و تزئينات يا ملحقات. 44 5,272,256 Rls. 176 $
158 1394 بحرين 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 110 4,693,896 Rls. 166 $
159 1394 بحرين 08061000 ا نگور تازه 100 4,110,400 Rls. 140 $
160 1394 بحرين 12129900 مغز هسته ميوه ها وساير محصولات نباتي تازه، سرد كرده، يخ زده يا خشك كرده كه در جاي ديگري گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 98 3,629,355 Rls. 128 $
161 1394 بحرين 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 15 3,611,748 Rls. 124 $
162 1394 بحرين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 81 3,519,855 Rls. 122 $
163 1394 بحرين 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 18 3,255,075 Rls. 115 $
164 1394 بحرين 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 200 3,133,188 Rls. 108 $
165 1394 بحرين 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 8 2,679,684 Rls. 92 $
166 1394 بحرين 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 65 2,418,660 Rls. 81 $
167 1394 بحرين 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 122 2,087,386 Rls. 73 $
168 1394 بحرين 11029090 ساير ارد غلات غير از ارد گندم يا ارد مخلوط گندم وچاودار (meslin) ، ارد چاودار ، ارد ذرت 50 1,797,120 Rls. 60 $
169 1394 بحرين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20 1,766,340 Rls. 60 $
170 1394 بحرين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 90 1,647,470 Rls. 55 $
171 1394 بحرين 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 10 1,509,050 Rls. 50 $
172 1394 بحرين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20 1,470,499 Rls. 51 $
173 1394 بحرين 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 4 1,381,863 Rls. 48 $
174 1394 بحرين 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 72 1,235,952 Rls. 43 $
175 1394 بحرين 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 3 959,040 Rls. 32 $
176 1394 بحرين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 10 849,150 Rls. 30 $
177 1394 بحرين 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 8 396,270 Rls. 14 $
178 1394 بحرين 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 8 339,660 Rls. 12 $
179 1394 بحرين 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 10 226,440 Rls. 8 $
مجموع کل
284,963,001,928 ريال
مجموع کل
9,645,195 دلار
[1]